A Levegő Munkacsoport tevékenysége 2021 januárjában

Minden hónapban rövid összefoglalót teszünk közzé az előző hónapban végzett munkánkról.

Levegőminőség-védelem – A szemléletformáló program folytatódott, melyben az önkormányzatokat kereste meg a Levegő Munkacsoport felsorolva, mi mindent tehetnek a lakossági hulladékégetés ellen. Az összegyűlt válaszokat közzétettük. A Tanácsadó Irodához fordulók számára minden lehetséges kommunikációs és jogi megoldást felvázol az egyesület, hogy mindent megtehessenek az egészséges környezet érdekében. A Tiszta fűtés, rendes ház projekt keretében a levegőminőség-mérő eszközök összeszereléséről és beüzemeléséről oktató videó készült, a metnet.hu oldal elkészítése folyamatban van.

Egy közös magyar-román tanulmány alapján rámutattunk, hogy a légszennyezés sokkal súlyosabb annál, mint amire a mérőállomások adataiból következtethetünk. (Szegő Judit)

Folytattuk a méréseket a Testo DiSCmini részecske darabszámláló készülékkel, amelyekből létrehoztunk egy kiértékelést. Kültéri és beltéri méréseket végeztünk Budapest egyik peremkerületében, a mérések célja a háztartási fűtésből származó légszennyezettség mértékének felmérése, illetve beltéri tevékenységekből származó légszennyezők jelenlétének kimutatása. A mérések adatairól táblázat és mérési jegyzőkönyv készült, ami hasznos lehet a jövőre nézve a mérések szempontjából. (Wende Rebeka)

 

Közlekedés – A fő téma a Galvani úti híd értelmes vagy értelmetlen voltáról zajló vita volt a telex.hu portálon, amelyhez a Levegő Munkacsoport is hozzászólt. Részt veszünk egy új nemzetközi projektben – a Német Környezetvédelmi Minisztérium EUKI programjának támogatásával –, melynek célja ajánlások kidolgozása a közlekedéspolitikának, melyeket megfogadva elérhető lehet 2050-ig a közlekedés nulla ühg-kibocsátása, ami célként már elég régen ki van tűzve.

Részt vettünk egy ötletrohamon a Budapesti Fejlesztési Központ szervezésében, ahol a tervezett új és felújított régi vasútállomások tervezéséhez szükséges előírásokról volt szó.

Előadást tartottunk a CEU-n a fenntartható közlekedéspolitikáról.

(Vargha Márton)

 

Településfejlesztés, zöldfelület-védelem, földvédelem – 4-én a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közétették a Dunaharaszti IV. nevű, 140 hektár nagyságú kavicsbánya 86 hektárral való bővítési kérelmét. Erről a hatásterületen lakó „Összefogás a Jövőnkért Alsónémedin” egyesület vezetőjét értesítettük.

  1. 7-én levelet intéztünk dr. László Imréhez, a XI. kerület polgármesteréhez a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. október 15-ei határozatának Újbudát érintő tételeivel kapcsolatban. A Levegő Munkacsoport nem értett egyet a Kelenföldi Volánbusz pályaudvar Őrmezői lakótelepre való áthelyezésével és az ott létesített 500 és 450 férőhelyes P+R parkolók többszörös kapacitásra való bővítésével. Jeleztük, hogy a Határozat másik tétele, a Fonódó II. villamos Gellért tértől a Dombóvári út–Budafoki úttal való csomópontjáig tervezett továbbvezetése a Dombóvári út és Budai Alsó rakpart összeköttetése további gondos tervezést igényel.

  2. Az Örmezői lakótelepet érintő téma miatt a levél másolatát továbbítottuk az Őrmezői Közakarat Egyesület vezetőségi tagjainak, akikkel állandó kapcsolatban vagyunk.

  3. A Fonódó II. fejlesztési terve miatt továbbítottam a levél másolatát a Lágymányosi lakótelep és az Infopark önkormányzati képviselőjének és a szomszédos, szintén érintett terület önkormányzati képviselőjének.

  4. 12-én ügyféli jogállással véleményeztük a Pilis Parkerdő Zrt. kavicsbánya nyitási kérelmének párolgási veszteség kompenzációját célzó hatástanulmány kiegészítését a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályánál, ellenezve a bányanyitás engedélyezését. (A Hatóság néhány nap múlva mégis megadta a bányanyitási engedélyt, álnok módon azt állítva, hogy figyelembe vette a Levegő Munkacsoport észrevételeit.)

  5. 13-án részt vettünk Újbuda polgármesterének online fogadóóráján.

  6. 20-án választ küldtünk a XIII. kerületi főépítész levelére azzal kapcsolatban, hogy a kerületi építési szabályzat egyeztetési eljárásában részt kívánunk venni.

  7. 26-án hallgatóként részt vettünk egy konferencián a klímahelyzettel kapcsolatban: „Klímaváltozás a Duna a Határmenti Régióban – Határmenti Együttműködés a Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között” című projekt keretén belül.

  8. 27-én megküldtük az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak a Fővárosi Területfejlesztési Programmal kapcsolatban kidolgozott észrevételeinket.

(Schnier Mária)

 

Éghajlatvédelem – A brüsszeli együttműködő civilszervezetek munkájába bekapcsolódva a Levegő Munkacsoport együttműködött egy kalkulátor összeállításában, mely a tagállamok fogyasztási és kibocsátási szcenárióival megkönnyítik a munkát, valamint közreműködött a tagállamok épület korszerűsítésével foglalkozó felmérés kidolgozásában is. (Szegő Judit)

 

Uniós költségvetés – Folytattuk az uniós költségvetéssel kapcsolatos projektünket, anyagok kidolgozását. Részt vettünk az Európai Gazdasági és Szociális Tanács megbeszélésén a Helyreállítási Alapról. (Lukács András)

Hírfigyelő