LÉLEGZETNYI - A Levego Munkacsoport havi hírlevele
III. évfolyam 6. szám                                     2008. június

TARTALOM

ELSŐ KÉZBŐL
KÖKI: törvénytelen építkezés

A HÓNAP ESEMÉNYE
Zöld adóreformot szorgalmaznak a politikusok

TOVÁBBI HÍREINK
Szappanozott nagyberuházások?
Közbeszerzés: módosítást javasol a Levegő Munkacsoport
Mélygarázsok: fellebbezett a Levegő Munkacsoport
A közvagyon kiárusítása ellen
Növekvő olajár: értékcsökkenő ingatlanok
Még mindig dugóban a BKV
Igazságtalan támogatás
Közlekedésfejlesztés vagy természetvédelem?

A KÖRNYEZETI TANÁCSADÓ IRODA ÜGYEIBOL
Vége a vágtának Alagon?
Dakar Rali: feljelentés természetkárosítás miatt

KITEKINTŐ
Ökoadók a nagyvilágban
Életbe lépett a REACH!
Biztonságos város - Lakható város

ESEMÉNYEK
VOLT

Városzöldítő ünnep a Gödörben

KIADVÁNYOK
Perczel Anna: Védtelen örökség - Unprotected Heritage

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT A SAJTÓBAN
Megtört a jég?

Fordítókat keresünk

ELSŐ KÉZBŐL

KÖKI: törvénytelen építkezés

A bírósági határozat ellenére - amely kimondja, hogy új környezetvédelmi eljárást kell lefolytatni - a Kőbánya-Kispest metróállomás mellé tervezett bevásárlóközpont beruházói törvényellenesen folytatják tovább az építkezést. A Levegő Munkacsoport levélben fordult a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, kérve, hogy haladéktalanul szerezzen érvényt a bírósági ítéletnek. A beruházók biztosra akarnak menni, ezért ajánlatot tettek a környék lakóinak: a lakások tulajdonosai kapnak 560 ezer forintot és zajvédő növényfalat létesítenek, amennyiben nem akadályozzák tovább a gigantikus bevásárlóközpont építését. A társasházak közgyűlései ezt leszavazták.

 A lap tetejére

A HÓNAP ESEMÉNYE

Zöld adóreformot szorgalmaznak a politikusok

konferenciaAz utóbbi hetekben az Országházban két alkalommal is komoly figyelmet kapott a Levegő Munkacsoportnak az ökoszociális államháztartási reformot szorgalmazó javaslata. Május 9-én az Országház delegációs termében tartott konferenciát a Levegő Munkacsoport "Adózás a fenntartható fejlődésért" címmel, amelyen előadást tartott Kovács László, az Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosa. Május 28-án pedig az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága tűzte napirendjére a Levegő Munkacsoport újabb tanulmányát.

A lap tetejére

TOVÁBBI HÍREINK

Szappanozott nagyberuházások?

Az Országgyűlés előtt van az a törvényjavaslat-csomag, amely egyes önkényesen kiválasztott kiemelt beruházások, illetve az újonnan létrehozott honvédelmi övezetekben tervezett beruházások megvalósítását, valamint az összes építési beruházás engedélyezési eljárását gyorsítani kívánja. A "bürokrácia csökkentésére" hivatkozva előterjesztett javaslat révén azonban aggasztóan csökkenő hatósági ellenőrzésre, kisebb civil részvételre, alacsonyabb szakmai színvonalra, növekvő korrupcióra és súlyosbodó környezetszennyezésre lehet számítani. A csomag egyes szabályai emellett ütköznek a demokratikus fejlesztéspolitika elveivel, nemzetközi kötelezettségeinkkel, de nem egy esetben alkotmányossági aggályokat is felvetnek. A Levegő Munkacsoport ezért arra kérte az országgyűlés illetékes bizottságait, hogy a javaslatot ne szavazzák meg, illetve úgy módosítsák, hogy az ne okozhasson súlyos társadalmi károkat.  

Közbeszerzés: módosítást javasol a Levegő Munkacsoport

Az országgyűlés most tárgyalja a közbeszerzési törvény jelentős átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A Levegő Munkacsoport módosító javaslatot dolgozott ki és juttatott el a Környezetvédelmi Bizottságnak. Ennek lényege, hogy a megvásárolni szándékozott termékek és szolgáltatások külső költségeit (vagyis a meg nem fizetett környezeti és egészségi károkat) is kötelező lenne figyelembe venni. Ezáltal az árak a valódi költségeket tükröznék, és így érvényesülne a tisztességes verseny. Egyúttal a környezetkímélő termékek és szolgáltatások előnybe kerülnének a környezetszennyezőkkel szemben.

Mélygarázsok: fellebbezett a Levegő Munkacsoport

A Levegő Munkacsoport májusban két mélygarázs tervének környezetvédelmi engedélyét volt kénytelen megfellebbezni: a József nádor téri és a 4-es metró Bocskai úti állomásához kapcsolódó létesítményt. Elsősorban a kivágásra ítélt fák miatt tartja elhibázottnak a terveket a civil szervezet. Arra is rámutat, hogy a már működő mélyparkolók kihasználtsága alacsony, míg a felszínen minden parkolóhely foglalt. Annak érdekében, hogy ne növekedjen az autóforgalom és több hely jusson az embereknek, minden alkalommal legalább ugyanannyi felszíni parkolóhelyet kell megszüntetni, mint amennyi a föld alatt létesül. Ezzel egyidejűleg a városon kívül vagy a város szélén kell parkolóhelyeket létesíteni, hogy az autósok otthagyhassák a járművüket, és tömegközlekedéssel utazhassanak tovább.

A közvagyon kiárusítása ellen

"Állítsák le a nemzeti vagyon gátlástalan kiárusítását!" - ezzel a felhívással fordult a kormányhoz és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez harminchat közéleti személyiség, köztük Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.

Növekvő olajár: értékcsökkenő ingatlanok

A városközponttól távoli lakóingatlanok ára jelentősen csökkent az Egyesült Államokban az újabb olajár-robbanás következtében - írja a Carfree Times legutóbbi száma. Így már nemcsak a hitelválságba torkolló túlfűtött ingatlanpiac, hanem a megnövekedett utazási költségek is csökkentik a keresletet az elővárosi lakóépületek iránt. Egyes, korábban 550 000 dollárt érő házak ma már csak 350 000 dollárért találnak vevőre. Ugyanakkor a városközpont közelében lévő lakások tartják az áraikat. "A Levegő Munkacsoport már évekkel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy a települések szétterjeszkedése hosszabb távon nem tartható: súlyos terheket ró elsősorban a régebb óta ott lakókra, de előnytelen az egész ország számára is. Konkrét javaslatokat is kidolgoztunk a kedvezőtlen folyamatok megállítására, azonban ezek többnyire süket fülekre találtak. Most a városból kitelepültek is saját bőrükön érzik majd a hátrányos következményeit azon döntésüknek, amelyet a helyi és központi kormányzat elhibázott területfejlesztési politikája alapján hoztak" - állapította meg Beliczay Erzsébet, a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese.

Még mindig dugóban a BKV

Elfogadhatónak tartja a BKV-paraméterkönyv módosításának legutóbbi változatát a Levegő Munkacsoport - jelentette ki dr. Bendik Gábor, a civil szervezet jogásza a Fővárosi Közgyűlés Városüzemeltetési Bizottságának május 28-i ülésén. Az új változat túlnyomó részben a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, a VEKE javaslatain alapul. Ugyanakkor Bendik Gábor kifogásolta, hogy nem készültek el a bizottság által kért elemzések arról, hogy az utasok mennyi időt takarítanak meg (vagy veszítenek) és milyen környezeti hatásai lesznek a változtatásoknak. Ezért kérte, hogy legalább utólag készüljenek el ezek az anyagok. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Levegő Munkacsoport évek óta sürgeti a BKV-t érintő pazarlások megszüntetését. A BKV járművei ugyanis idejük jelentős részét dugókban araszolva, vagy a rosszul beállított közlekedési lámpáknál állva töltik. Ez évente több milliárd forint veszteséget jelent a BKV-nak és ennél is sokkal többet az utasoknak.

Igazságtalan támogatás

Szinte minden más gazdasági ágazatnál előnyösebb helyzetben vannak a közúti fuvarozók, hiszen a közúti áruszállítás az elmúlt években ötször olyan gyorsan növekedett, mint a nemzetgazdaság teljesítménye - állapította meg a Levegő Munkacsoport a Veres János pénzügyminiszternek írt levelében. A számukra nyújtott bármilyen újabb kedvezmény igazságtalan lenne, hiszen indokolatlanul vonna el forrásokat más gazdasági tevékenységektől és társadalmi rétegektől. A civil szervezet ezek után megdöbbenéssel értesült arról, hogy a magyar kormány az Európai Bizottsághoz fordult, kérve, hogy csökkenthesse az üzemanyagok jövedéki adóját. Egyúttal bízik abban, hogy Kovács László, az Európai Unió adó- és vámügyi biztosa következetesen kitart eddigi álláspontja mellett, és elutasítja a súlyosan környezetszennyező tevékenységnek nyújtandó további támogatást. Ezt szorgalmazta Hegyi Gyula, az Európai Parlament képviselője is, aki szerint "ne az adót, hanem a fogyasztást mérsékeljük!"

Közlekedésfejlesztés vagy természetvédelem?

Mi a fontosabb? Az úthálózat fejlesztése vagy a természetvédelmi területek élővilágának megóvása? Létezhet-e kompromisszum? Erről szólt az a konferencia, amelyet a természetmegőrzési és a közlekedési tervek ellentmondásairól rendezett a CEEWEB nemzetközi környezetvédő civil szervezet, s amelyen a Levegő Munkacsoport is részt vett.

Lápos területre lépett az Auchan?

A Levegő Munkacsoport előtt titokban marad a dunakeszi tőzeglápra tervezett beruházás vízjogi engedélyezési eljárása, mert a környezetvédelmi felügyelőség nem enged betekintést az iratokba - annak ellenére, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény erre jogot biztosít nemcsak a civil szervezeteknek, hanem minden állampolgárnak. Ez az a terület, amellyel kapcsolatban korábban már pert nyert a Levegő Munkacsoport, s amelyről az előző hírlevelünkben is írtunk. Májusi számunkban arról számoltunk be, hogy a láp területét - amelynek egy részén az Auchan bővíteni kívánja áruházát és parkolóját - kivették a természetvédelmi területek sorából.

Helyreigazítás

Szervezetünket a cikk miatt helyreigazítási kérelemmel kereste meg Vas János, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság korábbi vezetője. A természetvédelmi hatóság akkori vezetőjének igaza van, amikor azt állítja, hogy ő az akkori jogszabályoknak megfelelően járt el.  A helyreigazítási kérelmet itt olvashatják.

A lap tetejére

A KÖRNYEZETI TANÁCSADÓ IRODA ÜGYEIBŐL

Vége a vágtának Alagon?

A pillanatnyi haszonért a kormány feláldozná az értékeket és a jövő nyereségét. Törvényességi aggályai miatt korábban a Levegő Munkacsoport az Élőlánc a városért egyesülettel együtt az ügyészséghez fordult az Alagi versenyló-tréningtelep privatizációs szerződése miatt. Az akkori pályázati kiírást - tekintettel arra, hogy csak egy ajánlat érkezett - visszavonták. Akkor a civil szervezetek és szakemberek úgy gondolták: a több szempontból értékes terület megmenekült. Úgy tűnik, mégis el akarják adni a Nemzeti Lóverseny Kft.-t, és annak értékes vagyontárgyait (köztük például a Kincsem Parkot és az Alagi Tréningtelepet). A Levegő Munkacsoport a pénzügyminiszterhez fordult, tájékoztatást kérve a lóversenyzéssel kapcsolatos vagyontárgyak konkrét terveiről. Választ még nem kaptunk, ám aggasztó, hogy Keller László, a tárca államtitkára egy parlamenti interpellációra adott válasznál nem cáfolta a vagyontárgyak magánosítását és a tervezett eladás melletti érveket hangoztatta. Amennyiben a szándék biztossá válik, a hazai lósport puszta fennmaradása is komoly veszélybe kerül amellett, hogy a jelenleg számos természeti értékkel rendelkező zöldterületeken várhatóan lakóparkok, irodaházak és bevásárlóközpontok épülnek. Az értékek elherdálása miatt aggódó civil szervezetek a területek tartós állami tulajdonban maradását és a vagyontárgyaknak szakmai üzemeltetésbe adását tartják indokoltnak, amely ráadásul közép- és hosszútávon várhatóan jóval nagyobb bevételt jelentene az államnak, mint az egyszerű értékesítés.

Dakar Rali: feljelentés természetkárosítás miatt

A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága megállapította, hogy a szervezők nem tartották be az előírásokat, így az előre láthatónál is sokkal nagyobb természeti károkkal járt a Budapestről indult Dakar Rali. A súlyos törvénysértések miatt a Levegő Munkacsoport feljelentést tett az ügyészségnél.

A nemzeti park értékelésében a következő megállapítás szerepelt: "A helyszínen a verseny ideje alatt tapasztaltuk és megállapítottuk, hogy a hatóság előírásait a szervezők és a versenyzők nem tartották be. A verseny során a versenyzők nem maradtak meg a kijelölt utakon. A nézők nem csak a kijelölt nézői pontokon figyelték a versenyt. A szervezők és a rendezők a nézőket nem koordinálták, a nézők sokszor az értékes dolomitgyepeken tartózkodtak a gépjárműveikkel együtt. Mivel a versenyzők többször letértek az útnyomvonalról jelentős számban pusztultak el védett fajok a területen." A civil szervezetek egyébként már korábban figyelmeztettek  a várható veszélyekre.

A lap tetejére

KITEKINTŐ

Ökoadók a nagyvilágban

Szerte a világon széles körben alkalmaznak adókat, díjakat, járulékokat a környezetvédelem érdekében. A Levegő Munkacsoport részletesen áttekintette, hol tartanak ezen a téren az OECD, illetve az Európai Unió tagországai.

Életbe lépett a REACH!

Életünk során több tízezer különféle mesterséges vegyi anyag kerül szervezetünkbe. A felhasznált vegyületek túlnyomó többségének eddig senki sem vizsgálta a környezeti és egészségügyi hatását. Az Európai Unió új vegyianyag-szabályozása azonban kötelezővé teszi a nagyobb mennyiségben felhasznált anyagok vizsgálatát. A heves viták végén 2006-ban elfogadott jogszabály tavaly lépett életbe, de előírásai csak 2008 júniusától jelentenek tényleges kötelezettséget a vállalatok számára. A várható társadalmi és környezeti előnyök kiteljesedésére azonban még év(tized)eket kell várnunk. A civil szervezetek, köztük a Levegő Munkacsoport folytatja tevékenységét a vegyi anyagok biztonságos használata érdekében. Ezt szolgálja a havonta megjelenő Vegyi Anyag Hírlevelünk is.

Biztonságos város - Lakható város

belsoudvarA hat hétig tartó Budapesti Urbanisztikai Majális keretében a  Magyar Urbanisztikai Társaság támogatásával kerekasztal-beszélgetést rendeztek Budapest biztonságáról. Körmendy Imre, az újonnan átszervezett gazdasági minisztériumtól és dr. Sersliné Kócsi Margit, Ferencváros főépítésze tartottak bevezető előadást. A Levegő Munkacsoportot képviselő Beliczay Erzsébet a zöld államháztartási reform városfejlődésre gyakorolt lehetséges hatásairól beszélt. A résztvevők két helyszínre is ellátogattak: a Középső Ferencvárosi rehabilitációs területre és a Kis-Duna közelében épülő, pesterzsébeti Mediterrán lakóparkba.

A lap tetejére

ESEMÉNYEK
VOLT

Városzöldítő ünnep a Gödörben

A Magyar Közlekedési Klub a  Levegő Munkacsoporttal és a Lélegzet Alapítvánnyal családi napot rendezett május 25-én az Erzsébet téri Gödörben és környékén. Kiállítások, kalandvár, hagyományőrző vásári komédia, gyerekfoglalkozások, növényvásár várta az érdeklődőket. Délután Raab József építészmérnök ismertette a Városháza előtt felszabadult terület rehabilitációjával kapcsolatos vitaindító koncepcióját. A Városzöldítő Ünnepségén hívta fel a figyelmet a Levegő Munkacsoport és a Lélegzet Alapítvány egy 7 négyzetméteres befüvesített területtel arra, hogy ne csak parkolókat írjanak elő új lakások építésénél, hanem hozzanak létre minden épülő lakáshoz 7 négyzetméter játszóteret.

A lap tetejére

KIADVÁNYOK

Perczel Anna: Védtelen örökség -
Unprotected Heritage

Nemrég került a könyvesboltokba a régen várt mű, amely a budapesti Zsidónegyed házait egyenként ismerteti magyar és angol nyelven. A Perczel Annától megszokott, különös igényességgel összeállított könyvet Török Gyöngyvér szerkesztette, Lábass Endre hangulatos képeivel illusztrálva. A könyvnek különös időszerűséget ad, hogy a Fővárosi Közgyűlés elutasította Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes javaslatát a most lejáró bontási moratórium meghosszabbítására, illetve kiterjesztésére. Folytatódhat tehát páratlan történelmi-kulturális értékeink gátlástalan pusztítása, ami ellen a Levegő Munkacsoport is sokszor felemelte a szavát.

A lap tetejére

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT A SAJTÓBAN

Megtört a jég?

"Az egyik legnagyobb hazai zöld szervezet, a Levegő Munkacsoport mindenesetre kitartó. Munkatársai 12. éve készítik el azt a javaslatcsomagot, amelynek valamennyi eleme azt célozza, hogy egészségesebben, tisztábban és költségkímélőbben élhessünk. A "magas politika" mindeddig lekezelően fogadta a zöld javaslatokat. Mindeddig. Mert tavasszal kétszer is bekerült a parlamentbe az államháztartás ökoszociális reformja. Megtört a jég? Vagy csak jó pontokat akarnak szavazóik előtt a döntéshozók?" - hangzott el a Lánchíd Rádió Déli Kulissza című műsorában.

A Levegő Munkacsoport a sajtóban 2008 májusában

Fordítókat keresünk

Magyar nyelvű cikkeink, tanulmányaink angol nyelvű megjelentetéséhez fordítókat keresünk. A jelentkezéseket a vargarita@levego.hu címre vagy a 411-0509-es telefonszámra várjuk.

A lap tetejére

Szerkeszti: Szép Zsuzsa
Felelős kiadó: Lukács András
Nyomtatható változat itt letölthető.
A Lélegzetnyi korábbi számai itt megtalálhatók.

Észrevételeiket a hirlevel@levego.hu címen várjuk, a hírlevélről leiratkozni ugyanezen a címen lehet!