A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2019. májusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Levegőminőség-védelem – Részt vettünk a Hermann Ottó Intézetben az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program nyitókonferenciáján. Részt vettünk az EU-Oroszország Civil Fórum éves közgyűlésén Pozsonyban, amelynek Környezetvédelmi munkacsoportja egyhangúan támogatta a Levegő Munkacsoport levegőtisztaság-védelmi projektjavaslatát. Részt vettünk és felszólaltunk az Európai Közegészségügyi Szövetség (EPHA) budapesti konferenciáján a levegőszennyezéssel kapcsolatban. Részt vettünk a gyermekek légszennyezettséghez való kitettségéről szóló InAirQ nemzetközi konferencián Budapesten.

 

Közlekedés – Részt vettünk Brüsszelben az Európai Éghajlatvédelmi Alapítványnál a közlekedés dekarbonizációjáért dolgozó tagállami hálózat megbeszélésén. A hálózat sikeres munkájának is köszönhetők az Európai Unióban elfogadott jogszabályok a gépjárművek széndioxid-kibocsátásának erőteljes csökkentésére 2025-től és 2030-tól. Ott voltunk az IKOP Monitoring Bizottságának május ülésén. Véleményeztük a Budapesti Mobilitási Tervet. Idén a Cargonomia alapítói, Erős Levente, Despoisse Adrien, Lazányi Orsolya, Liegey Vincent és Strenchock Logan kapta a Radó Dezső Díjat, amelyet hét évvel ezelőtt alapított a Levegő Munkacsoport és a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja (NLV Klub); a díjátadásra az NLV Klub Visegrádon tartott éves konferenciáján került sor. (Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Helyszínelésünk alapján felvettük a kapcsolatot a Főkert szakértőjével a Budapest XI. kerület Október 23-a utca és Irinyi utca faállományának védelme érdekében a Budapest Közút Zrt. megbízása alapján a Flavus Mérnökiroda Kft. által tervezett útfelújítási terv faállomány felmérésében mutatkozó súlyos hiányosságok miatt. A kerületi polgármesterhez levelet intéztünk, segítségét kérve ahhoz, hogy az útfelújítási terv engedélyezése egyúttal valamennyi útszakasz menti zöldfelület és faállomány szakszerű védelmét is jelentse.

Budapest IX. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítész Irodájával telefoni megbeszélést folytattunk a Timót utca és környéke szabályozási terv kidolgozása késlekedésének okairól.

Budapest XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájával telefoni megbeszélést folytattunk a Madárhegyi lakópark övezeti problémájával kapcsolatban.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához intézett levelünkben bejelentkeztünk a XI. kerület Madárhegy városrészen a 1835/12 és 1835/13 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett lakópark és parkolóhely létesítésére vonatkozó vizsgálati eljárásba, kifejtve az előzetes vizsgálati dokumentáció hiányosságát, és javaslatot tettünk a környezeti hatásvizsgálat szempontjaira.

Részt vettünk a XI. kerületi Képviselő-testület Gazdasági Bizottságának 15-iki ülésén, ahol helyszínelésünk tapasztalataira is támaszkodva a bizottság elutasította a Fadrusz utca 11b előtti gömbkőris fa kivágási kérelmét.

Helyszínelést végeztünk a XIII. kerület Róbert Károly körút–Váci út–Árboc utca–Esztergomi út által határolt területen zajló AGORA építkezés környékén, abból a célból, hogy ellenőrizzük a kerületi Főépítészi Irodához intézett véleményezésünkben kifejtett problémák megoldási szándékát.

A Budapest XI. kerületi Polgármesteri hivatal Főépítészének felkérése alapján bejelentkeztünk a Kerületi Építési Szabályzat 7. ütem: Kamaraerdő–Kőérberek településrendezési eljárásába.

A Budapest XII. kerületi alpolgármester felkérése alapján észrevételt tettünk a Városmajor utca–Határőr út–Gaál József út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv módosításával kapcsolatban.

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának hirdetménye alapján bejelentkeztünk a Kondorosi Corner Zrt. által Budapest XI. kerület 215. szám alatti ingatlanon tervezett 1088 lakásos lakóház csoport és parkolóhely létesítésének hatásvizsgálati eljárásába. Miután a helyszínen megtekintettük a tervezett beépítés területét, a bejelentkezéssel egyidejűleg észrevételeket tettünk az előzetes vizsgálati dokumentációval kapcsolatban, javasolva a környezeti hatásvizsgálat szempontjait. (Schnier Mária)

 

Jogi ügyek – A jogi tevékenységeket tartalmazó projektek folyamatos ügyeit intéztük. A Környezeti Tanácsadó Iroda keretében jogi jellegű telefonos kérdésekre válaszoltunk. Előkészítő munkákat folytattunk és egyeztettünk a ClientEarth-szel a levegőminőségi tervek felülvizsgálatával kapcsolatos projekt folytatásával kapcsolatban. Előkészítő irat készítésében segédkeztünk és részt vettünk a tárgyaláson a budapesti levegőminőségi tervvel kapcsolatos perben. Javaslatcsomagot fogalmaztunk meg a Sajó-völgyi levegőminőségi terv felülvizsgálatához. Részt vettünk az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) Tiszta Levegő Munkacsoportjának ülésén Brüsszelben. Részt vettünk a ClientEarth által szervezett, szilárd tüzelésről szóló megbeszélésen Varsóban. Részt vettünk az Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) ülésén. Részt vettünk a környezeti ügyek végrehajtásáról szervezett kerekasztal-beszélgetésen az ombudsmani hivatalban. Egy nagy forgalom miatt panaszkodó óbudai lakossal megbeszélést folytattunk. Előadást tartottunk a légszennyezéssel kapcsolatos ügyekről az ORFK nyomozói továbbképzésén. Interjút adtunk holland diákok podcastjához a légszennyezésről. Részt vettünk az Országos Levegőterhelés Csökkentési Programot bemutató konferencián a Herman Ottó Intézetben. Segédkeztünk az OKT által készített, a bürokráciacsökkentő csomaggal kapcsolatos állásfoglalás kialakításában. (Bendik Gábor)

 

Éghajlatvédelem – A Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT) a Levegő Munkacsoport kialakította összefoglaló elemzését, és megküldte az EU LIFE PlanUp projekt főpályázói részére, akik azt az Európai Bizottságnak továbbították saját kiegészítéseikkel. A május 9-én megtartott nagyszebeni klímatanácskozás alkalmára sajtóközleményt adtunk ki.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megküldte válaszát a NEKT-véleményezésünkre, erről és a június elején várható bizottsági véleményről egyeztettünk a többi zöld civilszervezet képviselőjével. Május 31-étől Zöld Országos Találkozón részt vettünk, és klímavédelmi állásfoglalást készítettünk, amit egy kiegészítéssel a találkozón egybegyűltek elfogadtak. Szegeden részt vettünk az Éghajlatváltozás Magyarországon: Nemzeti Értékelő Jelentés előkészítő konferenciáján. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés – Folytattuk interjúk készítését és tanulmány írását az „Egy uniós költségvetés az éghajlatért” projektünk keretében. (Lukács András)

A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2019 ápriliisában

Hírfigyelő