A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 márciusában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2015 márciusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Közlekedés – Részt vettünk az első magyar akkumulátoros villanybusz budapesti próbaútra indításában. Az Evopro midibusz a Budai Várban szolgált pár hétig. A korszerű technika előnyeit jól kiemelte a régen kiszolgált, de még mindig szolgáló dízel midibuszok lepusztultsága, zaja és kipufogógáza. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az esemény kapcsán kijelentette: az a cél, hogy Magyarország a villanybusz használata és a villanymobilitás terén is Közép-Európa vezető országa legyen.

Beindítottuk a „Jelentsd, ha füstölő autóbuszt látsz!” mozgalmat. Egyre többen küldik nekünk villámlevélben egy-egy füstölő autóbusz rendszámát, amit mi továbbítunk a BKV-nak. Ott ezeket az autóbuszokat a karbantartásnál kiemelten kezelik, és csak a hibák elhárítása után küldik őket ismét forgalomba. Az autóbusz-karbantartás fontosságára külön levélben felhívtuk Tarlós István főpolgármester figyelmét is.

Márciusban folytattuk a konzultációkat budapesti döntéshozókkal dugódíj ügyben. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a budapesti önkormányzat ne kövesse el 12 év késéssel ugyanazokat a hibákat a dugódíjjal kapcsolatban, amiket a hasonló földrajzi, úthálózati adottságokkal bíró Londonban elkövettek. Meggyőződésünk, hogy Magyarország és azon belül Budapest képes nem mások után kullogni, hanem a legkorszerűbb technikát használva közel ideális módon bevezetni egy dugódíjat.

Napirendre került a rugalmas Energiaunió az Európai Unióban, és megkezdődött a keretstratégiájának kidolgozása. Fontosnak tartjuk, hogy ebben a mai széndioxid-kibocsátásának megfelelő súllyal foglalkozzanak a közlekedéssel, azzal, hogyan lehet drasztikusan csökkenteni a közlekedésben a kőolajból előállított üzemanyagok, különösen a dízelolaj felhasználását. Ennek fontosságára levélben hívtuk fel az uniós miniszterek tanácskozásain részt vevő Seszták Miklós nemzeti fejlesztési és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter figyelmét.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint irányító hatóság felkérésére tagot ((Vargha Mártont, akit akadályoztatása esetén dr. Mészáros Péter helyettesít) delegáltunk a 2014 és 2020 között az Európai Unió strukturális alapjaiból származó pénzek közlekedésfejlesztési felhasználásának kereteit kijelölő Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Monitoring Bizottságába. A bizottságban mindenekelőtt azt szeretnénk elérni, hogy a megvalósuló projektek gazdái kiterjedten gyűjtsék a projektekkel kapcsolatos közlekedési és környezetterhelési adatokat. Ilyen adatok hiányában nem lehet megállapítani például, hogy a 2007 és 2014 között kifizetett uniós pénzekből javítottunk vagy rontottunk-e mi magyarok a környezet állapotán.

Brüsszelben részt vettünk az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) projektmegbeszélésein és közgyűlésén.

Megbeszélést folytattunk Dabóczi Kálmánnal, a BKK vezérigazgatójával a tervezett dugódíjról, a buszok karbantartásáról, az elavult buszok lecserélésének lehetőségeiről és a főútvonalak humanizálásáról, továbbá átadtuk az „Ajánlások Budapestért” című kiadványunkat.

Megbeszélést folytattunk Karácsony Gergellyel, Zugló polgármesterével a tervezett dugódíjról.

Szakértő tanácsokkal támogattuk a Vasúttörténeti Parkot egy, a közlekedési levegőszennyezés csökkentését bemutató kamarakiállítás előkészítésében. A kiállítás 2015 májusától látogatható Zuglóban, a Tatai út 95-ben.

Előadást tartottunk a Közép-Európai Egyetemen a közlekedés és légszennyezés témakörében.

(Vargha Márton)

 

Éghajlatvédelem, energia, épületfelújítás - Tanácsokat adtunk aggódó lakosoknak az azbesztmentesítéssel kapcsolatban. Részt vettünk az EU Energiaunió koncepciójának ismertetésén. Egyeztettünk különféle szakértőkkel az élhető városok indikátoraival kapcsolatban, és vitát szerveztünk erről a Magyar Urbanisztikai Társaságban. Részt vettünk Antal Z. László „Klímaparadoxonok” című könyvének ismertetésén. Részt vettünk a Napi Gazdaság „Energetikai beruházások” fórumán. (Beliczay Erzsébet)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Véleményezést adtunk Budaörs, Merengő utca és környéke (Frankhegy) Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének folyamatban lévő felülvizsgálatával kapcsolatban.

Bejelentettük részvételi szándékunkat Csepel Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezési eljárásában.

Véleményeztük Budapest XII. kerület Hegyvidék KVSZ és KSZT módosítások csomagját és bejelentkeztünk azok további eljárásába.

Bejelentkeztünk Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Településfejlesztési Koncepciója készítésének és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának egyeztetési eljárásába.

Részt vettünk a Csepeli Önkormányzat Településfejlesztési Fórumán a Polgármesteri Hivatalban, miután értesítettük a rendezvényről a velünk ismeretségben és szakmai kapcsolatban álló csepeli környezetvédő szervezeteket.

Ügyféli véleményezést nyújtottunk be a Közép-dunántuli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez a Nehéz Kő Kft. által benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 610/2015. ügyszámon Zámoly, 0139/4 hrsz. alatti ingatlan b) alrészletén végezni kívánt hulladékhasznosító tevékenység tárgyában indított előzetes vizsgálati eljárásában.

Levélbeli kérést intéztünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánjához a bontásból származó építőanyagok újrafelhasználásának módjaira vonatkozó kutatásokkal kapcsolatban.

Ügyféli állásfoglalást nyújtottunk be a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. kérelmére az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/5140-11/2014. számú döntése alapján a „Kiskunlacháza XII. – kavics” védnevű bánya tervezett bővítésére vonatkozó megismételt környezeti hatásvizsgálati eljárásában, mely állásfoglalását egyben az április 14.-re kitőzött közmeghallgatásra szóló állásfoglalásaként adtuk.

Részt vettünk a Budapest XI. kerület Újbuda fás szárú növények védelméről szóló rendeletének módosításával kapcsolatos tanácskozáson a XI. kerületi Polgármesteri Hivatalban.

Módosítási kérelmet nyújtottunk be a XI. kerületi polgármesterhez a Budapest XI. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003/X.21./ XI. ÖK rendelet mellékletével kapcsolatban.

Részt vettünk Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein.

(Schnier Mária)

 

Levegőtisztaság-védelem – Levélben kértük Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztert a háztartási tüzelőanyagok szigorúbb szabályozására, amely megtiltaná a magas kéntartalmú lignittel történő lakossági fűtést. (Madarassy Judit)

 

Tanácsadó Iroda – Két olyan lakossági panasszal is foglalkoztunk, ahol cégek szennyezték a környezetet. Az egyik esetben egy vakolatgyár hatalmas porfelhőivel, a másikban pedig egy hamvasztó orrfacsaró bűze keserítette meg a környéken lakók életét. Sajnos az illetékes környezetvédelmi felügyelőség a panaszaink ellenére nem hozott semmilyen intézkedést, mert a szemléken nem találtak semmi kivetnivalót. A széles körű lakossági tiltakozás ennek ellenkezőjét bizonyítja. Márciusban is sok, illegális hulladékégetéssel kapcsolatos üggyel foglalkoztunk, eljárásokat indítottunk vagy azokban ügyfélként vettünk részt.(Lenkei Péter)

Hírfigyelő