A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 februárjában

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2016 februárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Államháztartás – Csatlakoztunk a miskolci pedagógusok nyílt leveléhez. Felhívást tettünk közzé, kérve mindenkit, hogy vegyen részt a pedagógusok által szervezett február 13-i tüntetésen – gyermekeinkért, az ország jövőjéért. (Lukács András)

 

Közlekedés – Sajnos az Európai Parlamentben (EP) a személygépkocsik valós levegőszennyezését mérő új tesztejárás gyors bevezetését szorgalmazó határozati javaslat szavazásán február harmadikán hattal többen voltak az autógyárak érdekeit az európaiak egészsége elé helyező képviselők. A magyar EP képviselők közül támogatta a határozatot: Balczó Zoltán, Jávor Benedek, Meszerics Tamás, Molnár Csaba, Niedermüller Péter és Szanyi Tibor. A határozat ellen szavazó magyar képviselők egyike vette a fáradtságot, és – válaszolva arra a levelünkre, amelyet januárban küldtünk az EP magyar képviselőinek – villámlevélben indokolta nekünk a döntését. Válaszlevelünkben cáfoltuk az érveit, remélve, hogy legközelebb már inkább hajlik a környezetbarátabb álláspont felé.

Sajnos a Fővárosi Önkormányzat a szmogriadó ügyében folytatja a struccpolitikát: úgy változtattak a szabályozáson, hogy a szennyező gépkocsik kitiltásának a gyakorlatban nem lehet érvényt szerezni. Erre a tényre egy levélben is felhívtuk Tarlós István főpolgármester figyelmét.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Jedlik Ányos Klaszterrel. A Jedlik Ányos Klaszter újabb javaslatokat állít össze a villanyautózás állami támogatására. Véleményezésünkben kifejtettük, hogy ezek többségét mi is támogatjuk, egyedül a személygépkocsikkal kapcsolatos perverz újraelosztást megvalósító adókedvezményeket és a közvetlen támogatásokat kérdőjelezzük meg. Úgy látjuk viszont, hogy a hazai gyártású villanyhajtású kisteherautók és autóbuszok gyártóit, valamint a kétkerekű villamos járművek elterjesztését érdemes támogatni.

Felhívtuk Hoffmann Tamás Budapest XI. kerületi polgármester figyelmét Tadej Žaucer szlovén szakértő – angol nyelvű – tanulmányára öt budapesti iskola gyalogos megközelíthetőségéről. Részt vettünk a Közlekedési Tudományos Egyesület idén huszadszor megrendezett, „A magyar közlekedés helyzete az EU-ban című” konferenciáján.

Levelet írtunk a BKK szétverése kapcsán Tarlós István főpolgármesternek, arra kérve, tartsa be az ígéretét, amely szerint társadalmi egyeztetést tart a közlekedésfejlesztési döntések előtt.

(Vargha Márton)

 

Levegőtisztaság-védelem – A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes és a Levegő Munkacsoport 2016. február 23-án közös kerekasztal-beszélgetést rendezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a légszennyezéssel kapcsolatos hatósági feladatokról, az illegális égetések elleni fellépés akadályairól és a lehetséges megoldásokról. A beszélgetés nagyjából 50 résztvevője között a kormányhivatali, járási hivatali, rendőrségi, ügyészségi, civil szervezeti és ombudsmani szakértők mellett a kapcsolódó iparági szereplők képviselői vettek részt. A rendezvény eredményeiről hamarosan összefoglalót készítünk.

Berlinben részt vettünk a „Korommentes levegőt az éghajlatért!” projekt zárókonferenciáján. E projekt keretében a Levegő Munkacsoport nagyon sokat tett az elmúlt években azért, hogy megújuljanak a Budapesten közlekedő autóbuszok, és amelyiket még érdemes szolgálatban tartani, arra kerüljön részecskeszűrő, valamint hogy megjelenjenek a főváros utcáin a villanybuszok.Berlinben megbeszélést folytattunk a Deutsche Umwelthilfe (DUH) szervezettel a további együttműködésről a lakossági szilárd tüzelés témájában.

Levelet írtunk a DUH-nak nevű szervezetnek, segítségüket kérve ahhoz, hogy a túlnyomó részben német tulajdonban lévő Mátrai Erőmű szüntesse be a lignit árusítását a lakosságnak. Véleményeztük az egyes szilárd tüzelőanyagok minőségi követelményeiről szóló rendelettervezet, amelynek célja, hogy megtiltsa a lignit árusítását a lakosságnak. Azt javasoltuk, hogy a tiltás már idén nyáron lépjen életbe a tervezett 2017. júliusi időpont helyett, és az előírások szigorítását is szorgalmaztuk.

A PM10 csökkentési ágazatközi kormányprogram végrehajtásáról egyeztettünk Dr. Dobi Bálinttal, az FM főosztályvezetőjével. Levelet írtunk Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, amelyben kértük, hogy olyan jogszabály elfogadását támogassa a magyar kormány a magyar kormány az európai uniós környezetvédelmi miniszterek jövő heti találkozóján, amely mielőbb a lehető legnagyobb mértékben javítja a levegő minőségét. Brüsszelben részt vett az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) Tiszta Levegő Munkacsoportjának kétnapos ülésén.

(Madarassy Judit)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Levelet intéztünk Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármesterhez a Testnevelési Egyetem bővítésének tervével kapcsolatban.

A partnerségi egyeztetés keretében véleményeztük a Duna-parti építési szabályzat I. ütemét: a Margitsziget területének új szabályozását.

Levelet írtunk a budaörsi polgármesterhez annak tisztázása érdekében, hogy Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014.(IX.29.) ÖKT sz. rendelet (BHÉSZ) eseti módosítását környezetvédelmi és természetvédelmi vonatkozásban fogjuk véleményezni (aszabályzat véleményezésére vonatkozó megkeresésre válaszolva).

Bejelentkeztünk Budaörs Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája véleményezési eljárásába környezetvédelmi és természetvédelmi vonatkozásban (a véleményezésre vonatkozó megkeresésre válaszolva).

Bejelentkeztünk a XI. kerület átdolgozandó Kerületi Építési Szabályzatának véleményezési eljárásába a kerületi főépítész felkérése alapján.

Véleményeztük Budapest XIII. kerület, 25801/1 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő irodaház komplexum előzetes vizsgálati eljárásának dokumentációját a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya felé.

Levélben érdeklődtünk a XIV. kerületi polgármesternél Zugló fás szárú növények védelméről szóló új rendeletéről, melyet a kerületi önkormányzat a komplex faérték meghatározás (Radó-módszer) alapján szándékozik kidolgozni.

Részt vettünk a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésein.

Megküldtük ügyféli véleményezésünket a „Kiskunlacháza XVI. kavics” védnevű bánya környezeti hatásvizsgálati eljárásának keretében a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

Megküldtük ügyféli véleményezésünket a „Kiskunlacháza XVIII – homok, kavics” védnevű bánya környezeti hatásvizsgálati eljárásának keretében a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

Részt vettünk a Testnevelési Egyetemen tartott lakossági fórumon, mely a Testnevelési Egyetem új épületének terveit volt hivatva bemutatni. Hozzászólásunkban a jogszabály szerinti eljárás lefolytatását javasoltuk. A lakossági fórum után levelet intéztünk a XII kerületi polgármesterhez, melyben rávilágítottunk, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak alapján kell lefolytatni a Testnevelési Egyetem új épületének eljárását.

A kiskunlacházai gazdák kétségbeesett megkeresése alapján levelet intéztünk Vella Zoltán helyi képviselőhöz, melyben a termőföld és a tulajdonos gazdák védelmére kértük. Vella Zoltán kérésére megküldtük a termőföld és a tulajdonos gazdák védelmére írott levelünket Kiskunlacháza valamennyi képviselőjének is.

A XIII. kerületi Építési Osztály meghívására részt vettünk a Nagymező utcai mélygarázs építési engedélyezési eljárása keretében megtartott helyszíni szemlén, miután továbbítottuk az értesítést a Védegyletnek és a Szindikátus Összefogás a Városért Egyesületnek.

(Schnier Mária)

 

LigetNyilvánosságra hoztuk a Városligettel kapcsolatos közvélemény-kutatásunk eredményeit. A kutatás azt mutatta, hogy a budapestiek nagy többsége elutasítja a Liget beépítését és a kormányzati hivataloknak a Budai Várba költözését, viszont egyetért a Nyugati pályaudvar zöldítésének tervével. (Lukács András)

 

Civil szféra, „Merjünk változtatni!”A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) által támogatott projekt keretében folytatódott a segítségnyújtás a csatlakozott szervezeteknek: alapszabály módosítással és közhasznúságival kapcsolatos hiánypótlási tanácsadás, stratégia készítésében közreműködés. A szakmai önkéntes program második szakasza sikerrel lezárult, rengeteg pozitív visszajelzéssel és kézzelfogható eredménnyel: pl. több szervezet belefogott, és az önkéntesek segítségével el is készítette nyilvános honlapját, ajánlatok, szórólapok, hírlevelek születtek.(Horváth Zsolt, Papp Zsuzsanna, Szegő Judit)

 

Környezeti Tanácsadó Iroda – Egyeztetettünk Ferenczi István kispesti képviselővel a lakossági égetés okozta légszennyezés csökkentés lehetőségeiről.

Részt vettünk és felszólaltunk a pomázi közmeghallgatáson. Megbeszélést folytattunk Szentendre polgármesterével a szentendrei ipartelepen lakosságot és vállalkozásokat zavaró környezetszennyező cégek működéséről és a lehetséges jogi és nem jogi fellépés eszközeiről.

Részt vettünk a Bringaexpo keretében szervezett, a Kerékpározás népszerűsítéséről szóló konferencián. Részt vettünk Lipcsében a Német Biomasszakutató Központban a „Kistüzelő berendezések légszennyezésének mérési módszerei” és a „Részecske leválasztás a háztartási tüzelőberendezéseknél” című konferenciákon. (Lenkei Péter)

Hírfigyelő