Kit érdekelnek a törvények?!

Ismét hozzáláttak az őshonos fűzfák kivágásához a Dunakeszi láp területén szeptember 23-án az Auchan Magyarország Kft. megbízásából. A törvény értelmében a terület védett, tehát a lápon a természetvédelmi hatóság hozzájárulása nélkül végzett természetkárosító magatartás akár bűncselekménynek is minősülhet.

24-én sikerült tetten érni a természetkárosítókat, akik elismerték, hogy az Auchan-tól kaptak megbízást arra, hogy kiirtsák a terület lápcserjéseit, állításuk szerint a Dunakeszi Önkormányzat jegyzőjének engedélyével. A helyszínen megjelent rendőrök igazoltatták a vállalkozót, majd ellenőrizték, hogy létezik-e a vállalkozó által említett jegyzői engedély. Kiderült, hogy ilyen engedély nem létezik, ezért szabálysértési ügyben eljárást kezdeményeztek. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség képviselője a helyszínre érve közölte a természetkárosító vállalkozóval, hogy amíg nem zárul le a területen a lápkiterjedés vizsgálata, addig semmilyen módon nem változtathatja meg az élőhely jelenlegi állapotát. Vajon szeptember 24-én a hatóságok közbelépése megállította, vagy csak elodázta a tőzegláp pusztulását?

Felmerül a kérdés, hogy a rendőrség vajon miért nem alkalmaz elrettentő szankciókat tudatos természetkárosítás esetén, noha az engedély nélküli fakivágások – esetenként egész erdők üzletszerű tarrá vágása – évek óta felháborítja a törvénytisztelő állampolgárokat? Nyilvánvaló, hogy itt sokkal nagyobb értékek forognak kockán, mint egy – esetleg diákcsínyből elkövetett – bolti lopás esetén.

Hírfigyelő