Európai Parlament: igen a megemelt útdíjra

A környezetvédő mozgalmak sikerét is jelenti az Európai Parlament tegnapi szavazása a tehergépkocsik útdíjáról szóló irányelv módosításáról. A képviselők elfogadták, hogy a levegőszennyezés, a zaj és (bizonyos feltételek mellett) a torlódások költségei is beépíthetők legyenek az útdíjba. Ezáltal legalább részben megszűnhet az a visszásság, hogy a közúti teherfuvarozás az egyetlen gazdasági tevékenység, ahol az Európai Unió tiltja a környezeti és egészségi károk költségeinek érvényesítését az árakban.

A Levegő Munkacsoport sok más civil szervezettel összefogva már régóta sürgeti, hogy az uniós szabályozás tegye nemcsak lehetővé, de kötelezővé is az említett költségek beépítését a közúti fuvarozás áraiba, hiszen ez felel meg „a szennyező fizet” elvnek, amit az Európai Unió Alapszerződése is előír. A most megszavazott módosítás komoly előrelépésnek tekinthető annak ellenére, hogy nem kötelezi a tagállamokat az útdíj bevezetésére, és továbbra is igen komoly kedvezményeket hagy meg a közúti fuvarozók számára. A Levegő Munkacsoport örömmel fogadta, hogy magyar képviselők is elősegítették a kompromisszumos módosítás elfogadását.

A Szocialista Párthoz tartozó magyar képviselők döntően a környezetvédelmi szempontokat helyezték előtérbe a szavazáskor, közülük többen a Zöldek által előterjesztett radikálisabb módosításokat is megszavazták (bár ez utóbbiak a Parlamentben végül nem kaptak többséget).

Az Európai Néppárt egyik magyar képviselőjének kezdeményezésére sikerült elfogadtatni azt a javaslatot, hogy Parlament a jövőben ismét tűzze napirendre a kérdést annak érdekében, hogy a szabályozást tovább szigorítsák. A képviselő ezt egyebek mellett azzal indokolta, hogy az elkövetkező években az útdíj bevezetését minden országban kötelezővé kellene tenni, hiszen ez egyaránt elősegítené a környezet védelmét és a tisztességes versenyt. Ez a módosítás azért volt rendkívüli jelentőségű, mert sokan a mostani szavazással lezártnak nyilvánították volna a témát.

A szavazás azért is számít nagy győzelemnek, mert egyes fuvarozói lobbicsoportok komoly nyomást fejtettek ki a képviselőkre az általuk sérelmesnek tartott javaslatok elfogadásának megakadályozására. Többek között „szavazási útmutatót” is készítettek a képviselők részére.* Ezek az érdekcsoportok elsősorban azzal indokolták álláspontjukat, hogy ez újabb terheket jelentene a gazdaságnak, amit az már nem bír el. A Levegő Munkacsoport viszont már számos alkalommal rámutatott, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Az útdíj bevezetése, illetve emelése lehetőséget adna a munkabéren lévő terhek csökkentésére, ami elősegítené a foglalkoztatottságot. A tehergépkocsik által okozott költségek ugyanakkor ma is léteznek, az útdíj révén viszont ezek nem az egész társadalmat, hanem az okozókat terhelnék. Az útdíj elősegítené a helyes árak kialakulását, így az egész gazdaság ésszerűbben, hatékonyabban működne. A szállítási költségek átlagosan mintegy 4-5 százalékot tesznek ki a termékek árában, tehát a fuvarozói árak emelése nem növelné érdemben az inflációt sem. Sőt, a hatékonyság kikényszerítésével inflációellenes hatása lenne. (Németországban az útdíj bevezetésének hatására 25 százalékkal csökkentek az üresfutások.)

Az irányelv végső elfogadása most már a tagországok minisztereit tömörítő Tanácson múlik. A környezetvédő civil szervezetek tovább dolgoznak az emberek egészsége és a nemzetgazdaság szempontjából egyaránt előnyös szabályozás elfogadásáért. A Levegő Munkacsoport bízik abban, hogy a magyar kormány képviselője is ennek szellemében fogja leadni szavazatát a Tanácsban.

* A közúti fuvarozói lobbicsoportok által az Európai Parlament képviselőinek eljuttatott „szavazási útmutató” itt olvasható.

A környezetvédő civil szervezeteknek a témakörrel kapcsolatos anyagai magyarul elsősorban a www.levego.hu/kamionstop honlapon, angolul a http://www.transportenvironment.org/Pages/lorry-charging/ honlapon találhatók.

Hírfigyelő