LÉLEGZETNYI - A Levego Munkacsoport havi hírlevele
A Levegő Munkacsoport havi hírlevele                                                            I. évfolyam 9. szám                              2006. szeptember

A HÓNAP ESEMÉNYE

Tanulságos vasúti túra

2006. szeptember 18-19-én Békés és Csongrád megye halálra ítélt mellékvonalain túrázott a Levegő Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub (MKK), hogy 800 ezer ember érdekében "mobil módon" tiltakozzon a szárnyvonalak bezárása ellen. Békés és Csongrád megyében 138 kilométer vasutat terveznek felszámolni, 20 település maradna vonatközlekedés nélkül. Kíváncsiak voltunk, valóban üresen járnak-e a kis vonatok.
Vésztőtől Kaszai János polgármester (MSZP), a Vasúti Települések Szövetségének elnöke is velünk utazott. Az egyetlen Bz kocsi csivitelő gyerekek zajától volt hangos: a Kótpusztaiak ugyanis Vésztőre járnak felső tagozatra. Majd Komádi, Körösszakál után látszólag a "világ végére" érkeztünk. Körösnagyharsányban jártunk, ahol a megtekintettük annak a 800 méteres felszedett sínszakasznak a helyét, amely hajdanán összekötötte a környéket a 20 kilométerre lévő Nagyváraddal. Alig 800 méter pálya megépítésével olyan interregionális hálózatot lehetne létrehozni, mint az Eurorégió vasút a németországi Észak-Rajna-Vesztfália/Aachen térsége és a hollandiai Heerlen/Alsdorf-Annapark között. TOVÁBB

Kapcsolódó anyagok:
Somodi Mária, az MKK titkárának személyes hangvételű úti beszámolója

Tervezett programok:
November 11. Utazás Vésztő-Körösnagyharsányba
November 21. Konferencia  Budapesten a vasúti mellékvonalakért

TOVÁBBI HÍREINK

Nagy előrelépés a MÁV-nál: ütemes menetrend

Kóka János gazdasági és közlekedési miniszternek írt levelében a Levegő Munkacsoport üdvözölte, hogy a tárca ütemes vasúti menetrend bevezetését tervezi még az idén Kelet-Magyarországon és a Budapest-Hegyeshalom vonalon. Az elmúlt időszakban a MÁV vezetői és munkatársai több helyszínen is tartottak ismertetést a tervekről. Az ütemes menetrend azt jelenti, hogy sokkal sűrűbben járnak a vonatok meghatározott követési idővel (mint ahogyan ez már most is történik a váci vonalon).
 A külföldi és hazai tapasztalatok alapján a bevezetés haszna jóval meghaladja majd a költségeit. A MÁV által megrendelt tanulmányok szerint az utazások száma három év alatt mintegy 12 százalékkal növekszik, a befektetett négy milliárd forint pedig csaknem teljesen megtérül ezen időszak alatt. A terv nagyrészt azon alapul, hogy a vasúti személyszállítás kiadásainak közel 80 százalékát az állandó költségek teszik ki, ezért értelmetlen és nem költséghatékony, ha a vonatok sokat állnak. A járatok sűrítésével tehát viszonylag kis többletköltség árán számottevően javítható a szolgáltatás színvonala. A Levegő Munkacsoport véleménye szerint az intézkedés Baross Gábor azon tetteihez hasonlítható, amelyekkel annak idején jelentősen hozzájárult a magyar vasút felvirágzásához.

A Múzeumkert fái

 Huszonöt fa kivágását és további tíz fa biztos pusztulását eredményezné a Magyar Nemzeti Múzeum dolgozóinak  építendő teremgarázs, amely 63 gépkocsinak biztosítana parkolóhelyet, ezért a Levegő Munkacsoport megfellebbezte a Múzeumkert Bródy Sándor utcai része alá építendő mélygarázs terveit. Az egyszintes garázs fölött csupán 80 centiméter vastagra tervezett földrétegbe telepíthető tetőkert nem pótolná az idős, magas fákat, és záródó lombkoronájuk védelmében viruló, árnyékkedvelő dísznövények romantikus összhatását.
A mélygarázs tervezői a Fővárosi Környezetvédelmi Ügyosztállyal szakmai egyeztetéseket folytattak ez ügyben, melynek során úgy találták, hogy ezen fák védelme nem oldható meg, mivel a garázs tervezett kapacitását és működőképességét veszélyeztetnék.
Tekintettel a Múzeumkert esztétikai és történeti értékére, valamennyi részével együttesen alkotott harmóniájára, valamint arra a körülményre, hogy a főváros pesti oldala Nagykörúton belüli részén ez a legnagyobb összefüggő zöldfelület, a Levegő Munkacsoport kérte a mélygarázs tervének elutasítását.

 Kerekasztal a távfűtésről

 A Levegő Munkacsoport továbbra is szorgalmazza a távfűtés versenyképessé tételét. Szeptember 5-én a főváros Főépítészi Irodájának kezdeményezésére kerekasztal-beszélgetés folyt arról, hogy az új városépítési keretszabályzatba bekerülhet-e a távfűtés előírása a szennyezett területeken. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a távfűtés reneszánszát élheti a jövőben, mert nem terheli égéstermékeivel a sűrűn lakott területek levegőjét, és lehetővé teszi a tüzelőanyag-váltást, a gázról megújuló energiára történő áttérést. Nem elhanyagolható, különösen az új lakóparkok, tervezett nagyobb ingatlanfejlesztések esetében az sem, hogy az épületek hűtése is megoldható a rendszeren keresztül.  Ahhoz, hogy a távfűtés fejlődésnek induljon, a Levegő Munkacsoport egyebek mellett szorgalmazta egy új fővárosi hosszútávú energetikai koncepció elkészítését.

Zöld vélemény a fejlesztési tervről

"Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció céljaként az életminőség javítását fogadta el a Kormány és az Országgyűlés, de az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) ez csak az anyagi szempontokra szűkül. A terv elszakad a természetes környezet adta feltételektől, ezért fenntarthatatlan. Az anyag hibás számokra épül. Az indikátorok sokszor esetlegesek, átgondolatlanok és nincsenek számszerűsítve." Többek között ezeket a megállapításokat tette a Zöld Fejlesztéspolitikai Munkacsoport az ÚMFT-ről írt véleményében.

Eltűnt az alternatíva a lisszaboni programból

Eltűnt a kormány új lisszaboni akcióprogramjának tervezetéből az a terv, hogy az adórendszert a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően alakítják át - állapította meg a Levegő Munkacsoport abban a véleményében, amelyet Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos felkérésére készített. Az előző, 2005 szeptemberi változat ugyanis még tartalmazta az államháztartás "zöldítését". Ez a változás azért is rendkívül aggályos, mert a zöld államháztartási reform olyan alternatívát kínál, amely - a jelenlegi megszorító intézkedésekkel ellentétben - növelné a foglalkoztatottságot és javítaná az ország versenyképességét.

KITEKINTŐ

Tüntetés a burgenlandi égető ellen

Az osztrák Burgenland tartomány megbízásából végzett mérések kimutatták, hogy Heiligenkreuzban (Rábakeresztúron) csupán ez év januárjában 21 alkalommal lépték túl a finompor koncentrációjának levegőben a megengedett határértéket.
Az osztrák BEGAS Kraftwerk GmbH ráadásul éppen Heiligenkreuzban, közvetlenül a magyar határ mellett, Szentgotthárdtól 100 méterre, az Őrségi Nemzeti Parktól 300 méterre akar egy  nagy teljesítményű hulladékégetőt építeni. A tervezett égetőműben Burgenland tartomány hulladékának négyszeresét, évente 200 ezer tonna hulladékot és szennyvíziszapot akarnak elégetni. Az itt uralkodó északnyugati szélirány miatt a kéményen kibocsátott szennyezés túlnyomó része Szentgotthárdra és az Őrségi Nemzeti Parkba jutna. De Heiligenkreuzot és környékét is súlyosan terhelné a - szemétszállítással járó forgalom miatt is - megnövekvő levegőszennyezés. Ezért magyar és osztrák civil szervezetek együtt 2006. október 7-én a Rábafüzes-heiligenkreuzi határátkelő osztrák oldalán teljes útzárral tiltakoztak a tervezett szemétégető ellen. A Levegő Munkacsoport szolidaritását fejezte ki a tüntetőkkel.

 Az Európai Parlament gyengítené a légszennyezettségi előírásokat

Az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt terjesztette elő a környezeti levegő minőségéről és a tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló irányelv tervezetét, amelynek fő célja az emberi egészség védelme volt, hiszen évente körülbelül 360 ezren halnak meg Európában a légszennyezés miatt.
Szeptember utolsó hetében szavazott az Európai Parlament plenáris ülése az új légszennyezési szabályozásokról (Tiszta Levegő Irányelv, illetve Tiszta Levegő Stratégia) és a Városi Környezet Tematikus Stratégiáról. A Parlament olyan kiskapukat nyitott meg, amelyek a gyakorlatban visszalépést jelentenek a jelenlegi légszennyezési előírásokból. Csupán 14 szavazatos többséggel elfogadták például, hogy egyes ipari területeken nem kell betartani a határértékeket. Magyar részről a szocialisták az előírás gyengítése ellen szavaztak, míg a jobboldal és az SZDSZ képviselői támogatták a módosítást. Tehát ha az összes magyar képviselő a környezetvédelmi szempontok alapján adta volna le a voksát, akkor elkerülhető lett volna a szabályozás ilyen felpuhítása. TOVÁBB

Kapcsolódó anyagok:

A módosító indítványok a légszennyezés irányelvhez
A szavazás eredménye
Az elfogadott Városi Környezet Stratégia jelentés
A Városi Környezet Stratégia jelentés tervezetének rövid ismertetése
Részecskeszennyezés Budapesten:

Városi egészségprogram

Szeptember 29. és 30. a Stúdió Metropolitana Kht. szervezésében 10 európai város egészségügyi és szociális szakemberei tanácskoztak az etnikai kisebbségek egészségügyi problémáiról. Budapesten mintegy 6 év különbség van a VIII. és a XII. kerület lakosainak várható élettartamában. Észak-Írországban 10-12 évvel rövidebb ideig él a mintegy 700 vándorló életmódot folytató közösség (Irish Travellers), mint a lakosság többi része. Előadások hangzottak el a nyelvi nehézségekről, a legálisan és illegálisan tartózkodók egészségbiztosításáról. A programok fő célja az, hogy felvilágosítással, megelőző intézkedésekkel hosszabbítsák meg az egészségesen eltöltött életszakaszokat, és ezáltal javítsák a lakosság életminőségét és tehermentesítsék a betegellátást. TOVÁBB
 

A Levegő Munkacsoport a sajtóban

Legyõzte a környezetvédõ az Auchant

"A mai döntés precedensértékû lehet a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos bírósági gyakorlatban. (...) A csütörtöki bírósági ítélet kimondta, hogy a környezetvédõ a véleménynyilvánítási jogával élt, mikor hangot adott aggályainak az Auchan áruházak építéseinek jogszerûségével kapcsolatban, ráadásul bizonyítható, hogy valóban történtek szabálytalanságok, amit részben a cég is elismert. "Mindenképpen bátorító a továbbiakra" - mondta az ítéletrõl az [origo]-nak Lukács András, aki szerint csak így lehet valamiféle civil ellenõrzést gyakorolni a gazdasági cégek tevékenysége felett." (ORIGO, 2006. 09. 14.) TOVÁBB

Szeptemberi sajtónyilatkozataink

A kormány intézkedései szembe mennek a Fejlesztési Tervvel
Tüntetés egy másfajta egyensúlyért
A "magyar McLibel" - Lukács András jogerősen győzött az Auchannal szemben
Népszerű adókat - itthon is!
Tarlós István szerződést kötött a civilekkel

A Levegő Munkacsoport a sajtóban

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

VOLT:

Emlékfa Dr. Radó Dezsőnek

 

Szeptember 27-én a városligeti Olof Palme sétányon több szervezet - köztük a Levegő Munkacsoport, a Főkert és a Főváros Környezetvédelmi Bizottsága  fát ültetett és emléktáblát avatott  Dr. Radó Dezső emlékére halálának ötödik  évfordulóján.  Radó Dezsőnek nagyon sokat köszönhet a zöldmozgalom. TOVÁBB

 

Együtt a DDT ellen

A Budapesten megrendezett Nemzetközi Vegyi Anyag Biztonsági Fórumon (Intergovernmental Forum on Chemical Safety) résztvevő egészségügyi és vegyi anyag biztonsági szakértők és nemzetközi civil szervezetek* - köztük a Levegő Munkacsoport - közösen ítélték el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakmailag elfogadhatatlan ajánlását, melyben a malária elleni küzdelemhez a DDT lakásokban történő alkalmazását ajánlja.
A vélhetően az Egyesült Államok nyomására kiadott kétes ajánlás miatt a WHO maláriaellenes programjában dolgozó szakértők közel fele lemondott.
Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a környezet és egészségkárosító DDT alkalmazása helyett az egészséget nem károsító megoldások is léteznek (például a szegénység elleni küzdelem, az egészségügy fejlesztése, lakossági tudatformálás, szúnyogháló alkalmazása).

* A WHO új ajánlását bíráló nemzetközi civil szervezetek:
Növényvédőszer Mentesítő Akcióhálózat (Pesticide Action Network International),
Nehezen Lebomló Szerves Szennyező Vegyületektől Mentesítő Hálózat  (International POPs Elimination Network),
Orvosok Szövetsége a Környezetért (International Society of Doctors for the Environment).

A sajtótájékoztató háttéranyaga itt elérhető

Egyre időszerűbb a közlekedési támogatások kérdése

Ismét tanácskozásra hívta össze a közlekedési támogatásokkal foglalkozó legjobb szakembereket az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ). A szervezet koppenhágai székhelyén tartott megbeszélésnek - csakúgy, mint a fél évvel korábban tartott rendezvénynek  - a fő célja annak a tanulmánynak az elkészítése volt, amely feltérképezné: milyen támogatásokat kapnak az egyes országokban a különböző közlekedési ágazatok. TOVÁBB

Európai vasútbarát szervezetek

Számos európai ország civil szervezetei - köztük a Levegő Munkacsoport - tanácskoztak Berlinben szeptember 18-án és 19-én arról, hogy miként léphetnek fel közösen a vasúti személy- és árufuvarozás arányának növelése érdekében. A német Szövetség a Vasútért (Allianz pro Schiene) kezdeményezésére létrejött rendezvényen egyebek mellett hangsúlyozták annak fontosságát, hogy az állami vasutak vezetőit a mindenkori kormánytól független testületek nevezzék ki, hiszen csak így tudnak hatékonyan, politikai befolyástól mentesen dolgozni a vasút érdekében. A résztvevők szolidaritásukat fejezték ki azokkal a magyar civil szervezetekkel, amelyek a vasúti szárnyvonalak megőrzéséért tevékenykednek.

Brüsszeli tanulságok

A környezetvédelmi és gazdasági feltételek kikényszerítik az energiatakarékosságot, az energiahatékonyság jelentős javítását, és azok az országok fognak jól járni, amelyek ezen a téren mihamarabb előnyre tesznek szert - ez volt az egyik legfontosabb üzenete annak a rendezvénysorozatnak, amelyet földrészünk legnagyobb környezetvédő civil szervezete, az Európai Környezetvédelmi Iroda rendezett nemrég Brüsszelben. Bővebben

KIADVÁNYAINK

Megjelent a Lélegzet őszi száma

A tartalomból:

Még keveset tudunk
- Válsághelyzet az oktatásban

A gazdasági fejlődésről folyó viták egyik legnagyobb ellentmondása, hogy a tudás és a tanulás a leggyakrabban használt kifejezésekké váltak, ám a tudást létrehozó kutatás és oktatás fejlesztése messze elmarad a társadalom más részeinek modernizációjától. Melyek az oktatás válságának tünetei? Merre tovább? Többek között ezekre a kérdésekre keresett választ Csapó Benő oktatáskutató.

"Kivételes történelmi lehetőség előtt állunk"
- Interjú Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztossal

Magyarország következő hét éves fejlődését nagy mértékben meghatározza az Új Magyarország Fejlesztési Terv, amelyre 8000 milliárd forint uniós pénzt költhetünk. Ez az összeg hazánk egy éves költségvetésének felel meg. Vajon megalapozott adatok alapján döntenek-e, és világosak-e a célkitűzések - egyebek mellett erről kérdeztük Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztost.

Tíz templom, tizenkét temető
- Közmeghallgatások Verespatak ügyében

Zöldellő szigetek
- Portré Bernáth J. Alex fotográfus, akinek a Fotóalbuma az ökofalvak életébe enged bepillantani a Lélegzet olvasóit.

Tanulmány a hazai logisztikai rendszerről

A hazai logisztikai logisztikai központokra vonatkozó tervek számos elemükben megkérdőjelezhetőek, gyakran egyoldalú fuvarozói érdekek alapján kerültek összeállításra. Ezt állapítja meg a "Javaslatok Magyarország logisztikai rendszerének energiatudatos fejlesztésére" című tanulmány, amelyet a Levegő Munkacsoport készített a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. A szerző, Fleischer Tamás egy sor olyan mítoszt cáfol, mint például "a tranzitforgalom előnyei", "a magunkhoz ragadható közlekedési folyosók" és "a logisztikára épülő országfejlesztés".
 

Észrevételeiket a hirlevel@levego.hu drótpostacímen várjuk, a hírlevélről leiratkozni ugyanezen a címen lehet!

Kérjük, támogassa szervezetünket