Szerződés a Demján Sándor Alapítvánnyal

A mai napon a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány, a Lélegzet Alapítvány és a Levegő Munkacsoport támogatási szerződést írt alá, amelynek értelmében a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány több területen támogatja a civil szervezetek természeti környezetet óvó és a környezettudatosságot fejlesztő tevékenységét.

A szerződés alapján a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány 120 millió forint összegű támogatást nyújt. Az Alapítvány képviselőinek meggyőződése, hogy a közös természeti környezet megóvása egyetemes feladat, amelyből minden társadalmi csoportnak ki kell vennie a részét. A kormányzatok és a szakmai egyesülések mellett a civil szervezetek is kezdettől fogva segítették a közvélemény tájékoztatását és környezettudatosságra nevelését. Az Alapítvány megítélése szerint fontos, hogy a gazdaság szereplői is a maguk eszközeivel és lehetőségeivel hozzájáruljanak ehhez a fontos küldetéshez. Demján Sándor környezetvédelem melletti elkötelezettsége közismert, eddigi fejlesztéseiben mindig megkülönböztetett figyelmet kaptak a természeti környezet megóvásával kapcsolatos feladatok. Ugyanakkor az is rendkívül jelentős, hogy a magyar vállalkozók és vállalkozások, az erősődő nemzeti tőke is mind markánsabban kivegye részét ebből a munkából. Ezt azért is fontosnak tartják, mert a környezetvédő civil mozgalmak jelentős szerepet játszanak a korszerű gazdasági szerkezet kialakításában, a versenyképesség javításában: a tudásalapú, magas hozzáadott értéket képviselő termékek és szolgáltatások előállítását ösztönzik a nagy energia- és nyersanyagigényű, környezetszennyező tevékenységek helyett.
A mostani adományozás példamutató abból a szempontból is, hogy mindegyik aláíró fél teljes mértékben tiszteletben tartja egymás függetlenségét, nézeteit. Az aláíró felek a szerződésben foglaltakon kívül – amelyet teljes egészében nyilvánosságra hoznak – semmilyen egyéb elkötelezettséget nem vállalnak egymás felé.
Az adományozott összegből 20 millió forintot kifejezetten a Magyarországot a szomszédos Ausztriából érkező környezeti szennyezések monitorozására és az ezzel kapcsolatos felvilágosító munkára fognak fordítani, amelynek keretében a civil szervezetek együttműködésén keresztül kívánják a nemzetközi és hazai közvéleményt tájékoztatni a már több éve húzódó probléma természeti és egyéb károsító hatásairól.
További 100 millió forintot a fővárosi zöldfelületek bővítésére és javítására fordítanak, faültetési kampányokat indítanak el annak érdekében, hogy az élet minősége a fővárosban is javuljon. Ennek megvalósulásában tömeges részvétellel számolnak a résztvevő felek, mivel pályázati kiírásokon keresztül lehet az adományokat elnyerni. Emellett a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány további támogatással segíti a környezetvédelmi szakemberek képzését, így a Szent István Egyetemen az Új Comenius Program keretében 50 környezetvédelmi hallgató speciális szakképzése kezdődhet el. Az Alapítvány biztosítja e program finanszírozási feltételeit, míg a Lélegzet Alapítvány és a Levegő Munkacsoport a szakemberek kiválasztásában és folyamatos képzésében nyújt konkrét együttműködést.
Az aláíró felek az együttműködési szerződés végrehajtásától azt várják, hogy erősödik a környezetvédelem iránti lakossági érdeklődés, nő a környezettudatosság, javul az életminőség, és mind a döntéshozók, mind az üzleti élet képviselői körében erőteljesebb lesz a környezetvédelem ügye melletti elkötelezettség.

Hírfigyelő