Fellebbezés a mobilgát környezetvédelmi engedélye ellen

Fellebbezést nyújtott be a Levegő Munkacsoport az illetékes kormányhivatalhoz a Római-parti mobilgát környezetvédelmi engedélye ellen, mivel úgy véli, hogy az több jogszabályt is sért.

Már a környezetvédelmi hatástanulmányhoz fűzött észrevételeiben is felhívta a Levegő Munkacsoport a figyelmet arra, hogy a Duna-parti mobilgát terve minden bizonnyal nem felel meg a környezet- és természetvédelmi jogszabályoknak. A fellebbezésben a civil szervezet azt is kifejtette, hogy az eljárás során más hatóságoktól bekért vélemények is kétségeket tükröznek. Óbuda jegyzője kifogásolta például, hogy „a benyújtott dokumentáció nem tartalmaz a majdan szükséges fakivágásokkal kapcsolatos részeket”, és ezért erről nem tudnak véleményt alkotni. Budakalász jegyzője szerint „a dokumentációban foglaltak nincsenek összhangban a helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014 (XII.19.) számú Képviselő-testületi rendelet előírásaival”. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság pedig kifejtette: „A természetvédelmi szempontból kiemelt fajok nagyobb része inkább a természetes (kavicsos-homokos) élőhelyeket preferálja a mesterségesen kialakított partszegéllyel szemben, ahol inkább közönséges, illetve inváziós fajok dominálnak. A part jellege a tervek alapján helyenként megváltozik. A terület halközössége követni fogja a változást és várható, hogy a védett, ritka fajokkal szemben a közönséges vagy inváziós fajok kerülnek előnyösebb versenyhelyzetbe.”

A Levegő Munkacsoport álláspontja szerint az engedélyről szóló határozat szűken értelmezi a mobilgát hatásterületét, hiszen nem veszi figyelembe azt, hogy a Római-part arculatának megváltozása egész Budapest környezeti állapotára és élhetőségére kihatással lesz. A legfontosabb hiányosság azonban, hogy a környezetvédelmi eljárás szinte kizárólag a parti nyomvonal hatásait vizsgálta, a felmerült egyéb lehetőségeket vagy egyáltalán nem, vagy csak elnagyoltan elemezte, annak ellenére, hogy a természetvédelmi szabályok szerint nem lenne engedélyezhető a terv, ha van más ésszerű megoldás.

Kép: „Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit"

Hírfigyelő