Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!

Az ipari szennyvíz-kibocsátások mérséklődésével és a csatornázás kiterjesztésével a mezőgazdaság lett élővizeink talán legnagyobb szennyezője. Ez ellen kívánt tenni a Levegő Munkacsoport, mikor a Fenntartható Megoldások Központja (Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, CEPTA) nevű szlovák civil szervezettel közösen elindította „Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!” című (HUSK/0901/2.1.2/0076 számú) projektjét. A program célja a biztonságos mezőgazdasági vegyszerhasználat elterjesztése vizeink védelme érdekében.

Európa négy folyójának, köztük a Dunának a szennyezettségét vizsgáló felmérés szerint a növényvédő szerek felhasználása használata nagyobb problémákkal jár, mint azt korábban feltételezték. A vizsgálatok során 500 mesterséges anyag koncentrációját mérték meg, melyek egy része növényvédő szer volt. A mérések azt mutatták, hogy a szennyező anyagok 38 százaléka olyan magas koncentrációban található meg a vizekben, ami károsíthatja az élővilágot[1].

A szerves szennyezőanyagok jelenléte egész Európában probléma. A környezeti szempontból kockázatosnak bizonyult anyagok többsége növényvédő szer.

Nem csak a kutatók ismerik a mezőgazdasági eredetű vízszennyezés jelentőségét. Egy idei nemzetközi felmérésben megvizsgálták az emberek környezeti kockázatokkal kapcsolatos aggodalmait. Az eredményeket összehasonlítva a korábbi adatokkal megállapítható, hogy míg az éghajlatváltozástól aggódók aránya csak kisebb mértékben változott (72 százalékról 69 százalékra), addig a vízszennyezések esetén nagyobb mértékben (69 százalékról 75 százalékra) emelkedett. A vizsgált kérdések közül a legnagyobb mértékben a növényvédő szerek kockázataival kapcsolatban növekedett meg a megkérdezettek félelme (57 százalékról 73 százalékra)[2].

A „Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!” című projekt keretében a két civil szervezet a projektterület környezeti állapotának vizsgálata után kiadványokat készített magyar[3] és szlovák nyelven és tájékoztató fórumokat szervezett a gazdálkodók számára a környezetkímélő növényvédelem témájában.

A környezet állapotára komoly hatása van a növényvédelem szabályozásának, ennek érdekében az európai döntéshozók számára angol nyelvű kiadványt készítettünk[4].

Minden uniós tagállamnak 2012 végéig el kell készítenie fenntartható Növényvédelmi Cselekvési Tervét. A környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a Levegő Munkacsoport szakmai megbeszélést szervezett, ahol a döntéshozók, a kutatók és a civil szervezetek képviselői megvitatják elképzeléseiket a Nemzeti Cselekvési Tervvel kapcsolatban.

A „Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!” (HUSK/0901/2.1.2/0076 számú) projekt megvalósítását a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az Európai Unió (ERFA) társfinanszírozza. Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.


[1] Pesticides pollute European waterbodies more than previously thought http://www.ufz.de/index.php?en=22196

[2] Sustainable Efforts & Environmental Concerns Around the World http://hk.nielsen.com/documents/NielsenSustainabilityReportAug2011FINAL.pdf

[3] Permetezett világ – Gondok és lehetőségek a növényvédelemben https://www.levego.hu/kiadvanyok/permetezett_vilag_gondok_es_lehetosegek_novenyvedelemben

[4] Sprayed world – Problems and opportunities in pesticide use https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/decision_makers2011-12.pdf

Hírfigyelő