Uniós büntetést kockáztatunk a szmog miatt

Újra a tájékoztatási küszöbérték felett van a szálló por (PM10) szennyezettség több budapesti mérőállomás szerint. Így az esti órákban várhatóan tájékoztatási fokozatot ér el a légszennyezettség Budapesten. Az egyik mérőállomás (Kőrakás Park) szerint a környéken még ennél is magasabb a koncentráció, a szmogriadó elrendeléséhez szükséges értéket, az egészségügyi határérték kétszeresét is meghaladja. (Ha a szálló por koncentrációja két egymást követő napon három mérőállomáson meghaladja a köbméterenként 75 mikrogramm küszöbértéket, a Fővárosi Önkormányzat köteles tájékoztatni erről a lakosságot, a riasztási küszöbérték pedig – amikor a szmogriadót el kell rendelni – 100 mikrogramm.)

2010-ben az eddig eltelt 40 napból 24 napon az egészségügyi határérték felett volt a szálló por szennyezettség. Ezért a Levegő Munkacsoport szerint azonnali intézkedésekre van szükség, hogy idén ne lépjünk át a jogszabályok által előírt 35 szennyezett napot Budapesten.

2009. júliusban az Európai Bizottsági elutasította[1] Magyarországnak azt a kérelmét, hogy kapjon haladékot a PM10 napi egészségügyi határértékének betartására Budapesten és környékén, a Sajó völgyében, valamint Szegeden és Nyíregyházán. Ez azt jelenti, hogy a PM10 szennyezettség egy évben nem lehet 35 napnál többször a határérték (köbméterenként 50 mikrogramm) felett. A Főváros Önkormányzat (és több más hazai nagyváros vezetése) már több mint öt éve nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa a lakosok számára jogszabály által előírt levegőminőséget.

A szennyezéscsökkentési lehetőségek régóta ismertek, szerepelnek Budapest levegőtisztaság-védelmi programjában és az uniós szabályozásban is. Az Európai Bizottság határozata is utal erre: „a magyar hatóságok nem vettek fontolóra néhány olyan szennyezéscsökkentő intézkedést, amely szerepel a 2008/50/EK irányelv XV. melléklete B. szakaszának 3. részében található jegyzéken”. A hivatkozott jegyzék szerint a közlekedésből eredő kibocsátások csökkentésére alkalmas lenne „többek között közlekedési dugódíj, differenciált parkolási díj vagy egyéb gazdasági ösztönzők; „alacsony kibocsátási zóna” létrehozása”. Ezek és más, rövid idő alatt megvalósítható intézkedések bevezetését a Levegő Munkacsoport is már évek óta javasolja.[2]

A szükséges intézkedések további halogatása további megbetegedéseket és haláleseteket idéz elő. Az a veszély is fenyeget, hogy az Európai Bizottság súlyos büntetést szab ki az országra. Ennek kezdő lépéseként a kormány már megkapta az első figyelmeztetést.[3]

Hírfigyelő