A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2020 májusában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

 

Levegőtisztaság-védelem – Május 18-án részt vettünk az EEB Tiszta Levegő Munkacsoportjának webináriumán, mely az európai uniós államok országos levegőterhelés-csökkentési programjait mutatta be.

Május 29-én részt vettünk a Forum Europe online konferenciáján, mely az Európai Zöld Megállapodásról, a válságból való zöld felépülés lehetőségeiről és Európa lehetséges új gazdasági modelljéről szólt.

A Országos Levegőterhelés-csökkentési Programban (OLP) leírt intézkedések még akkor sem elegendőek a légszennyezés érdemi csökkentésére, ha azok megvalósításra kerülnek, azonban az OLP efelől is komoly kétségeket hagy. Erre a következtetésre jutott a Levegő Munkacsoport a következő 10 év levegőminőséggel kapcsolatos politikáját meghatározó dokumentum áttanulmányozása után. (Tarr Katalin)

 

Közlekedés – Megkezdődött egy műhelymunka a Fővárosi Önkormányzatnál a forgalomcsillapításról. Szerencsére a sajtó ráharapott, sokfelé van róla vita. Az álláspontunkat vitacikkben fejtettük ki az Index.hu-n:

Megírtuk véleményünket az ITM-nek a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (NTFS) által feltett kérdésekre, és be is küldtük.

Részt vettünk Saul Lopez (T&E) webkonferenciáján, amin az EU-ban eszközölt villanyhajtású gépkocsigyártásba való beruházások alakulásáról volt szó. A T&E-nél erről megjelent tanulmányról kiadtunk egy sajtóközleményt.

Közzétettük viszontválaszunkat a Karácsony Gergely főpolgármesternek a rakodóhelyekről írott levelünkre kapott válaszra

Ugyanott részletesen kifejtettük álláspontunkat a parkolási helyzet lehetséges javításáról Budapesten

Levelet írtunk Orbán Viktor miniszterelnöknek, melyben sürgettük a díjfizetős parkolási zónák visszaállítását, amit korábban a vírushelyzetre hivatkozva szüntetett meg a kormány. A vészhelyzet megszüntetéséről beterjesztett törvényjavaslat július elsejétől állítaná helyre az önkormányzatok jogát a pénzszedésre a parkoló autóktól.

Levelet írtunk a Hungrail ügyvezetőjének, segítséget kérve kombinált fuvarozás témakörben.

Részt vettünk a T&E webkonferenciáján, ahol a lengyel tagszervezetben kidolgozott roncsautó- import ellenes intézkedéseket mutatták be. Nagyjából ugyanazt találták ki, amit a Levegő Munkacsoport évek óta szorgalmaz Magyarországon. A Budapest rezilienciája 3. találkozón a Budapest Kör szervezésében volt egy érdekes előadás a közlekedésről, ami aktívan részt vettünk.

Részt vettünk az E-mobilitás Fórum szervezésében lezajlott villany-mikromobilitás megbeszélésen Kaderják Péter ITM-államtitkárral és munkatársaival. (Vargha Márton)

Megbeszélés folytattunk szentpétervári Bellona civil szervezettel a város környezetbarát közlekedése kialakításának lehetőségeiről. (Tatiana Shaw)

 

Településfejlesztés, zöldfelület védelem, földvédelem – Megküldtük észrevételeinket Budapest XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal főépítészének a KÉSZ 25 ütem (Pázmány Péter sétány–4107/53 hrsz. közterület–Irinyi József utca–Bogdánfy utca–Neumann János utca által határolt terület (Infopark) kerületi építési szabályzatáról. Véleményezésünkben megjegyeztük azokat a vonatkozásokat, melyeket telefoni konzultációban tartottunk szükségesnek tisztázni. A Településrendezési és Településképi Osztály vezetője ezután felhívott telefonon, akivel megbeszéltük a szükséges témákat ezzel kapcsolatban.

Értesítettük az Összefogás a Jövőnkért Alsónémedin társadalmi szervezet elnökét arról, hogy a Kormányhivatal honlapján május 22-én megjelent, hogy a kavicsbánya vállalkozó pert indított az Ócsa 0490/19-22, 24-53, 56-57, 60-61, 64-65, 68-69, 73-73,79 és 123 helyrajzi számokon tervezett kavicsbánya kérelmet elutasító határozat ellen. Mivel ez a perelt elutasító határozat a társadalmi szervezet, valamint Alsónémedi több polgára és a Levegő Munkacsoport véleményezésével összhangban lett meghozva, a területileg érintett lakosságot is érzékenyen érinti az elutasító határozat ellen benyújtott per.

Beadványt intéztünk a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához a Budapest XII. kerület 9121/19 hrsz. területén kérelmezett 71 fa kivágása ügyében hozandó függő hatályú határozattal kapcsolatban, miután telefonon tárgyaltunk a Kormányhivatal illetékes ügyintézőjével. Megindokoltan elleneztük a fakivágást.

Észrevételt nyújtottunk be a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához a Pilis Parkerdő Zrt. Bugyi-Alsóvány 58 hektárnyi területén tervezett kavicsbányászati tevékenységre vonatkozó kérelmével kapcsolatos hatásvizsgálati eljárásában, ellenezve a bányanyitást. Érveink között szerepeltek környezetvédelmi szakmérnök munkatársunk helyszíni szemlén alapuló megállapításai. Telefoni és e-mail kapcsolatot tartottunk a talajvíz szintjének változására vonatkozóan az Országos Vízügyi Főfelügyelőség egyik szakemberével.

Részt vettünk a Főpolgármesteri Hivatal által a Városligettel kapcsolatban tartott internetes fórumon.

Benyújtottuk észrevételeinket a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Építési Szabályzatának előzetes tájékoztatásával kapcsolatban.

(Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A Covid-19 járvány utáni helyreállításról az Európai Éghajlatvédelmi Akcióhálózat (CAN Europe) megkeresésére véleményünket több más zöld civil szervezettel közösen elküldtük több minisztériumnak, az igazságos átmenetről hasonlóképpen tettünk, ezt a kormányfőnek is elküldtük. Részt vettünk CAN Europe három webinárján: a hosszútávú tiszta fejlődés stratégiákról egyeztettünk, véleményeztük a klímatörvény tervezetét, valamint megvitattuk a témával kapcsolatos lehetőséget a közép- és kelet-európai térségben. Külföldi újságírókkal együttműködésben hírt adtunk arról, hogy az elmúlt években rendkívüli mértékben növekedett a hőmérséklet Budapesten (Szegő Judit)

 

Zöld költségvetés, uniós támogatások – Részt vettünk a témával kapcsolatban az Európai Környezetvédelmi Iroda által szervezett egyeztetésen. Ajánlásokat írtunk a Magyar Nemzeti Bank részére. (Lukács András)

 

Tanácsadó iroda – A környezeti tanácsadás keretein belül 37 e-mailes, 9 Facebook, és 17 telefonos lakossági tanácskérésre válaszoltunk. (Tarr Katalin)

Hírfigyelő