A levegőtisztaságra veszélyes ötlet

Az Európai Bizottság honlapjára felkerült egyik új tanulmány azt javasolja, hogy amennyiben egy tagállam határérték alá csökkenti valamely légszennyező anyag kibocsátását, akkor szabad legyen egy másik légszennyező anyagot ezzel arányosan határérték feletti mértékben kibocsátania. Környezet- és egészségvédelmi civil szervezetek a javaslat elvetését kérik a Bizottságtól.

Évről évre több mint 400 000 ember hal meg Európában olyan vérkeringési vagy daganatos betegségben, agyvérzésben vagy egyéb kórban, amit belélegzett anyagok okoznak. A levegőszennyezés többek között elősegíti a sarki jégtakaró olvadását és az eutrofizációt is.

Másfél éve több mint hatvan civil szervezet, köztük a Levegő Munkacsoport juttatta el javaslatait az Európai Bizottságnak és a nemzeti kormányoknak a levegőszennyezettség csökkentése érdekében hozandó intézkedésekről. Még 2013-ban, a Levegő Évének végén meg is kapták az EU polgárai mintegy karácsonyi ajándékul az EU levegőtisztasági csomagját. A csomag célja, hogy a levegőtisztaságra vonatkozó irányelvek módosítása révén még kevesebb legyen a közlekedés, a fűtés, az ipari üzemek és a mezőgazdaság által a levegőbe bocsátott méreg: a kéndioxid, a nitrogénoxid, a különféle, metántól különböző illékony szerves anyag, az ammónia és a PM2,5.

Az új szakpolitikai stratégiában foglalt kezdeményezések célja, hogy

  • biztosítsák a létező levegőminőség-védelmi jogszabályoknak való teljes megfelelést legkésőbb 2020-ra, és
  • jelentősen csökkenjen a káros anyagok kibocsátása 2030-ig annak érdekében, hogy elérhető közelségbe kerüljenek az EU hosszú távú levegőtisztasági célkitűzései.

A stratégia végrehajtását segítendő, a Bizottság a fő légszennyező anyagok kibocsátásának korlátozásáról szóló irányelv módosítására tett javaslatot. A javasolt módosítás új határértékeket rögzít a tagállamok számára 2020-ra és 2030-ra vonatkozóan. A Bizottság emellett új irányelvjavaslatot terjesztett elő a közepes méretű tüzelőberendezések kibocsátásainak korlátozására – olyan kisebb erőművekről van szó, amelyekből egyre több van EU-szerte, és amelyekre egyelőre egyetlen uniós levegőszennyezési határérték sem vonatkozik.

Azóta nem sok történt annak érdekében, hogy a jogszabályok módosítása valóban megtörténjék. Viszont 2014 szeptemberében napvilágot látott, és fölkerült a csomag honlapjára egy rövid tanulmány, amely egy rugalmas mechanizmust javasol a szabályozásokhoz. A javaslat lényege, hogy ha egy tagállam túlságosan alámenne valamelyik szennyezőanyag kibocsátásában a rá meghatározott határértéknek, legyen joga valamelyik másikban egy arányos túllépésre. Például ha sikerül a nitrogénoxidok kibocsátását jelentősen csökkenteni, lehessen több a PM2,5-é, de csak annyira, hogy a PM2,5 egyenértékben mért összkibocsátása alatta maradjon az előírásoknak. Más szóval, ha valamely méreg már nem elég hatékony az állampolgárok megbetegítésében, egy másik méreg kibocsátása ellensúlyozhassa a hiányt.

Környezetvédelmi és egészségügyi szervezetek közös nyilatkozatban tiltakoznak az ellen, hogy a javaslatot beemeljék a levegőtisztasági csomagba. Véleményük szerint egy ilyen lehetőség alapjaiban tenné működésképtelenné a tagállamok kibocsátási határértékeit megadó irányelvet. Kiskapuk tucatjai épülnének be az irányelv végső szövegébe, aláásva annak hatásosságát és alkalmazási bizonytalanságokat keltve.

Arne Fellermann, az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) levegőminőség-politikai munkatársa úgy nyilatkozott: „Abba kellene már hagyni, hogy hatástalan jogszabályokkal próbáljuk védeni a levegő tisztaságát. A tagállamoknak a szóban forgó javaslat szerint egyrészt be kellene tartaniuk a határértékeket a levegőszennyezésben, másrészt egy bonyolult mechanizmust használva túl is léphetnék ezeket a határokat. Ez egy felhívás a visszaélésre, ami aztán teljesen ellehetetlenít minden ellenőrzést.”

Annál is inkább veszélyes a kiskapuk beépítése, mert a levegőtisztasági csomagban előirányzott határértékek is messze vannak attól, hogy akárcsak a közelébe is kerülhessenek Európában 2030-ig az Egészségügyi Világszervezet által javasolt levegőtisztaságnak.

Hírfigyelő