A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2019 februárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett mun­kánkról.

 

Levegőtisztaság-védelemAz Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályával tájékozódtunk az Országos levegőterhelés-csökkentési program előrehaladásáról és a témához kapcsolódó egyéb kérdésekről. Budaörsön részt vettünk a helyi civilek és az önkormányzat egyeztetésén az illegális lakossági tüzelés okozta légszennyezés visszaszorításának lehetőségeiről. (Lukács András)

KözlekedésFoglalkoztunk a valós idejű navigációs rendszerek hatásával a városi forgalomra, környezetre. Részt vettünk a Smart Budapest keretstratégia készítői által szervezett munkaértekezleten. Ott voltunk a Határ útra tervezett városi autópálya ellen tiltakozók február 11-i megbeszélésén a Wekerle telepen, és képviseltük a Levegő Munkacsoport álláspontját arról, hogy nincs ilyenre szükség. Részt vettünk az Európai Éghajlatvédelmi Alapítvány webkonferenciáján arról, hogy milyen mértékű átalakítása szükséges a nitrogén-oxidokból megengedett többszörösét kibocsátó személyautónak ahhoz, hogy a kibocsátása jóval kisebb legyen. Részt vettünk az Ökopolisz Alapítvány panelbeszélgetésének levegőszennyezés csökkentésének lehetőségeiről. Elkészítettük a kamionok széndioxid-kibocsátásának csökkentésének szükségességéről szóló video magyar változatát. Részt vettünk a Budapest 2030 Stratégia kidolgozásában. (Vargha Márton)

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, termőföld-védelemA XII. kerületi alpolgármester meghívására megfigyelőként részt vettünk az új kerületi építési szabályzatok partnerségi egyeztetésének keretében rendezett lakossági fórumon február 7-én.

A XII. kerületi alpolgármester felkérése alapján véleményezést nyújtottunk be az alábbi kerületi építési szabályzatokra:

  • Városmajor utca–Határőr út–Gaál József út által határolt terület KÉSZ,

  • a 10886/33 hrsz-ú ingatlan (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) KÉSZ,

  • a Kékgolyó utca–Ráth György utca–Roskovics utca–Gyógyfű utca által határolt terület KÉSZ,

  • Zsolna utca–Pethényi út környéke KÉSZ.

Ezzel kapcsolatban az alábbi sikerről számolhatunk be: A XII. kerületi Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodája levelet intézett hozzánk véleményeink értékeléséről, melyben közölték, hogy a Zsolna utca–Pethényi út környéke területére vonatkozó javaslatunkat a Tulajdonos és Városfejlesztési Bizottság elfogadta, és a KÉSZ-ben a háromszintes növényállomány létesítési kötelezettség előírásra került.

Részt vettünk a Budapest XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén február 13-ikán. Az ülés egyik napirendi pontjaként szereplő fakivágási kérelmet a Levegő Munkacsoport munkatársai előzetesen megvitatták, és úgy döntöttünk, hogy nem élünk ellenzéssel. A Bizottság elnöke egyetértett velünk.

Lakossági panasz alapján tisztáztuk a XXI. kerületi Főépítészi Irodával a Kolonics sétányon kivágott egészséges jegenyék ügyét. Az ügyintéző utána nézett, és kiderítette, hogy a fakivágások magántelken történtek. Nyilván beépítés céljából…

Szabó Lajos miskolci családiház tulajdonossal ismertettük a miskolci polgármester semmitmondó, kényszerű válaszát a kertvárosi övezetek gazdasági területté való átminősítéséről és a gyeprácsos felületek zöldfelületbe való beszámításáról. Utóbbi témára adott választ panaszos remekül fel tudja majd használni kifogásai érvényesítéséhez. (Schnier Mária)

Jogi ügyekA jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit intéztük. A lakossági környezeti tanácsadó iroda keretében jogi jellegű telefonos kérdésekre válaszoltunk. A Sajó-völgy, valamint a Budapest és környéke levegőminőségi tervek felülvizsgálatáról szóló projekt ügyeit intéztük, a bíróságnak írt előkészítő irat fogalmazásában vettünk részt. Folyamatos skype és e-mail kapcsolatban részt vettünk egy levegőminőségi jogi projekt kidolgozásában több európai partnerrel. Részt vettünk az EEB elnökségi ülésén skype segítségével. Részt vettünk a Magyar Akkreditációs Hivatal vezetőivel a levegőminőséggel kapcsolatos lehetséges szabványokról szóló megbeszélésen. Részt vettünk az Agrárminisztériumban, a levegőminőség aktuális kérdéseiről szóló megbeszélésen. Részt vettünk az Országos Környezetvédelmi Tanács ülésén. Részt vettünk egy helyi háztartási tüzelésekről szóló megbeszélésen a budaörsi önkormányzatnál. Részt vettünk a NEKT tervezetének véleményezésében. Részt vettünk és előadást tartottunk az Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének ülésén. (Bendik Gábor)

Éghajlatvédelem – A PlanUp projekt konferencia időpontja végleges lett, így a szervezése megkezdődött: minisztériumoknak meghívók, szakértőknek, civilszervezeteknek felkérések elküldése, jó gyakorlatok gyűjtése. Február 27-én a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületi ülésén a PlanUp projekt (is) bemutatásra került. Új tagokkal bővült a testület, így további szakértők részvételére számítunk a projektben. (Szegő Judit)

Hírfigyelő