LÉLEGZETNYI - A Levego Munkacsoport havi hírlevele
Kiadja a Levegő Munkacsoport                                                                     IV. évfolyam 8. szám                                 2009. augusztus

TARTALOM

ELSŐ KÉZBŐL
Megállapodás a KÖKI Centerről

TOVÁBBI HÍREINK
Hiányos az Álom Sziget környezetvédelmi engedélye
Jogszabályt sértett a Magyar Dakar
Ócsa: A gazdasági érdek ismét előbbre való, mint a természet védelme?
Megszüntethetők a városi hőséggócok
Egy fuvarozói szervezet a jogsértéseket támogatja

KITEKINTŐ
Megfulladunk?! - Az éghajlatvédelem egészségvédelem
Egy adóreform megállíthatja az éghajlatváltozást

ESEMÉNY
LESZ
Éjjel-nappal forgalomlassítás a tehergépkocsik elleni tiltakozásul

TANULMÁNY
Az útdíjpolitika készül, az útdíj tovább késik

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT A SAJTÓBAN
Kampány a főváros jobb levegőjéért
 

ELSŐ KÉZBŐL

Megállapodás a KÖKI Centerrol

A Levegő Munkacsoport a lakosok érdekében, hosszas egyeztetési tárgyalást követően elállt a KÖKI Center bevásárlóközpont elleni pertől. A civil szervezet részben annak érdekében tette ezt, hogy minél előbb megszűnjön az az áldatlan és balesetveszélyes állapot, amely az építkezés miatt jelenleg a Kőbánya-Kispest állomás környékén uralkodik. Másrészt sikerült a beruházót rávenni arra, hogy komoly kötelezettségeket vállaljon a lakosság és a környezet javára.

A lap tetejére

TOVÁBBI HÍREINK

Hiányos az Álom Sziget környezetvédelmi engedélye

Az Álom Sziget környezetvédelmi engedélye ellen fellebbezést nyújtott be a Levegő Munkacsoport az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez. Az óbudai Hajógyári-szigetre tervezett beruházás engedélyére vonatkozó lényeges kifogás főleg a terepszint alatti beépítésre vonatkozik, amely 50 százalékos lesz. Ez egyrészt hatalmas földkitermeléssel járna, másrészt a felette levő nagyszámú fa kivágását tenné szükségessé. Továbbá a beruházás miatt a városi parkon és a galériaerdőn keresztül állandó, nagy személygépjármű-forgalom várható, amely kétségessé teszi a park védettségét. A civil szervezet többek között szeretné elérni, hogy a környezetvédelmi engedély kimondja: semmilyen beépítéssel nem szabad veszélyeztetni a galériaerdőt és a belső öböl menti fákat.

Jogszabályt sértett a Magyar Dakar

A Pest Megyei Bíróság július 6-i ítéletében hatályon kívül helyezte a Közép-Európa Rali Táborfalvai-lőtéren tartott futamának természetvédelmi engedélyét. A számos védett növény- és állatfaj életteréül szolgáló Natura 2000 területen 2008 áprilisában tartott tereprali versenyt a környezetvédelmi hatóság első és másodfokon is engedélyezte. A határozatot a Levegő Munkacsoport és négy további környezet- és természetvédő civil szervezet bíróságon támadta meg. A bíróság igazat adott a civileknek abban, hogy a védett területen átgázoló futamra engedélyt adó határozat jogsértően minősítette jelentéktelen hatásúnak a futamot, megfelelő vizsgálat lefolytatása és valamennyi körülmény alapos mérlegelése nélkül, figyelmen kívül hagyva a terület érzékenységét és természeti értékeit.

Ócsa: A gazdasági érdek ismét előbbre való, mint a természet védelme?

Hatalmas természetkárosítást okozott a filmforgatás Ócsán, a Natura 2000 kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területén. Lakossági bejelentés nyomán a Levegő Munkacsoport ügyfélként bejelentkezett az engedélyezési eljárásokba, a földhivatalnál termőföld más célú hasznosítása miatt indított eljárást és az ügyészséghez fordult. A civil szervezet szerint a környezetvédelmi felügyelőség a védett természeti terület értékeinek megóvásával szemben előnyben részesítette egy kft. szűk gazdasági érdekeit. Valószínűsíthető, hogy a filmforgatás során a természetkárosítás bűncselekményét követtek el.

 

 

 

 

 

Megszüntethetők a városi hőséggócok

Napokig szenvedtünk a hőségtől, a szélcsendtől. A hírekben csak annyit hallottunk, hogy ha tehetjük, ne menjünk a napra, illetve tájékoztattak bennünket arról, hol osztogatnak vizet, és hogy megnőtt a légkondicionálók iránti kereslet. De arról, hogy a jövőnket ne perzseljük fel, nem szólnak a hírek. Pedig a rossz várostervezés, a légcsatornák beépítése, a fák kivágása fokozza a városi nyári hőséget. A Levegő Munkacsoport összegyűjtött néhányat a hőséggócok elleni védekezés eszközeiből.

Egy fuvarozói szervezet a jogsértéseket támogatja

Nyílt levélben fordult a Fővárosi Közgyűléshez a teherfuvarozók állítólagos védelmében a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozók Ipartestülete. Azt kifogásolják, hogy a Parking Kft. a Levegő Munkacsoport közreműködésével kampányt indított a tehergépkocsik fővárosi behajtási díjáról szóló fővárosi rendelet betartatása érdekében. Tiltakoznak amiatt, hogy a rendelet betartását ezentúl komolyan ellenőrizni fogják, és megbüntetik azokat a fuvarozókat, akik nem váltják ki a behajtási engedélyt. A Parking Kft. válaszul közleményt adott ki, amelyben rámutat: sajnálatos, hogy egy érdekképviseleti szervezet a jogszabályok megsértőit támogatja. A Levegő Munkacsoport is már számos alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy a közúti fuvarozók körében sajnos széles körben elterjedt a jogszabályok semmibevétele, és ezt a helyzetet csak szigorú ellenőrzéssel és büntetésekkel lehet megváltoztatni. Ez lenne az érdekük a tisztességes, a jogszabályokat betartó fuvarozóknak is. A fuvarozói érdekképviseleteknek pedig ez utóbbiak érdekeit kellene védeniük.

A lap tetejére

KITEKINTŐ

Megfulladunk?! - Az éghajlatvédelem egészségvédelem

A decemberi koppenhágai éghajlatvédelmi világkonferenciára készülve a légzőszervi betegségekre szakosodott orvosok is akcióprogramokat sürgetnek. A Levegő Munkacsoport aggasztónak tartja, hogy a központi és helyi döntéshozatalban az éghajlatvédelem inkább csak a retorika szintjén szerepel. Ez azért is fontos, mert egy hatékony klímapolitika és az ezt eredményező jobb levegő akár évi 25 milliárd euró egészségügyi kiadást és rengeteg szenvedést takaríthatna meg az Európai Unióban.

Egy adóreform megállíthatja az éghajlatváltozást

A katasztrofális éghajlatváltozás elkerülésének egyszerű és hatékony módja a széndioxid-kibocsátás megadóztatása. Amennyiben el akarjuk érni az Európai Unió által kitűzött célt, vagyis a kibocsátás 20 százalékos csökkentését 2020-ig, akkor kibocsátott tonnánként mintegy 60 euró többletadót kell kivetni (ez például egy liter benzinre vonatkoztatva körülbelül 35 forintot jelent). Ugyanakkor, ha az így keletkező állami többletbevételt az élőmunka terheinek (személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási) csökkentésére fordítják, akkor növekszik a munkahelyek száma. Ha pedig a bevételek egy részét az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiák fejlesztésére költik, akkor a gazdasági növekedés sem esik vissza. Ezeket az eredményeket ismertették nemrég azon a nemzetközi konferencián Londonban, amelyen a Levegő Munkacsoport képviselője is tartott előadást.

ESEMÉNYEK

LESZ

Éjjel-nappal forgalomlassítás a tehergépkocsik elleni tiltakozásul

Augusztusban 20 napig tartó éjjel-nappali félpályás útelzárással tiltakoznak a Tarna menti települések lakói a nehéz teherautók forgalma ellen, miután a korábbi demonstrációk és a hatóságokkal folytatott levelezés nem vezettek eredményre. A Tarnamenti Kistérségi Területfejlesztési Társulás a folyamatos forgalomlassítással szeretné elérni, hogy a közútról a vasútra kerüljenek a kőszállítások.

A lap tetejére

TANULMÁNY

Az útdíjpolitika készül, az útdíj tovább késik

A közlekedési tárca elkészítette és szakmai vitára bocsátotta a magyar útdíjpolitika téziseit. A Levegő Munkacsoport véleményezte az anyagot, és megállapította, hogy az - hiányosságai ellenére - jó kiinduló alapot ad a használatarányos útdíj bevezetésére. Ugyanakkor nem látható erre a politikai akarat. Megdöbbentő, hogy miközben a gazdaság és a társadalom szinte minden rétegét komoly megszorítások sújtják, a - nagyrészt külföldi - kamionok hatalmas támogatásban részesülnek. Ez a támogatás részben abban nyilvánul meg, hogy a mindannyiunk pénzéből, ezermilliárdokból épült és fenntartott infrastruktúra használatát még mindig nem nekik kell megfizetni, hanem az adófizetőknek.

A lap tetejére

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT A SAJTÓBAN

Kampány a főváros jobb levegőjéért

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke kiemelte, már régóta szorgalmazzák a tehergépkocsik behajtási díjának bevezetését, és teljes mértékben támogatják a Fővárosi Önkormányzat e téren tett lépéseit. Ez megfelel a szennyező fizet elvnek, amit az Európai Unió Alapszerződése is rögzít. A civil szervezet különösen előremutatónak tartja, hogy a korszerűbb teherautók kedvezményeket kapnak, ami arra ösztönzi a fuvarozókat, hogy lecseréljék elavult járműveiket. A Levegő Munkacsoport meggyőződése, hogy a főváros tavaly elfogadott új teherforgalmi stratégiája kiemelten fontos tényezője a budapesti zaj- és légszennyezettség elleni küzdelemnek. A környezetvédő szervezet évek óta hangsúlyozza, hogy a közlekedésből származó legsúlyosabban egészségkárosító anyag, a részecske-szennyezés 70 százalékáért a mindössze 18 százaléknyi tehergépjármű-forgalom a felelős. Helyes lépés tehát szigorúan szabályozni a behajtásukat a fővárosba. Aki pedig behajt, az járuljon is hozzá, viseljen fokozottabb felelősséget a jövőnkért, a környezet védelméért. Ez a mostani kampány legfőbb üzenete, amelyet júliusban 10 BKV járat 32 járművének hátsóján hirdet a Parking Kft. és a Levegő Munkacsoport - írta a HVG.

A Levegő Munkacsoport a sajtóban 2009 júliusában

 A lap tetejére

Szerkeszti: Szép Zsuzsa
Felelős kiadó: Lukács András
Nyomtatható változat itt letölthető.
A Lélegzetnyi korábbi számai itt megtalálhatók.

Észrevételeiket a hirlevel@levego.hu címen várjuk, a hírlevélről leiratkozni ugyanezen a címen lehet!