A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2019. szeptemberében

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Levegőminőség-védelem – Folytattuk a No Planet B projekt tervezését és a szükséges eszközök beszerzését. Előadást tartottunk a fűtés okozta légszennyezésről a Budapesti Corvinus Egyetemen a Science Shop keretében. (Tarr Katalin)

Megkezdtük a „Lakossági mérések a tiszta levegőért projektünk” előkészítő munkáit. Önkéntes szülőket gyűjtöttünk a mérésekhez. (Tatiana Shaw)

 

Közlekedés – Előadást tartottunk a Nyíregyházán a Közgazdász-vándorgyűlés Logisztikai Szekciójában. Ismét kint voltunk sátrunkkal az Andrássy úton az autómentes hétvégén. Részt vettünk panelbeszélgetésen Visegrádon a Közlekedéstudományi Egyesület konferenciáján a városi közlekedésről. Hosszú idő után ismét megrendeztük a Levegő Klub eseményünket, melyen Budapest közlekedésének környezetbaráttá tételéről beszélgettünk a megjelentekkel világkávézó jelleggel. A European Climate Foundation által támogatott projektünk keretében részt vettünk a közlekedés dekarbonizációjáról szóló nemzetközi internetes tanácskozáson. Sajtóközleményt adtunk ki a az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) új tanulmányáról, amely ismerteti hogyan teljesíthetik a gépkocsigyártók a 2021-től érvényes széndioxid-kibocsátási előírásokat, és menekülhetnek meg a büntetéstől. A T&E egy másik tanulmányát is ismertettük, mégpedig arról, hogy a gázmotor sem sokkal jobb, mint egy korszerű dízel.

Előadást tartottunk a dugódíjról a Budapesti Corvinus Egyetemen a Science Shop keretében.

Rendkívüli mértékben szennyezik a levegőt a Dunán közlekedő személyszállító hajók, ezt erősítették meg a Levegő Munkacsoport, az aHang és az Újlipótváros Szuperblokk mérései, amelyet a Greenpeace iránymutatásával és eszközeivel végeztek; a mérések eredményeit a pesti rakparton tartott sajtótájékoztatójukon mutatta be a három civil szervezet.

(Vargha Márton, Lukács András)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Mivel a József nádor téri mélygarázsra vonatkozóan semmi újabb információnk nem volt, becsengettünk a mélygarázs miatt pinceszinten aláfúrt 8. sz. lakóház gondnokához, akitől információkat szereztünk és körülnéztünk a rendkívül rossz állapotba került ház udvarán és lépcsőházában. Felhívtuk az V. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáját is ezzel kapcsolatban, ahol nem tudtak semmit, és az OTP-re, mint építtetőre hivatkoztak, ahol csak levélbeli kérdésre lettek volna hajlandók információt adni.

Telefonon érdeklődtünk a Vibrocomp Kft. igazgatójától a déli vasút Kelenföldtől a IX. kerületig tartó szakasza harmadik vágányának terveiről.

Megkeresést kaptunk a Hamzsabégi park fáinak sorsáért aggódó lakóktól a harmadik vágány építésével kapcsolatos munkálatok felvonulási területének kijelölése miatt. Helyszíni szemlém alkalmával igazoltnak láttuk aggodalmukat, ezért napirenden tartjuk a témát, az illetékes hatóságokkal és tervezőkkel kapcsolatot tartva.

Részt vettün a XI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 18-iki ülésén, ahol az Ottlik kert tervei miatt kivágásra ítélt gyönyörű, hatalmas mirigyes bálványfa megtartása érdekében szólaltunk fel, sajnos, sikertelenül. A Környezetvédelmi Osztály vezetőjével is tárgyaltunk ebben az ügyben, hivatkozva a FŐKERT szakértőjének véleményére is.

(Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A Nemzeti Energia- és Klímatervről (NEKT), annak előrehaladtáról a Levegő Munkacsoport több környezetvédő civilszervezettel együttműködve levélben és telefonon igyekezett információt kapni a minisztériumtól, nem jártunk sikerrel.

Szeptember 27-én részt vettünk a globális klímatüntetésen, ahol „+5000 milliárd forintot klímacélokra már 2020-ban!” transzparenst mutattunk fel, és a témáról közleményt adtunk ki. Egyeztettünk egy független parlamenti képviselővel az éghajlatváltozásra való felkészülés, felkészültség és szükséges lépések ügyében. (Szegő Judit)

 

Önkormányzati választások – A Levegő Munkacsoport koordinálásával huszonhárom civil szervezet fogott össze és írta meg azt a 25 pontos követeléssort, mellyel a 2019. évi önkormányzati választásokon induló budapesti jelölteket szólítják meg, kérve, hogy tegyenek jogilag kötelező vállalásokat egy egészséges, élhető főváros megteremtésére. Erről szeptember elején sajtótájékoztatót tartottunk a József nádor téren. Szeptember 10-én Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt aláírta a nyilatkozatot. (Lukács András)

 

Uniós költségvetés – A nemzetközi projektünk keretében a tanulmány és a kapcsolódó anyagok elkészítésében vettünk részt. (Lukács András)

 

Környezeti Tanácsadó Iroda - A környezeti tanácsadás keretein belül 22 e-mailes és 29 telefonos lakossági tanácskérésre válaszoltunk, az Autómentes Hétvégén pedig személyesen is adtunk tanácsot az érdeklődőknek. A rendezvényen bemutattuk a Tiszta Fűtés mozgó kiállítást. (Tarr Katalin)

 

Hírfigyelő