Környezetvédő szervezetek üdvözlik, hogy Tarlós István csatlakozik az államfő éghajlatvédelmi felhívásához

Örvendetes, hogy Tarlós István főpolgármester csatlakozik Áder János köztársasági elnök éghajlatvédelmi felhívásához. Ez a csatlakozás akkor hiteles, ha a főpolgármester saját hatáskörében megtesz mindent, hogy Budapest példát mutasson a klímavédelemben és az alkalmazkodásban. Annál is inkább, mert a sok hőhullám, a szélsőséges csapadékeloszlás egészségünket, közérzetünket és a város vonzerejét is veszélyezteti. Kétségtelen, hogy sok előremutató lépés történt az utóbbi években, elsősorban a közösségi közlekedés, valamint a kerékpáros és gyalogos közlekedés terén, továbbra is nagyok azonban az elmaradások. Elégtelen a zöldterületek ápolása, védelme, növelése, a vízpartok gyalogosbarát átalakítása, a patak rehabilitáció, a fák védelme, számuk növelése, karbantartása, a hőszigetek hatásának mérséklése, a közlekedés ártalmainak csökkentése. Ugyancsak lassú a meglevő épületállomány energetikai korszerűsítése.

Az aláíró környezetvédő szervezetek nyomatékkal kérik Tarlós Istvánt, hogy főpolgármestereként tegyen meg mindent Budapest fosszilis energiaigényének a csökkentéséért és a városklíma javításáért. Találkozzon évente két alkalommal a várost védő, a lakosságot képviselő civil szervezetekkel, beszélje meg velük a jó városklíma érdekében hozandó lépéseket. Állítsák meg, alakítsák át együtt az éghajlatváltozást erősítő, alkalmazkodásunkat gyengítő projekteket. Közösen dolgozzák ki, ill. módosítsák a klímavédelmet érintő fővárosi jogszabályokat, közösen tegyenek javaslatot országos szintű jogalkotásra. Különösen az alábbi területeken kérjük közrehatását, intézkedését:

A közlekedés környezetbaráttá tételében:

 • Folytassa az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztését, az egyéni közlekedés visszaszorítását.
 • Vezessen be Budapesten a gépkocsi műszaki állapotától, a napszaktól és a forgalomtól függő közúthasználati díjat.
 • Indítson központi programot az agglomerációs és a Budapesten belüli telekocsizás népszerűsítésére. A közösségi közlekedési csomópontokban alakíttasson ki védett telekocsi találkozási pontokat.
 • Szorítsa ki az átmenő forgalmat a város belsejéből.
 • Gondoskodjon az áruszállítás és parkolás átalakításáról annak érdekében, hogy a rakodás és parkolóhely keresés ne akadályozza a gépjármű-, kerékpár- és gyalogosforgalmat.
 • Tovább javítsa a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeit.

A zöldterületek, fák védelmében:

 • Az infrastruktúra-fejlesztések ne járjanak a 30-40 éves, nagylombú fák kivágásával.
 • A főváros hiányos, szerény mértékű faállománya bővítésére valamint az elkerülhetetlen fakivágások ellentételezésére készíttessen faültetési programot, 10 év alatt 50 százalékkal növelve a fasorok, fák mennyiségét.
 • Tegyen meg mindent, hogy a zöldterületek ne épüljenek be, a parkok, az arborétumok épsége ne kerüljön veszélybe. Új ingatlanfejlesztések csak rozsdaterületen valósuljanak meg.
 • Készíttessen zöldterület-fejlesztési programot azzal a célkitűzéssel, hogy 15 éven belül a belső kerületekben is emelkedjék legalább 10 négyzetméterre az egy főre eső zöldterület.
 • Legyen nyilvános, a lakosok által ellenőrizhető minőségbiztosítás a zöldterület-fenntartásban. Ne legyen üresen hagyott fahely, ápolatlan maradvány-zöldterület a városban.
 • Tárja fel a vízfelületek, a jól öntözött növényállomány mikroklíma-szabályozó, pozitív externáliáit. Gondoskodjon a vízpartok gyalogosbaráttá alakításáról és a zöldterületek, utak öntözésének pénzügyi hátteréről.

Az energiahasználatban

 • Mutasson példát a lakosságnak a klímatudatos energiahasználatra a közintézmények energetikai korszerűsítésével, megújuló energiaforrásokra alapozott és energiatakarékos üzemeltetésével.
 • Szorgalmazza a megújuló energiák használatát, és a lakosság megtakarításainak becsatornázását az ezt szolgáló beruházások finanszírozásába.
 • Készíttessen átfogó vizsgálatot a távfűtés környezetbarátabbá tételére és kiterjesztésére.

Főpolgármester Úr erőfeszítéseit a főváros kedvezőbb városklímája és a globális éghajlat védelme érdekében előre is köszönjük:

Levegő Munkacsoport

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

GATE Zöld Klub

Greenpeace Magyarország Egyesület

Magyar Természetvédők Szövetsége

Szindikátus – Összefogás a Városért Egyesület

Védegylet

Hírfigyelő