A Magyar Autóklub és a Levegő Munkacsoport – közös sajtóközleménye az úthasználati díjakról

A Magyar Autóklub és a Levegő Munkacsoport a szaktárca terveivel kapcsolatban kijelenti, hogy a díjfizetési rendszerbe bevont úthálózat kiterjesztésével bizonyos feltételek mellett egyetért. Különösen támogatják, hogy a nehéz tehergépkocsik minden útvonalon a használattal arányos díjat fizessenek, hiszen ezen járművek esetén az útfenntartás költsége sokszorosa, mint a személygépkocsiknál. Mindkét szervezet abban érdekelt, hogy olyan díjfizetési rendszer valósuljon meg Magyarországon, amely a járműveket a jobb minőségű utakról nem tereli rá a rosszabb minőségű utakra, illetve a településen kívüli utakról a településen belüli utakra, mint ahogy az az egyszer már megbukott „kapus” rendszernél történt, és a jelenlegi rendszernél is történik.

A személygépkocsik esetében a Magyar Autóklub és a Levegő Munkacsoport szorgalmazza a jelenlegi autópályadíj helyett és a gépjárműadó részbeni vagy teljes eltörlésével minden személygépkocsira éves úthasználati átalánydíj kivetését, melynek összege megfelelne a gépjárműadó és az eddigi éves autópályadíj csökkentett együttes összegének. A díj nemcsak az autópályákra vonatkozna, hanem minden közútra.
Miután az úthasználati díjat minden hazai és külföldi gépjármű-tulajdonos kötelezően fizetné, ennek megvalósításával a hazai személygépkocsi-tulajdonosok terhei nem növekednének, az állam a korábbinál magasabb bevételhez jutna, a járművezetők pedig abban lesznek érdekeltek, hogy a jobb minőségű és – ahol lehet – a településeket elkerülő utakat használják. További előny, hogy jelentősen csökkennének az adminisztráció és ellenőrzés költségei.

Lukács András
elnök
Levegő Munkacsoport

Dr. Kovács Kázmér
elnök
Magyar Autóklub
Jogi és Érdekvédelmi Bizottság

Hírfigyelő