LÉLEGZETNYI - A Levego Munkacsoport havi hírlevele
Kiadja a Levegő Munkacsoport                                                                     IV. évfolyam 4. szám                                 2009. április

TARTALOM

ELSŐ KÉZBŐL
A megszorító intézkedések mélyítenék a válságot

TOVÁBBI HÍREINK
Értelmetlen fuvarok kormányzati támogatással
Piacellenes kedvezmények a fuvarozóknak
Megyeri híd: a közlekedési tárca egyetért
M0-s a budai hegyeken keresztül?
Lesz parkolóhely?
Új atomerőmű: döntés tudatlanságban
Hal helyett hálót! - konferencia a megújuló energiákról
Állítsák meg a rombolást a VI. és VII. kerületben!
Fairtás uniós támogatással Szegeden
A Michelin sötét ügyei 

KIADVÁNYOK-TANULMÁNYOK
Ne csak írott malaszt legyen  

ESEMÉNYEK
VOLT
Zöld csúcson zöld állásfoglalások

LESZ:
Budapesti biciklis felvonulás
Május 24: Vízi sport majális a Margitszigeten!
A poszt-szocialista városok átalakulása 

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT A SAJTÓBAN
Azbeszt kering a levegőben
 

ELSŐ KÉZBŐL

A megszorító intézkedések mélyítenék a válságot

A kormányzati körök részéről megismert megszorító elképzelések tovább súlyosbítanák a válságot. Ezek nem a nemzetgazdaság érdekeit szolgálják, hanem a jövedelmek átcsoportosítását a leggazdagabb rétegeknek, illetve a külföldi nagyvállalatoknak. Súlyosan érintenék a kis- és középvállalkozásokat, amelyek elsősorban a hazai kereslettől is függenek. A Levegő Munkacsoport korábbi tanulmányai és legújabb szakértői háttéranyaga azonban arra is rávilágítanak, hogy van kiút a válságból: a piacellenes állami támogatások felszámolása, a jövedelmek külföldre áramlásának ésszerű visszafogása, a környezetszennyezés és az energiapazarlás fokozott megadóztatása, a korrupció és az adócsalások visszaszorítása.

A lap tetejére

TOVÁBBI HÍREINK

Értelmetlen fuvarok kormányzati támogatással

Az ország különböző pontjairól rendszeresen fordulnak lakosok a Levegő Munkacsoporthoz panaszokkal, amelyekben azt kifogásolják, hogy közúton végeznek olyan szállításokat, amelyeket vasúton vagy vízi úton is meg lehetne tenni. Ennek következtében pedig növekszik a környezetszennyezés és a balesetveszély, fokozottan romlik a lakosság egészsége, rendkívüli mértékben rongálódnak az utak, továbbá károsodnak az épületek és a közművek. A Levegő Munkacsoport levélben kérte a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, hozzon mielőbbi intézkedéseket ennek a helyzetnek a megváltoztatására. A miniszter válaszából kiderült, hogy a tárca beláthatón időn belül semmit nem tesz a környezetvédelmi és nemzetgazdasági szempontból egyaránt abszurd jelenség megszüntetésére, és az értelmetlen fuvarok kárait továbbra is a vétlen lakosságra kívánja hárítani.

Piacellenes kedvezmények a fuvarozóknak

Hat fuvarozói érdekképviselet közös levele a miniszterelnöknek alátámasztotta a Levegő Munkacsoport korábbi állítását, amely szerint a közúti fuvarozók olyan adókedvezmények élveznek, amilyeneket egyetlen más gazdasági ágazat sem. Így például törvény teszi lehetővé a gépkocsivezetők számára adómentes bér kifizetését az "üzemanyag-megtakarítás" mértékének megfelelően. Továbbá a külföldi napidíjak jóval nagyobb részét számolhatják el adómentesen, mint az egyéb gazdasági tevékenységeket végzők. (A fuvarozók amiatt írták a levelüket, mert a kormány ezen kedvezmények megszüntetését tervezi.)

Megyeri híd: a közlekedési tárca egyetért

A közlekedési tárca gyakorlatilag egyetért a környezetvédő civil szervezetek javaslataival,  amelyeket a Megyeri híd átadása kapcsán tettek - írta válaszában Csepi Lajos szakállamtitkár. A tizenegy szervezet a közösségi közlekedés javítását és a közúti forgalom csillapítását szorgalmazta.

M0-s a budai hegyeken keresztül?

Tizennégy civil szervezet közös állásfoglalásban kínált az M0-s tervezett észak-budai szakasza és a kapcsolódó utak megépítése helyett valódi alternatívát Budapest és térsége környezeti, közlekedési és gazdasági gondjainak mérséklésére, az itt élők életminőségének javítására.

Lesz parkolóhely?

Lehet, hogy jövőre már nem magánzsebbe gurulnak a parkolás forintjai? Aki rászánja magát, hogy behajt a belvárosba, az parkoló helyet is talál magának? A főváros új parkolási rendelete legalábbis ezt a célt tűzte ki. "A várakozási és behajtási díjakból származó bevételeket - a várakozási, behajtási rendszer működtetési költségeinek levonása után - parkolási, forgalomcsillapítási, illetve tömegközlekedési célra kell visszaforgatni." Többek között ezzel a rendelkezéssel javasolja kiegészíteni a főváros új parkolási rendeletének tervezetét a Levegő Munkacsoport. Márciusban több szakmai vitára is sor került, amelyen a civil szervezet képviselői elmondták: a tervezettel alapvetően egyetértenek, ugyanakkor a közvélemény jogosan követeli, hogy végre váljanak átláthatóvá a fővárosi parkolás pénzügyei.  

Új atomerőmű: döntés tudatlanságban

Egy biciklitároló építéséről sem szabadna dönteni egy olyan színvonalú előterjesztés alapján, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium új atomerőművi blokkok megépítéséhez kérte az országgyűlés hozzájárulását - jelentette ki Lukács András. A Levegő Munkacsoport elnöke rámutatott, hogy a képviselők semmiféle érdemi tájékoztatást nem kaptak a tervezett beruházás társadalmi, gazdasági, energetikai és környezetvédelmi vonatkozásairól. A hiba kiküszöbölése érdekében a Levegő Munkacsoport módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek, amelyet megtárgyalt a Környezetvédelmi Bizottság. Az országgyűlés azonban figyelmen kívül hagyta a civil szervezetek segítőkészségét, és megszavazta a határozatot, tovább rombolva a Tisztelt Ház tekintélyét.

Hal helyett hálót! - konferencia a megújuló energiákról

Az EON hálózatának téli meghibásodásából eredő, három megyére kiterjedt áramkimaradás, az említett orosz-ukrán gázvita és általában a vezetékes energiák árának folyamatos emelkedése a lakosság figyelmét a megújulókra fordította. Megfelelő tájékoztatással, kiszámítható támogatási rendszerrel, képzésekkel és az ellenérdekelt lobbik befolyásának kontrolljával kell az államnak segíteni a lakosságot és a vállalkozásokat abban, hogy hatékonyabban és megújuló energiákkal tudjanak minél nagyobb arányban energiaszükségletükről gondoskodni. Ez jelentené a címben említett váltást - halak helyett hálót adjunk a közösségek kezébe. Ezt hangsúlyozta a Levegő Munkacsoport képviselője azon a konferencián, amelyet a Heti Válasz rendezett "Energia másképpen" címmel a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében 2009. április 2-án.

Állítsák meg a rombolást a VI. és VII. kerületben!

A Podmaniczky Páholyba tömörült civil szervezetek (köztük a Levegő Munkacsoport) felkérték a főpolgármestert, hogy eddigi állásfoglalásainak szellemében használjon fel minden törvényes eszközt a VI. és VII. kerület épített környezetének évek óta folyó, a főváros egész arculatát súlyosan érintő pusztítás megakadályozására. Felkérték az illetékes szakminisztert, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal értékvizsgálata alapján a műemléki védelmet hatáskörénél fogva azonnali hatállyal terjessze ki a területen védelemre javasolt valamennyi épületre, hogy így akadályozza meg azok lebontásának. A Páholyba tömörült szervezetek felszólították a két kerület képviselőtestületét, hogy maradéktalanul tartsák be a jogszabályokat.

Fairtás uniós támogatással Szegeden

 Amint az Európai Bizottság jóváhagyta a szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztésének uniós támogatását, a városi önkormányzat azonnal kiirtotta az összes fát, amely álláspontja szerint a beruházás megvalósításának útjában. Nem törődött sem a lakosság tiltakozásával, sem a Levegő Munkacsoport és a helyi civil szervezetek javaslatával, amely szerint fairtás nélkül még jobban lehetne hasznosítani az EU forrásait. Az önkormányzat annak ellenére vágta ki a fákat, hogy a Levegő Munkacsoport kérésére az Európai Bizottság illetékes munkatársa megerősítette: a támogatás jóváhagyása után is van még lehetőség a tervek ésszerű módosítására. Ha az önkormányzat így tett volna, akkor a beruházás a civil szervezetek és a helyi lakosok teljes támogatását is élvezte volna. Sajnos, az Európai Bizottság sem állt a helyzet magaslatán, hiszen tudtak arról, hogy a beruházás előkészítése során az önkormányzat semmibe vette a társadalmi részvételről szóló uniós előírásokat.

A Michelin sötét ügyei

Környezetvédő szervezetek világszerte tiltakoznak amiatt, hogy a világ második legnagyobb gumigyártó vállalata, a Michelin Nigériában 3500 hektáron letarolta a biológiailag rendkívül sokszínű őserdőt, valamint a helyi lakosok ültetvényeit, és a helyén hatalmas gumifa-ültetvényt tervez létrehozni. A lakosság szinte egyik napról a másikra elvesztette megélhetési forrásait. A tiltakozókhoz csatlakozott a Levegő Munkacsoport is, rámutatva, hogy az autózás sokszor olyan áldozatokat is követel, amelyekre nem is gondolunk.  

A lap tetejére

KIADVÁNYOK-TANULMÁNYOK

Ne csak írott malaszt legyen

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

Az egyéni felelősség vállalása ne csak írott malaszt, hanem megélt valóság legyen mindannyiunk számára, világnézettől függetlenül. Ezt szolgálja a Szent István Társulat kiadásában nemrégiben nyomtatásban is megjelent a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Felelősségünk a teremtett világért címmel, amely az ember világgal való kapcsolatát vizsgálja. A keresztény hagyomány, valamint az egyház tanítása alapján a felelős cselekvés alapjaira kíván rámutatni. Készült egy új honlap, amelyen sok világi anyag is található, például Környezeti Tanácsadó Irodánk munkatársának írása is Környezetkímélő háztartás-gyakorlati tudnivalók címen. A  körlevélhez kapcsolódva kiadványok is készültek Hogy művelje és őrizze meg címmel. Az egyik kötetben a Levegő Munkacsoport elnökének A környezetvédelem helyzete és lehetőségei Magyarországon című írása olvasható.

A lap tetejére

ESEMÉNYEK

VOLT

Zöld csúcson zöld állásfoglalások

A nehézipari múltjáról ismert, ma már példamutató klímatudatos városban, Tatabányán tartották a környezet és természetvédő társadalmi szervezetek XIX. országos találkozójukat március végén, a Levegő Munkacsoport szervezésében. A négy napos rendezvényen több mint 400 résztvevő 167 civil szervezetet képviselt. A fenntartható fejlődés, a gazdasági válságra adható civil válaszok (ezen belül kiemelten) a környezetvédelmi adóreformra, valamint a civilek szerepe a jogfejlesztésben volt a találkozó fő témája. Huszonhárom szekcióülésen 15 állásfoglalás született, többek között a jogérvényesülés elősegítéséről, a környezeti nevelésről, az élelmiszerbiztonságról, az államháztartás reformjáról.

 

 

LESZ:

Budapesti biciklis felvonulás

Idén is lesz kerékpáremelés. A Critical Mass április 19-ére hívja a kerekezőket délelőttől a Tabánba, ahol piknikezhetnek. Majd 15 órakor indul a városon keresztül a kerékpáros felvonulás az Erzsébet híd, Váci utca, Irányi utca, Ferenciek tere útvonalon, majd az aluljárón vissza az Erzsébet hídon Budára, majd az Atilla út, az Alagút, a Lánchíd és a Kossuth tér következik. Az Alkotmány utca érintésével a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton keresztül folytatódik a menet, és végül a Városligetben, a Petőfi Csarnok melletti nagy réten 17.30 és 18 óra között emelik magasba a résztvevők kerékpárjukat. A Levegő Munkacsoport is szeretettel vár mindenkit a rendezvényre.

Május 24: Vízi sport majális a Margitszigeten!

A vízi sportokért tenni akarókat és az érdeklődőket hívjuk május 24-én a Margitszigetre, egész napos vidám majálisra. Várjuk a sportolókat, a gyerekeiknek sportolási lehetőséget kereső szülőket, a kedvtelésből evezőket, a klubokat, valamint azokat a bel- és külföldi turizmusban érdekelt vállalkozásokat, edzőket, akik a vízi (tömeg)sportból (is) szeretnének megélni.  A helyszín a Holdudvar (a volt Casino) és a környéke.

A poszt-szocialista városok átalakulása

Barangolás Kelet-Közép-Európa városaiban címmel fotókiállítás nyílik a Fővárosi Levéltárban Tosics Iván szociológus és városkutató képeiből. A fotókon keresztül az elmúlt két évtized átalakulásáról mesélnek "történeteket" a képek. A képek egy-egy történet részesei, olyan történeteké, amelyeket a várost szerető, de azt kritikailag és ironikusan szemlélő helyiek tudnak csak elmesélni. A kiállítás megtekinthető március 17. és szeptember 1. között a Budapest XIII. kerület, Teve utca 3-5. szám alatt. (Tosics Iván a vezetője és fő szervezője a Budapest Körnek, amelyben a Levegő Munkacsoport is képviselteti magát.)

  A lap tetejére

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT A SAJTÓBAN

Azbeszt kering a levegőben

"A Népligetnél lévő volt katonai laktanya bontását félbehagyták, az épületből hónapok óta szivárog az azbeszt. Ez azt jelenti, hogy naponta több tízezer ember van veszélyben. A Levegő Munkacsoport nem akar pánikot kelteni, de feljelentést tesz" - írta a Zoom internetes hírportál az Azbeszt kering a levegőben  című cikkében.

A Levegő Munkacsoport a sajtóban 2009 márciusában

 A lap tetejére

Szerkeszti: Szép Zsuzsa
Felelős kiadó: Lukács András
Nyomtatható változat itt letölthető.
A Lélegzetnyi korábbi számai itt megtalálhatók.

Észrevételeiket a hirlevel@levego.hu címen várjuk, a hírlevélről leiratkozni ugyanezen a címen lehet!