LÉLEGZETNYI - A Levego Munkacsoport havi hírlevele
A Levegő Munkacsoport havi hírlevele                                                       II. évfolyam 4. szám                         2007. április

A HÓNAP ESEMÉNYE

Útdíj: az ombudsman szerint is másképp kell

Egyre többen kérdőjelezik meg azt a módot, ahogyan a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tervei szerint kivetnék az elektronikus útdíjat. A Levegő Munkacsoport, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és számos polgármester is erre figyelmeztette a kormányt. Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint az útdíjat minden útra ki kell vetni, mert ellenkező esetben a települések útjain tovább fog növekedni a gépjárműforgalom, és így még inkább sérül az emberek egészséges környezethez való alkotmányos joga.
A Levegő Munkacsoport ugyanakkor üdvözli, hogy a kormány végre elhatározta az útdíj bevezetését, méghozzá ugyanazon érvek alapján, amelyet a civil szervezet immár 17 éve hangoztat.

TOVÁBBI HÍREINK

Metró: mi mennyi, és miért?

A metró lehet jó is – nagy tömegeket képes gyorsan, akadálymentesen mozgatni a városon belül viszonylag nagy távolságra.  Azonban nem mindegy, mennyibe kerül, és hogyan valósul meg. A Levegő Munkacsoport már 11 évvel ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy a 4-es metró sokkal fontosabb területekről fog pénzt elvinni, a beruházás a tervezettnél jóval többe fog kerülni, és az utasszám is kisebb lesz az előirányzottnál. A valóság sajnos a civil szervezet borúlátó előrejelzésein is túltett: nemcsak az egyéb tömegközlekedésre és az utak felújítására nem jut pénz, nemcsak a jegyek és bérletek árát emelik rohamosan, hanem iskolákat és egészségügyi intézményeket zárnak be forráshiány miatt. A költségek az eredetileg tervezettnek máris a duplájára nőttek, bár az óriási beruházás még alig kezdődött el.
A főváros vezetése annak ellenére ragaszkodik a kivitelezéshez, hogy már az uniós támogatás sem biztos, sőt az sem készteti elgondolkozásra Demszky Gábor főpolgármestert, hogy szakértők szerint a metró nem szolgálja azt a célt Budapest közlekedésében, amire szánták. A város pereméig nem megy ki egyik végén sem, tehát nem tudja behozni az agglomerációban és a város szélén élőket. A Levegő Munkacsoport most már csak annyit tehet, hogy a beruházóval tárgyalva igyekszik az eseményeket figyelemmel követni, így például a tervezett állomások útjában álló fákat megmenteni, illetve elérni, hogy a kivágott fák helyébe újakat ültessenek. A környezetvédő szervezet arra is kérte a beruházót, hogy adjon betekintést a tervdokumentációba és a szerződésekbe, különös tekintettel a várható költségekre.

A közlekedés költségeit be kell építeni az árakba

Az Európai Unió tavaly májusban elfogadott irányelvében arra kötelezte az Európai Bizottságot, hogy állapítsa meg, valójában mekkorák az egyes közlekedési módok külső (azaz jelenleg a használók által meg nem fizetett) költségei. A Bizottságnak egyúttal javaslatot kell tennie arra, hogy ezeket a költségeket miként célszerű beépíteni az árakba. Az ehhez szükséges vizsgálatokat végző kutatócsoport nemrég konferenciát rendezett Brüsszelben, ahol bemutatta az eddigi eredményeket. A rendezvényen részt vett a Levegő Munkacsoport képviselője is, aki arról számolt be, hogy a kutatók ismételten megállapították: a gépjármű-közlekedés résztvevői egyik tagországban sem fizetik meg ezen tevékenységük teljes költségét, ami súlyosan torzítja a piacot és jelentősen hozzájárul a környezetszennyezéshez.

Brüsszel sürgeti a környezetvédelmi adóreformot

Az Európai Bizottság nagyszabású, kétnapos konferenciát rendezett Brüsszelben „Adózás a fenntartható fejlődésért” címmel. A bevezető előadásokat Kovács László adóügyi biztos, Sztavrosz Dimasz környezetvédelmi biztos és Peer Steinbrück német pénzügyminiszter tartották. Mindhárman hangsúlyozták: az adórendszer óriási lehetőségekkel rendelkezik, hogy társadalmainkat a környezeti, gazdasági és szociális szempontból egyaránt fenntartható fejlődés irányába fordítsa. Megfelelő adókkal az emberek, a vállalkozások viselkedését úgy lehet irányítani, hogy a fenntarthatóság szempontjából kedvező termékeket és szolgáltatásokat részesítsék előnyben.
A konferenciát követően egy szűkebb szakértői kör külön napot szentelt annak a tanulmánynak a megvitatására, amely az eddigi legátfogóbb módon és a legkorszerűbb modellezési technikákat alkalmazva vizsgálta meg a környezetvédelmi adóreform tényleges hatásait a környezetre és a versenyképességre. Öt európai országot vizsgálva megállapították, hogy egy igen mérsékelt adóreform hatására is 6 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás, miközben a gazdaság teljesítménye 0,5 százalékkal javult.  
A rendezvényeken aktívan részt vett a Levegő Munkacsoport képviselője is.

Elvárt adó helyett ökoadót!

Miután az Alkotmánybíróság megsemmisítette az elvárt adóról szóló törvényt, a Pénzügyminisztérium március 22-re egyeztetésre hívta meg a Versenyképességi Kerekasztal tagjait. A tanácskozáson Veres János pénzügyminiszter elmondta: az Alkotmánybíróság határozatának figyelembevételével újabb törvényjavaslatot terjesztenek az országgyűlés elé az elvárt adóról. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke hozzászólásában kifejtette: továbbra is elhibázottnak tartják az elvárt adó bevezetését, a költségvetési hiányt pedig – az Európai Unió ajánlásainak megfelelően – a súlyosan környezetszennyező tevékenységekre kivetendő adókkal kellene csökkenteni.

Az M0-ás északi hídja környezeti kárainak csökkentéséért

Március 8-án folytatódott a Fővárosi Bíróságon az M0-ás északi hídjáról szóló per, amelyet öt civil szervezet indított annak érdekében, hogy a híd használata minél kevesebb környezeti kárral járjon. Az érintett kerületi önkormányzatokkal egyetértésben a civilek azt kérték a bíróságtól, hogy kötelezze a beruházót olyan intézkedésekre, amelyek hatására nem növekszik tovább a gépjármű-forgalom a III. és IV. kerületben. Szintén kérték, hogy a bíróság – a Fővárosi Vízművek 2003. évi és 2007. évi állásfoglalásával összhangban – tiltsa meg a Szentendre és a Szentendrei-sziget közötti híd megépítését. A bíróság arra szólította fel a felpereseket, hogy legkésőbb május 31-ig részletes leírást nyújtsanak be arról, milyen konkrét intézkedéseket tartanak szükségesnek annak érdekében, hogy a híd átadása a lakott területek számára ne járjon többlet környezeti terheléssel.  

Zugló: zöldövezet zöld nélkül?

Ismét környezetébe nem illő, gigantomán építésre adna engedélyt Zugló önkormányzata. A családi házas lakókörnyezetbe ékelődött területen 890 lakás és irodák, vagy az irodaépületek helyett még további 300 lakás építését tervezi a beruházó, aki Hermina Centernek keresztelte a több mint két hektárra tervezett építkezést. A kerület önkormányzata immáron másodszor játszotta ki a rendeletben előírt hatásvizsgálati kötelezettséget. A Levegő Munkacsoport a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez március 27-én benyújtotta az előzetes vizsgálattal kapcsolatos észrevételeit.

Stern Jelentés: A környezetvédelem jelen kihívásait nem lehet a múlt század módszereivel megoldani

A Brit Nagykövetségen zajlott le az úgynevezett Stern Jelentés vitája 2007. március 28-án. Nicholas Sternt, a Világbank volt vezető közgazdászát bízta meg a brit gazdasági tárca a globális éghajlatváltozás következményeivel közgazdasági szemszögből foglalkozó tanulmány készítésével. A tanulmány erénye, hogy kimutatta: vállalható áldozat – a világ össztermelésének egy százaléka – kellene ahhoz évente, hogy a legnagyobb katasztrófát, az emberiség nagy részének kipusztulását elkerülhessük. A késlekedés szerény becslések szerint is a világ gazdasági teljesítményének (GWP) 15–20 százalékát kitevő kárt jelenthet a század közepén. Ezt viszont a szegényebb országok és azok, amelyeket különösen sújt majd az éghajlatváltozás, nem fogják tudni elviselni. A vitanap előadásai és a Stern Jelentés magyar nyelvű összefoglalója letölthető az eseményt rendező Regionális Környezetvédelmi Központ honlapjáról. A Világgazdaság beszámolt az eseményről, keretesben közölve a Levegő Munkacsoport javaslatait.

Szenior foglalkoztatás: Nem csak a húszéveseké a világ

Megalakult a 45 évesnél idősebb korosztályokat munkavállaláshoz segítő Szenior Foglalkoztatási Szövetség. A nagy munkaadó szövetségek és szakszervezetek által alapított civil szervezet nyugat-európai mintára kidolgozott a 2007-2013 közötti fejlesztési időszakra egy programot, amelyben képzések, helyi klubok létrehozása, munkaközvetítés, tanácsadás, általános társadalmi tudatformálás szerepel. Legfőbb ideje, hogy felfigyeljünk az idősebb munkavállalókra – a fejlettebb országokban ugyanis már korábban felismerték, hogy az idősebbek munkakultúrája magasabb, lojálisabbak a munkaadójukhoz, és olyan évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek sokféle tévúttól, felesleges vargabetűtől óvhatják meg a vállalatot. Nálunk ezzel szemben rossz előítéletek élnek a 45-50 év feletti munkavállalókkal szemben. Ez is oka annak, hogy az 55 éven felüliek mintegy 20 százalékának van csak rendes munkahelye. A Szenior Foglalkoztatási Szövetség 2007. március 20-án tartott országos fórumán Lukács András elmondta, hogy a Levegő Munkacsoport céljainak megvalósítása nagy mértékben elősegítené az idősebbek foglalkoztatását, és felajánlotta, hogy a környezetvédő szervezetek előadások tartásával segíthetik majd a szövetség helyi klubjainak munkáját.

Kell-e sikló a Gellérthegyre?

A Levegő Munkacsoport a Gellérthegy faállománya jelentős részének veszélyeztetése, és egyéb környezeti kockázatok nagysága, valamint a létesítménytől elvárt forgalmi és környezetvédelmi előnyök bizonytalansága miatt nem javasolja a gellérthegyi sikló megvalósítását. Az I. kerület területére, a Rácfürdő mellé tervezett sikló vélelmezhetően a Gellérthegy városképi látványában 10-17 méter széles tájsebet okozna a fák elpusztításával. Az előzetes környezetvédelmi vizsgálatból nem volt megállapítható, hogy a mintegy 400 fának mi lesz a sorsa. Ezért a Levegő Munkacsoport írásos véleményezésében, valamint a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen megtartott egyeztető tárgyaláson kérte, hogy egyértelműen jelezzék, mely fákat vágnák ki. A 2007. március 5-én kézhez vett Környezeti Hatástanulmány ezt mégsem tartalmazza, annak ellenére, hogy az „Előzmények” című fejezetében a Levegő Munkacsoportnak ezt az igényét is leírja.

Mi lesz veled, Király utca 40?

AK-40. Ez a címe a szabálytalan bontásáról elhíresült Király utca 40. számú ház és a szomszédos telek együttes hasznosításáról készült kiállításnak. A Hajós utcai N&n Galéria bemutatta a Magyar Építész Kamara, az Octogon folyóirat és az Óvás Egyesület által kiírt tervpályázat díjnyertes terveit. Tavaly a Levegő Munkacsoport több más szervezettel közösen heteken át demonstrált az eredetileg Hild József által épített, majd egy emeletráépítéssel kissé tönkretett klasszicista épület bontása ellen. A bontás elkezdését nem, de a folytatást sikerült félbehagyatni, miután az ügyészség úgy találta, hogy a VI. és VII. kerületi polgármesteri hivatal, valamint a műemlékvédelemre hivatott hatóság nem álltak a helyzet magaslatán a bontási engedély kiadásánál. A kiállított tervek egyike a homlokzat és az eredeti tömegarányok tiszteletben tartása mellett egy építészeti alkotóközpontot álmodik a két telekre, ahol stúdiókat, kollégiumi szobákat, bemutatótermeket helyeznének el. Egy másik terv egy már régóta várt civil központot kívánna ott létrehozni.

A Levegő Munkacsoport a sajtóban

Unokáink árnyéka

 „Csaknem ötven fa kivágásához járult hozzá a főváros vezetése a 4-es metró tervezett pesti állomásainak helyén. A fák helyére újakat ültetnek majd, ám a Levegő Munkacsoport szerint a mostani platánok lombtömege, hangulata nem pótolható” – hangzott el az Inforádióban.

A Levegő Munkacsoport a sajtóban

KIADVÁNY

A vegyi anyagok egészségügyi hatásainak, szabályozása iránt érdeklődőknek ajánljuk havonta megjelenő Vegyi Anyag Hírlevelünket. A kiadványra a reach@levego.hu címen, vagy a www.vegyireakcio.hu honlapon lehet feliratkozni. A korábbi számok honlapunkon érhetőek el.

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK

VOLT:

Budapest: marad a szmog, riadó nélkül

Úgy tűnik, egyelőre marad a szmog, riadó nélkül. A Levegő Munkacsoport is részt vett a levegőtisztaság-védelem szigorítása témakörben rendezett megbeszélésen, amelyet a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezett és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban tartottak. A minisztérium is sürgeti a levegőtisztaság-védelmi irányelvben meghatározott határértékek betartatását.

Zöldek országos találkozója

A civil szervezetek fontosságáról és erősödéséről beszélt Sólyom László köztársasági elnök a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozóján, amelyet Kecskeméten tartottak március 16-18-án. A rendezvényen részt vett Szili Katalin, az országgyűlés elnöke és Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter is. A tárca vezetőjét nem kímélték kérdéseikkel a zöld szervezetek képviselői.

A jegyző az igazságszolgáltatás szent tehene?

Mindannyian tudjuk, hogy a „törvény nem ismerése nem mentesít betartása alól”. Úgy tűnik ez a szabály csak a laikus földi halandókra érvényes, az önkormányzatok jegyzőire nem. Holott jogi végzettségűek, és önkormányzati ügyekben ők jelentik az első fokú építési és környezetvédelmi hatóságot is. Mégis, lassan megszámlálhatatlan azon határozatok száma, amelyekben a jegyző az elemi eljárásjogi szabályokat sem tartja be, illetve a közérdek kárára ítéli meg tévesen a bírságokat. A törvénytelen döntéseket követő ügyészségi vizsgálatok ellenére nem vonják felelősségre a jegyezőt. Nem életszerű feltételezni sokéves tapasztalattal rendelkező szakemberekről, hogy azokat az elemi hibákat, amelyeket – a közérdek sérelmére és a befektetők javára – elkövetnek, felettesi nyomásgyakorlás nélkül is megtennék. A felettes pedig nem más, mint az önkormányzat polgármestere, illetve képviselőtestülete. Egyebek mellett erről is beszéltek Kecskeméten, a zöld szervezetek országos találkozóján a Malom Center és a Városi környezet szekciókban. Ez utóbbi, amelyet a Független Ökológiai Központ, a Környezettudományi Központ és a Levegő Munkacsoport közösen szervezett, állásfoglalást adott ki a témáról.

LESZ

Föld Napja: Jobb életminőség kevesebb energiával!

Civil szervezetek összefogásával több helyszínen figyelemfelhívó megmozdulásokat és egész napos elfoglaltságot nyújt a Levegő Munkacsoport a Föld Napja tiszteletére április 22-én. A részletes program április 15. után a levego.hu honlapon lesz olvasható. A Föld Napja egyik legfontosabb környezetvédelmi nap. Olyan események szervezünk, amelyek megszólítják és bevonják a járókelőket tevékenységeinkbe, ahol ötletet és tanácsot adhatunk, hogy saját maguk mit tehetnének, és min változtathatnának az éghajlatváltozás mérsékléséért, a következmények enyhítéséért. A civil szervezetek a közös társadalmi fellépésért, a döntéshozók figyelmének felkeltéséért dolgoznak, megszólítják a parlamenti pártok képviselőit, és elősegítik a megfelelő Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia kialakítását.

Virágok közt velünk lenni

Már hagyomány, hogy a Levegő Munkacsoport részt vesz a minden évben megrendezésre kerülő Dísznövény Szakkiállításon és Vásáron. A környezetvédő civil szervezet idén a gyerekeket helyezi középpontba. A Levegő Munkacsoport szeretné elérni, hogy nálunk is – ugyanúgy, mint Németországban – kötelező legyen minden új lakáshoz háromszáz méteren belül legalább öt négyzetméter játszóteret építeni.
 A 20. Virágkiállítást a Budai Arborétumban (Budapest XI., Villányi út 29-43.) rendezi a Budapesti Corvinus Egyetem Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke április 20-22-én. Először 1987-ben a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen (a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusának jogelődje) szervezte az első országos virágkiállítást. Állandó ingyenes szaktanácsadás és bemutatók lesznek a dísznövények gondozásáról, betegségeiről és kártevőiről, a gyümölcsfák és a szőlő ápolásáról, metszéséről, a sokhasznú zöldségekről és a gyógynövényekről. Az arborétumban a virágzó orgonák, japáncseresznyék pompáját 40 000 nárcisz és csaknem 10 000 tulipán teszi még látványosabbá. Kiállításon a növények és a kerti kellékek a helyszínen megvásárolhatók.

Föld napján ismét Kritikus Tömeg

Április 22-én a hagyományokhoz híven több városban ismét lesz kerékpáros felvonulás a Critical Mass, magyarul a Kritikus Tömeg szervezésében. A sok embert megmozgató rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a mindennapi kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési eszköz használatára, a kerékpározás körülményeinek sanyarú állapotára. Budapesten a rendezvény délután 4 órakor az Újpesti rakpartról indul és a városligeti Nagyrétnél ér véget. A rendezvényről a criticalmass.hu honlapon lehet tájékozódni.

Globfeszt II. - Merre van előre?

Június 15-16., Gödör Klub
a rendezvény ingyenes

A II. Globfeszt fesztiválon előadások, kerekasztal-beszélgetések lesznek a klímaváltozásról, élelmiszer-önrendelkezésről, részvételi demokráciáról, méltóságról és szegénységről. A plenáris ülések a  hazai és külföldi résztvevőkkel  az új köztársaságok válságáról és a fejlődésről fognak szólni. További események: műhely-beszélgetések, Állampolgári Klíma Tanács, interaktív világtérkép, filmvetítések, városfejlesztési vitafórum, VitaEst a multikról, CivilTér életmód, társadalmi együttlét, játék, tanács, inspiráció, Fair trade kávézó, „témaszínház”, aktivista filmek, kiállítások, installációk, este közös dobolás és koncertek!

KITEKINTÉS

Az OECD a környezetvédelmi adóreform előnyeiről

Az OECD nemrég megjelent tanulmánya szerint az utóbbi évtizedek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a környezetvédelmi adók segítségével eredményesen csökkenthető a környezet szennyezése. Az ilyen adókat egyre szélesebb körben alkalmazzák, és komoly lehetőségek vannak a további kiterjesztésükre. Megfelelő egyéb intézkedésekkel párosítva hozzájárulhatnak a versenyképesség javításához és a szociális különbségek mérsékléséhez is. Az angol, francia és japán nyelven megjelent tanulmány főbb megállapításait magyar nyelven összegzi a Levegő Munkacsoport által készített 8 oldalas ismertető.

A tiszta levegő nem ismer határokat!

A fenti címmel került megrendezésre nemrég a bécsi városházán az a konferencia, amely Európa egyik legsúlyosabb környezetvédelmi kérdésével foglalkozott. Az emberi tevékenységből származó szálló por például Grazban 17, Bécsben 12, Salzburgban 7 hónappal rövidíti meg egy átlagos lakos életét. A rendezvényen részt vett a Levegő Munkacsoport képviselője is.

Észrevételeiket a hirlevel@levego.hu drótpostacímen várjuk, a hírlevélről leiratkozni ugyanezen a címen lehet!

Kérjük, támogassa szervezetünket
személyi jövedelemadója egy százalékával!
Adószám:18226254-2-42

Szerkeszti: Szép Zsuzsa
Felelős kiadó: Lukács András
A Lélegzetnyi korábbi számai itt megtalálhatók.