A tehergépkocsik szennyezésének költsége is benne lehet az útdíjban

Hosszú folyamat végére tett pontot az Európai Unió azzal, hogy lehetővé tette a tehergépkocsik által okozott levegő- és zajszennyezés költségeinek beépítését az útdíjakba. Az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament tegnap megegyezett abban, hogy így módosítják a tehergépkocsik útdíjáról szóló uniós jogszabályt, az úgynevezett Euromatrica-irányelvet.
A tehergépkocsik okozta balesetek, dugók, levegő- és zajszennyezés egyre növekvő terhet ró az emberekre és a gazdaságra. Az Euromatrica-irányelv ugyanakkor tiltotta, hogy ezeknek a költségeit a fuvarozók fizessék meg. Bár ez ellentétes „a szennyező fizet” elvvel, amit az EU Alapszerződése is rögzít, a közúti áruszállításban érdekelteknek mindeddig sikerült megakadályozniuk ennek a szabálynak a megváltoztatását. Ezeknek az érdekcsoportoknak az erejét mutatja, hogy az eredeti elképzelésekkel szemben a mostani módosítás sem teszi lehetővé az éghajlatváltozás, a balesetek és a forgalmi torlódások költségeinek érvényesítését a díjakban. A csúcsforgalmi időszakokban ugyan lehet magasabb díjat alkalmazni, de csak úgy, ha csúcsidőn kívül viszont alacsonyabb díjat számítanak fel. Az utolsó pillanatban Németország követelésére lehetővé tették a tagállamoknak azt is, hogy a 12 tonnánál kisebb össztömegű tehergépkocsikat továbbra is kivonják a kilométerarányos díjkötelezettség alól. Az eredeti javaslat ugyanis elrendelte volna, hogy ahol létezik ilyen útdíj, ott 2012-től azt valamennyi 3,5 tonna össztömegnél nagyobb tehergépkocsira ki kell vetni.
Nina Renshaw, a brüsszeli székhelyű Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) igazgatóhelyettese így értékelte az egyezséget: „A kilométerarányos útdíj javítja a szállítások gazdaságosságát és hatékonyságát. A kompromisszum eredményeképpen megnyílik a lehetősége annak, hogy a közutakról fokozatosan kiszoruljanak a legszennyezőbb tehergépkocsik, csökkenjen a zaj- és levegőszennyezés. Sajnálatos viszont, hogy bár az Európai Unióban a tehergépkocsik által okozott, de az üzemeltetőik által nem fedezett, évi 60 milliárd euróra tehető éghajlatváltozási, torlódási és baleseti költségeket továbbra sem lehet megfizettetni a fuvarozókkal.”
Minden visszafogottsága ellenére az Euromatrica-irányelv mostani módosítása hozzásegítheti a tagállamokat ahhoz, hogy teljesítsék az Európai Unió célkitűzéseit az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére a következő évtizedekben. Ez a célkitűzés ugyanis a kibocsátás közel 30 százalékát adó közlekedési szektor átrendezése nélkül megvalósíthatatlan. A megfelelő mértékű kilométerenkénti zaj- és levegőszennyezés-arányos útdíj a közutakon például hozzásegíthet ahhoz, hogy csökkenjen a jóval kedvezőbb környezeti hatású vasút versenyhátránya a teherszállításban.
„A használó fizet és a szennyező fizet elv együttes alkalmazása a közlekedésben régen várt lehetőség arra, hogy az állam komoly lépést tegyen az emberek egészségének, nyugalmának megvédésére, életminőségének javítására Magyarországon is. A kormánytól azt várjuk, hogy mielőbb vezessen be egy olyan elektronikus útdíjszedő rendszert, amely képes az ország teljes úthálózatán fizettetni a nehéz tehergépkocsik után a zaj- és levegőszennyezésért. Az így befolyt összeget pedig elsősorban az emberek egészségének megvédésére, illetve a vasúti szállítás versenyelőnyének megteremtésére kellene fordítani” – jelentette ki Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport „Kamionról vasútra!” kampányának felelőse.
A három európai intézmény megállapodását a közlekedési miniszterek tanácsa és az Európai Parlament rövidesen formálisan is jóváhagyja, és azzal törvényerőre emelkedik az Európai Unióban.

A témával kapcsolatos részletes anyagok a www.levego.hu/kamionstop oldalon találhatók.

Hírfigyelő