LÉLEGZETNYI - A Levego Munkacsoport havi hírlevele
A Levegő Munkacsoport havi hírlevele                                                            I. évfolyam 8. szám                                2006. augusztus     

A HÓNAP ESEMÉNYE

Van alternatíva
a konvergencia program után is

"Senki sem vitatja, hogy sürgető az államháztartási hiány csökkentése. Elhibázott azonban az a mód, ahogy a kormány ezt el kívánja érni" - jelentette ki Lukács András a Levegő Munkacsoport elnöke az országgyűlés költségvetési bizottságának augusztus 29-i ülésén. A konvergencia program vitáján  Lukács András kifejtette, hogy az  ökoszociális államháztartási reform, amelyet a Levegő Munkacsoport dolgozott ki az Európai Unió és az OECD ajánlásai, valamint több élenjáró EU-tagország gyakorlati tapasztalatai alapján, hatékonyan és ésszerűen csökkenthetné a hatalmasra duzzadt hiányt. Érthetetlen, hogy miközben erről az alternatíváról a Pénzügyminisztérium is kedvezően foglalt állást, és a szűkebb körű beszélgetések során a kormánypárti politikusok is elismerik, hogy ez lenne a helyes irány, a kormány mégis az ellenkezőjét teszi.

TOVÁBBI HÍREINK

Évi 700 milliárdos adócsalás

A Levegő Munkacsoport újabb tanulmányában olyan dolgokat ír le, amelyet többé-kevésbé minden könyvelő és könyvvizsgáló ismer. Bár több ilyen szakember is részt vett az elkészítésében, azonban egyikük sem volt hajlandó a nevét adni hozzá. "Ha ezt ügyfeleink megtudnák, valószínűleg elveszítenénk őket" - jelentették ki. A tanulmány ugyanis részletesen leírja, miként használják széles körben a személygépkocsit a törvénytelen adóelkerülés eszközeként. A szerzők egyúttal konkrét javaslatot tesznek arra, hogyan lehet visszaszorítani ezt a jelenséget, ami miatt évente több mint 700 milliárd forint adó- és járulékbefizetéstől esik el az államháztartás. A Levegő Munkacsoport javaslatait eljuttatta a Miniszterelnöki Hivatalhoz is, azonban igen furcsa választ kapott.

Úszómedencés almatárolók

Több mint 10 éve indult meg Makkosmárián a lakásépítési hullám a törvények ügyes kijátszásával. Ez ellen szólalt fel a Levegő Munkacsoport. A 140 hektáros Makkosmária mind a mai napig hivatalosan mezőgazdasági terület, ahol csak tárolásra szolgáló építmény létesítheto, az is csak a telek 3 százalékán. Mégis "úszómedencés almatároló villák" épültek és a táj jellegét meghatározó eredeti növényzet helyett tuják, nyírott gyepek, teniszpályák jellemzik egyes  nagyobb telkeket. Bár a polgármesteri hivatal szemet hunyt ezek felett, a makkosi telektulajdonosok nyomására most szabályozási tervvel akarja legalizálni a lakásépítést, ami akár 4000 fős népességnövekedést is eredményezhet Budakeszin, további hatalmas személygépkocsi forgalommal terhelve a város főútját és annak a fővárosba  bevezető szakaszát.
A Levegő Munkacsoport a törvényes eljárási sorrend betartására hívta fel a figyelmet Makkosmária szabályozási tervének a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban megtartott hatósági egyeztető tárgyalásán. Fontosnak tartottuk, hogy az egyeztető tárgyaláson elhangzott ellenvéleményeket is tartalmazó jegyzőkönyvvel együtt tegyék közzé a tervet és a hatástanulmányt legalább 30 napig, hogy Budakeszi egész lakosságának legyen alkalma megtenni észrevételeit.

A Levegő Munkacsoport által benyújtott véleményezés
Hivatalos levelezésünk az ügyben

Azbesztmentesítés EU forrásból

A Nemzeti Azbesztmentesítési Program (NAP) munkacsoportja, amelynek a Levegő Munkacsoport is alapító tagja, augusztus 29-én sajtótájékoztatót tartott, hogy felhívja a figyelmet a lakótelepi lakásokban és középületekben található szórt azbeszt szigetelések veszélyeire és a szükséges beavatkozásokra. A szórt azbeszt erősen rákkeltő anyag, amelyet csak speciális szakvállalatok tudnak eltávolítani, és ártalmatlanítani. Ennek költsége 40 ezer forint négyzetméterenként. A NAP szeretné, ha EU forrásokból lehetne az ártalmatlanítást elvégezni, legalább a legveszélyesebb helyeken. Ehhez először a keretszerű jogszabályok pontosítására lenne szükség. Ez esetben a program bekerülhetne a Regionális Operatív Programokba, mintegy 70 százalékos uniós forrást biztosítva az azbesztmentesítéshez. A NAP sajtóanyaga felsorolja azokat a városokat, ahol a panelos lakóépületekben szórt azbeszt szigetelés található. Lakásokban főként a Dunántúlon alkalmazták ezt a technológiát. Ezzel szemben a középületek (óvodák, iskolák stb.) felmérése még évekig eltarthat, és ilyen épületek mindenütt az országban előfordulnak.

A Nemzeti Azbesztmentesítési Program (NAP) sajtóanyaga

Mit gondolunk a vegyi anyagokról?

A Levegő Munkacsoport más hazai környezetvédő szervezetek segítségével közel 300 fős lakossági felmérést készített a vegyi anyagokkal kapcsolatos ismeretekről.
A megkérdezettek:
-- egy öt pontos skálán lényegesen fontosabbnak tartották az egészségük (4,8 pont) és a környezet állapotát (4,4 pont) saját anyagi helyzetüknél (3,6 pont),
-- 96 százaléka egyetértett azzal, hogy a vegyi anyagok veszélyt jelentenek egészségünkre,
-- 97 százaléka úgy véli, hogy a vegyi anyagok biztonságát az államnak, illetve a gyártónak kellene szavatolni, és nem tartaná helyesnek a fogyasztóra terhelni a felelősséget.
-- Átlagosan 25 százalékkal is többet fizetnének az egyes termékekért, ha biztosak lennének abban, hogy az egészségükre nézve nem jelent kockázatot.

A felmérés értékelése itt olvasható

Vasút: az Európai Unió vizsgálatot indított

Magyarország folyamatosan megsérti az Európai Unió vasútra vonatkozó előírásait. A Levegő Munkacsoport ezért az Európai Bizottsághoz fordult, kérve, hogy szólítsa fel a magyar kormányt az uniós jogszabályok betartására. Tovább.

Nemet mondtak a kavicsbányákra

Környezetvédelmi okokra hivatkozva utasította el július 31-én a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a kiskunlacházi kavicsbánya engedélyezési kérelmét. Az elutasítást elsősorban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának azon véleménye alapozta meg, amely szerint a bányaművelés olyannyira megcsapolná a talajvizet, hogy a védett növényzet elpusztulna. Bugyi település jegyzője ugyancsak nem járult hozzá a bánya megnyitásához, mert a bánya teherautó-forgalma kárt okozna a helyi utakban, az épületekben és az ott élő emberek egészségében. Azért tartja a Levegő Munkacsoport precedens értékűnek ezt az elutasítást, mert gyors haszon reményében tucatszám nyílnak a magánbányák Magyarországon. Egy év alatt megtérül a beruházás az alacsony bányajáradék (adó) miatt. Azzal azonban senki nem számol, hogy a környezetben és a szomszédos települések életében milyen helyrehozhatatlan károkat hagynak maguk után az elhagyott meddőhányók.
Bugyi környékén már több kavicsbánya működik, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség helybenhagyta azt az I. fokú felügyelőségi határozatot, mely visszavonta a Bugyi X. sz. kavicsbánya létesítésének környezetvédelmi engedélyét. A hatástanulmányt korábban a Levegő Munkacsoport is véleményezte,  ezért a kiskunlacházi bánya elutasítását örömmel üdvözöltük.

Kapcsolódó anyag: Maszek aranybánya

KITEKINTŐ

Kistérségi mintaprojekt Stájerországban

Ausztria már a nyolcvanas évek közepe óta példaértékű erőfeszítéseket tesz azért, hogy energiaimport függőségét enyhítse. Most azt szeretnék elérni, hogy egyes térségeik néhány éven belül önellátóakká váljanak, a mező- és erdőgazdaságban termeljék meg teljes áram, fűtő- és üzemanyag szükségletüket. Erre jó példával szolgál a virágzó osztrák Vulkanland Stájerország déli csücskében, ahol augusztus közepén hazai és külföldi szakértőknek mintaprojektet mutattak be a kistérség vezetői. A házigazdák szerint különféle marketingfogásokkal akár háromszoros árat lehet kérni a mezőgazdaságban és a kézműiparban előállított helyi termékekért, a turisták pedig szívesen fizetnek többet az egyedi, különleges szolgáltatásokért. Másik fontos tanulság, hogy a megújuló energiák helyben történő előállításával a kistérségek önellátóvá tudnak válni, így a pénzt nem a multinacionális energiahálózatok részvényeseinek adják, hanem helyben marad. TOVÁBB

Vulkanland kistérség honlapja

Clinton az éghajlatért

William J. Clinton, az Egyesült Államok volt elnöke augusztus elsején San Franciscóban meghirdette a Clinton Éghajlat Kezdeményezést, hogy a világ gyakorlati és mérhető eredményeket érjen el az éghajlat megóvásában. Az eseményen, amelyen jelen volt Tony Blair brit miniszterelnök, valamint London, Los Angeles és San Francisco polgármestere is, Clinton kijelentette: "Bolygónk sorsa a mi kezünkben van, és a mi felelősségünk, hogy tegyünk a válság ellen"  Egyúttal üdvözölte, hogy a kezdeményezésben részt vesz a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) is, amely jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a környezeti szempontból fenntartható közlekedési rendszerek kialakítása terén. "Bízunk benne, hogy a kezdeményezés világszerte hozzájárul a közlekedés környezetbarátabbá tételéhez" - értékelte az eseményt Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke, aki jelenleg az ITDP Európai Tagozatának alelnöki tisztét is betölti. További anyagok angol nyelven

KIADVÁNY

Ajánlások Budapestért

Mit várunk az önkormányzatoktól 2006 és 2010 között?

Elkészült nyomtatott formában és a világhálóról is letölthető  a Levegő Munkacsoport 44 oldalas kiadványa, amely útmutatóul kíván szolgálni a fővárosi politikusoknak az elkövetkező 4 évre egy élhetőbb, emberközpontú város kialakításához. Az Ajánlásokhoz támogatóként már 31 civil szervezet csatlakozott, köztük a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Védegylet és a WWF Magyarország is.

REACH - a biztonságosabb vegyi anyagokért?

Elkészült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége döntéshozóknak szánt információs kiadványa az új uniós vegyianyag-szabályozásról, a REACH-ről. A kiadvány jelentőségét az adja, hogy az Európai Parlament várhatóan 2006 őszén fog dönteni a REACH módosító javaslatairól, például a rákkeltő vegyi anyagok kötelező helyettesítésről. 

Autó nélkül a városban

A Levegő Munkacsoport új oktatási segédanyaga az óvodások és az óvópedagógusok, valamint a 6-18 éves tanulók és pedagógusaik számára készült. A könnyen kezelhető CD szemléltető anyagokat, diaprezentációt, feladatlapokat és óravázlatokat tartalmaz, amelyek különböző tantárgyakba beépítve próbálják az Európai Mobilitási Héthez és az Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó ismereteket, környezetvédelmi kérdéseket átadni, elmélyíteni. A CD-t 1400 iskolába juttattuk el, de korlátozott számban még beszerezhető a Levegő Munkacsoport irodájában.

A Levegő Munkacsoport a sajtóban

Augusztusi sajtónyilatkozataink

Újabb alkotmánybírósági beadvány a megszorító csomag ellen
Megalapozatlan a kamionosok panasza 

A Levegő Munkacsoport a sajtóban

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

VOLT:

Kerékpáros találkozó a Tisza mentén

Végre kitáblázták az EuroVelo kerékpárútat Szolnokon, az augusztus  9-13 között rendezett túrakerékpáros találkozón és konferencián, ahol 180 bringás vett részt. "Kerékpárút-építéssel életet viszünk a településre. A kerékpáros helyben  fogyaszt, helyi termékeket vásárol" - emelte ki előadásában Bodor Ádám, az Európai Kerékpáros Szövetség alelnöke.  Egy nyugat-európai felmérés  szerint a kerékpáros turisták számára legvonzóbb a vízpart és a termálfürdő. Fontosak még a kitáblázott útvonalak és a kerékpárbarát szolgáltatások. Minderre készek a Tisza mentén, erősítették meg a vendéglátó régió önkormányzati és turisztikai képviselői.

LESZ:

Konferencia a vasútról

A magyar vasút jelenéről és jövőjéről tart konferenciát szeptember 8-án az Élőlánc Magyarországért a Levegő Munkacsoport szakmai támogatásával. A konferencián neves szakemberek tartanak előadásokat, a meghívottak között civil szervezetek és állami intézmények képviselői szerepelnek.

Tüntetés egy másfajta egyensúlyért

Tüntetést szervez a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, tiltakozva a kormány intézkedései ellen, amelyek súlyosan érintik az ország jövőjét.  A Levegő Munkacsoport aktívan támogatja a kezdeményezést, és egyúttal konkrét javaslatokat tett az államháztartási hiány olyan módon való csökkentésére, amely megfelel az ország hosszú távú érdekeinek. A tüntetésre 2006. szeptember 16-án szombaton 10 órakor kerül sor Budapesten, az  V. kerületi József nádor téren, ahonnan a résztvevők tovább vonulnak  a Kossuth térre.

Európai Mobilitási Hét

Az Európai Mobilitási Hét minden évben szeptember 16. és 22. között kerül megrendezésre. A rendezvénysorozat 2006. évi fő témája az éghajlatváltozás. A programok még nem véglegesek, amit előre tudni lehet: szeptember 17-én Budapesten lezárják az Andrássy utat, ahol hagyományosan civil szervezetekkel, minisztériumok munkatársaival, a BKV és számos más intézmény képviselőivel lehet találkozni, és különböző szórakoztató programok várják az érdeklődőket.

Critical Mass

Az Európai Mobilitási Hét legnagyobb rendezvénye a Critical Mass kerékpáros felvonulás szeptember 22-én a Nemzetközi Autómentes Napon, amelyre idén minden főpolgármester-jelölt meghívót kapott. Ezúttal 13 civil szervezet - köztük a Levegő Munkacsoport  - fog össze Budapest közlekedés okozta kárainak enyhítése érdekében.

Utazással tiltakozunk a dél-alföldi mellékvonalak megszüntetése ellen

A Levegő Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub tiltakozó utazást szervez szeptember 18-19-én Békés és Csongrád megye halálra ítélt mellékvonalain. Az Európai Mobilitási Hétre időzített túrával arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az ésszerű mobilitáshoz való jog minden európai uniós polgárt megillet. A kétnapos utazáson felkeressük a helyi önkormányzatokat és megkérdezzük a helybeliek véleményét a vasútbezárással kapcsolatban. Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyó útitársakat és a szimpátiatüntetéseket az útvonal menti állomásokon. TOVÁBB

IPEN közgyűlés Budapesten

A Nehezen Lebomló Szerves Szennyező Vegyületektől Mentesítő Nemzetközi Hálózat (International POPs Elimination Network, IPEN) szeptember 20-22-én Budapesten tartja éves közgyűlését. A rendezvény házigazdája a Levegő Munkacsoport lesz. Az IPEN olyan közhasznú civil szervezetek globális hálózata, amelyek a nehezen lebomló szerves szennyezőanyagok (Persistent organic pollutants, POP) kiszorítása érdekében működnek együtt. Az IPEN küldetése, hogy megakadályozza a POP-vegyületek  keletkezését és a környezetbe jutását hatékony nemzetközi szabályozásokkal és a lakosság figyelmének felhívásával. A közgyűlésen várhatóan hatvan tagszervezet képviselői vesznek részt.

Észrevételeiket a hirlevel@levego.hu drótpostacímen várjuk, a hírlevélről leiratkozni ugyanezen a címen lehet!

Kérjük, támogassa szervezetünket