LÉLEGZETNYI - A Levego Munkacsoport havi hírlevele
Kiadja a Levegő Munkacsoport                                                                         IV. évfolyam 12. szám                                2009. december

TARTALOM

ELSŐ KÉZBŐL
Kártérítés első fokon a 86-os úti kamionforgalom miatt

TOVÁBBI HÍREINK
A vidék a vasút mellett van!
Ombudsman: alkotmányos jogokat sért
a vasútvonalak megszüntetése

Piaci eszközökkel az éghajlatvédelemért
Hibás adatokon alapul Budapest közlekedésfejlesztése
Petíció az európai épített és természeti örökségek védelméért
Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez

KITEKINTŐ
A kishantosi példa: az ország egyik legnagyobb ökogazdasága
A zöld gazdaságról Madridban

KÖRNYEZETI TANÁCSADÓ IRODÁNK ÜGYEIBŐL
A szentendrei átminősítés (k)ára
Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér
Megmenekült a Gyöngyös-patak

KIADVÁNYOK
Hétköznapi mérgeink
Mitől lesz versenyképes a magyar gazdaság?

ESEMÉNYEK
VOLT
 Az oktatási megszorítások mélyítik a válságot
Tisztább lesz a levegő a Belvárosban

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT A SAJTÓBAN
Láthatatlan láp

AJÁNLÓ
Segítség környezeti nevelőknek

 

 

ELSŐ KÉZBŐL

Kártérítés első fokon a 86-os úti kamionforgalom miatt

Két helyi lakos anyagi és nem anyagi kárainak megtérítésére kötelezte a Győri Városi Bíróság a közútkezelőt amiatt, hogy az elmulasztotta a hatékony intézkedések meghozatalát a 86-os út zavaró hatásainak mérséklésére. A november 24-én hozott - nem jogerős - ítélet szerint az immár katasztrofális kamionforgalom környezetveszélyeztető állapot kialakulásához vezetett, ami gyakorlatilag forgalomképtelenné tette az út menti lakóépületeket, megrepesztette a házfalakat, rémálommá tette a lakosok mindennapi életét. A lakosok, valamint a pert felkaroló és azt szakmailag, valamint jogi képviselet biztosításával támogató Levegő Munkacsoport elsődleges célja, hogy az ítélet hatékony intézkedésekre sarkallja a közút kezelőjét, amire egyébként a civilek már számos konkrét javaslatot tettek.

 A lap tetejére

TOVÁBBI HÍREINK

A vidék a vasút mellett van!

Egy héten keresztül utaztak a kormány által megszüntetésre ítélt vasútvonalakon a Levegő Munkacsoport és a Magyar Közlekedési Klub által támogatott "Tour de Hongrie" résztvevői. A helyi lakosokkal, utasokkal, önkormányzati vezetőkkel folytatott beszélgetéseik során meggyőződtek arról, hogy a vidéken élők nem vonalmegszüntetést, hanem jobb vasutat, jobb tömegközlekedést, megélhetési lehetőséget akarnak. Az egyik országgyűlési képviselő azt is elmondta: beazonosítható az a bűnözői csoport, amely a személyszállítás megszűnése után azonnal felszedi a síneket, szinte esélyt sem adva a vonalak újraindítására.

Ombudsman: alkotmányos jogokat sért
a vasútvonalak megszüntetése

Fülöp Sándornak, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának nemrég megjelent állásfoglalása alátámasztja a környezetvédő civil szervezetek régóta hangoztatott álláspontját, amely szerint a vasúti mellékvonalakon a személyszállítás nagy léptékű visszafejlesztése ellentétes a Magyar Köztársaság általános környezetvédelmi, közlekedéspolitikai és területfejlesztési politikájával, illetve sérti az egészséges környezethez való jogot.

Piaci eszközökkel az éghajlatvédelemért

A piaci eszközök alkalmazhatók a leghatékonyabban az éghajlatvédelem érdekében, miközben a gazdasági fejlődést is segítik - ezt tartalmazza az a levél, amelyet az Európai Zöld Költségvetés Projekt résztvevői - köztük a Levegő Munkacsoport - juttattak el az uniós tagállamok kormányainak. A levél konkrét példák sorával bizonyítja, hogy mindkét téren komoly eredményeket értek el azokban az országokban, ahol az adókat és támogatásokat a környezetvédelem szolgálatába állították.

Hibás adatokon alapul Budapest közlekedésfejlesztése

A Levegő Munkacsoport véleményezte Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (BKRFT) projektlistáját, és megállapította: az alkalmazott módszertan hibás, ezért a terv olyan beruházásokat javasol, amelyek tovább rontják Budapest közlekedési helyzetét és környezeti állapotát. A Levegő Munkacsoport ezért a 2020-ig szóló terv átdolgozását szorgalmazza. Az elkövetkező évtizedben a hazai és uniós fejlesztési forrásokat nem új közlekedési óriásberuházásokra, hanem a meglévő tömegközlekedési járművek és pályák cseréjére, korszerűsítésére, valamint a közterületek emberivé tételére kell fordítani.

Petíció az európai épített és természeti örökségek védelméért

Több európai ország érdekvédő szervezete mellett a Levegő Munkacsoport is csatlakozott ahhoz az indítványhoz, amelyben azt kérik, hogy az Európai Parlamentnek legyen vétójoga az európai értéket jelentő épített és a természeti örökséget veszélyeztető intézkedések esetén. Az elmúlt időszak tapasztalatai ugyanis azt bizonyítják, hogy pótolhatatlan értékeink esnek áldozatul rövid távú magánérdekeknek.

Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez

Több civil szervezet véleménye szerint a világörökségről szóló, sokévnyi késéssel megszülető törvény csak a látszatintézkedések körét fogja bővíteni. Amilyen sokat váratott magára, most hirtelen olyan sürgős lett a tervezet parlamenti elfogadása. Pedig a készülő törvény akár 10 évre bebetonozhatja a világörökségi területek gyenge szabályozását. A Levegő Munkacsoport a tervezet alapján nem látja biztosítottnak a világörökségi területek jövőjét. Bizonytalan a finanszírozás, és túl tág döntési jogokat kapnának a "világörökségi jelleget érintő tevékenységben érintett" szervezetek. Pontosabb meghatározásokra lenne szükség.

A lap tetejére

KITEKINTŐ

 A kishantosi példa: az ország egyik legnagyobb ökogazdasága

Civil kezdeményezésre, rendkívüli erőfeszítések árán sikerült a Dunántúlon, a mezőföldi Kishantoson létrehozni az ország egyik legnagyobb vegyszermentes mezőgazdasági mintagazdaságát. Egyúttal az itt működő Mezőföld Népfőiskolai Társaság a kishantosi kastélyt reprezentatív vadászkastélyból a dán népfőiskolák elveit alkalmazó felnőttoktatási központtá, népfőiskolává alakította. Sajnos az elmúlt évben a sok egyéb hátráltató tényező mellett rendkívüli aszály is sújtotta a vidéket, és így immár az az egyetlen lehetőség a túlélésre, ha a gazdaság megkapja az államtól az aszálykár-térítést - mondta el Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ vezetője a Levegő Munkacsoport munkatársainak, akik nemrég látogatást tettek Mezőföldre.

A zöld gazdaságról Madridban

A 2010 elején kezdődő spanyol EU elnökség előkészítésének részeként az Európai Környezetvédelmi Iroda konferenciát szervezett Madridban arról, hogy egy zöld gazdaság kialakítását miként lehet elősegíteni piaci eszközökkel. Az előadók többek között Dánia és Németország példáján ismertették az ilyen intézkedések előnyeit. A spanyol előadók rámutattak, hogy országukban is széles körben alkalmaznak ilyen eszközöket, azonban mértékük eddig nem volt elegendő érdemi változások eléréséhez. A konferencián a Levegő Munkacsoport képviselője is részt vett.

A lap tetejére

KÖRNYEZETI TANÁCSADÓ IRODÁNK ÜGYEIBŐL

A szentendrei átminősítés (k)ára

Végleg bedugul a 11-es út?

A szentendrei önkormányzat építési övezetté kíván átminősíteni egy 57 hektáros területet. A Levegő Munkacsoport levélben kérte Szentendre cikk a város polgármesterét, hogy a döntésnél vegyék figyelembe a várható súlyos természeti károkat, a másoknak okozott költségeket, valamint a megnövekedő autóforgalom okozta elviselhetetlen dugókat.

 

 

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét a civil szervezetek - köztük a Levegő Munkacsoport - és az önkormányzatok fellebbezésének hatására. A főfelügyelőség számos megválaszolatlan környezetvédelmi és természetvédelmi kérdést talált a dokumentációban, de az eljárásában részt vevő más szakhatóságok is több kifogást emeltek.

Megmenekült a Gyöngyös-patak

Gyöngyössolymosi lakosok panaszolták, hogy a helyi vízmű csatornájából rendszeresen kifolyó szennyvíz büdössé teszi a patakot és kipusztítja belőle az élőlényeket. A Levegő Munkacsoport közbenjárására megszűnt a szennyezés, és remélhetőleg a halak mielőbb visszatérnek a patakba.

 

 

 

 

A lap tetejére

KIADVÁNYOK

Hétköznapi mérgeink

A Hétköznapi mérgeink című tájékoztató füzet a mindennapokban használt vegyszereink és az élelmiszereinkben fellelhető vegyi anyagok káros hatásainak bemutatása mellett ismerteti a biztonságosabb alternatívákat, a kockázatok csökkentésének lehetőségeit is. Tájékoztat a közelmúltban elfogadott jogszabályokról, amelyek az emberi egészség védelmét célozzák a káros vegyi anyagokkal szemben. Felsorol számos honlapot és kiadványt, amelyek a vegyi anyagok kockázataival és azok csökkentésének lehetőségeivel foglalkoznak.

 

 

 

 

Mitől lesz versenyképes a magyar gazdaság?

A magyar gazdaság versenyképessége 2007-2009 című, 314 oldalas kötet szemelvényeket tartalmaz a Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal (GVK) tanulmányaiból és javaslataiból. A GVK működése során (2007 februárja és 2009 tavasza között) számos tanulmányt, javaslatot tett le a kormány asztalára arra vonatkozóan, hogy miként lehet javítani versenyképességünket. A kötetben szerepel Lukács Andrásnak, a Levegő Munkacsoport elnökének a tanulmánya arról, miként lehet az adórendszer környezetvédelmi szempontú átalakításával elősegíteni a gazdaság korszerűsítését. 

A lap tetejére

ESEMÉNYEK

VOLT

 Az oktatási megszorítások mélyítik a válságot

A világon nincs arra példa, hogy az oktatást sújtó megszorítások vezettek volna gazdasági felemelkedéshez; a nemzetközi tapasztalatok épp ennek ellenkezőjét bizonyítják - hangoztatta felszólalásában Lukács András azon a tüntetésen, amelyen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és más szervezetek tiltakoztak a 2010. évi költségvetési elvonások ellen. A Levegő Munkacsoport elnöke arra is rámutatott: nem igaz, hogy az oktatást érintő elvonások segítik a gazdaságot, hiszen így csökken a kereslet, ami ugyanolyan hatást gyakorol a hazai vállalkozásokra, mintha több adóval terhelnék őket.

Tisztább lesz a levegő a Belvárosban

Az autóforgalom következtében olyan szennyező anyagok kerülnek a környezetbe, amelyekről a közvélemény eddig nem is hallott, azonban súlyosan károsítják az egészséget - mondta a Főutca Lipót Napok  keretében tartott előadásában Lukács András. A Levegő Munkacsoport elnöke szerint ezért is kell üdvözölnünk a Belváros folyamatban lévő forgalomcsillapítását.

A lap tetejére

A LEVEGŐ MUNKACSOPORT A SAJTÓBAN

Láthatatlan láp

"A Levegő Munkacsoport által kezdeményezett per során újabb nemzetközi hírű szakértők vizsgálták meg a területet. Tevékenységük eredményeként részletes talajtani, botanikai és zoológiai felmérésekkel igazolták, hogy a láp jelentős természeti értéket képvisel." "Ez a Budapest környezetében egyedülálló természeti érték a hazai környezet- és természetvédelem hivatalos szerve, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) szerint nem létezik. A hivatal munkatársai nem látják akadályát annak, hogy a lápvilág helyén autóparkoló létesülhessen a bevásárlóközpontok terjeszkedése nyomán" - írja a National Geographic Magyarország a Láthatatlan láp - Autóparkolót a vizes élőhelyre! A Dunakeszi tőzegtavak kálváriája, avagy egy természetrombolás kórtörténete című cikkében.

A Levegő Munkacsoport a sajtóban 2009 novemberében

 A lap tetejére

AJÁNLÓ

Segítség környezeti nevelőknek

Az Ökoszolgálat Alapítvány Országos Környezeti Nevelési Kalauz néven olyan internetes oldalt készített, amelynek segítségével könnyen és gyorsan találhat partnereket minden pedagógus, aki civil szervezetek segítségét szeretné igénybe venni a környezeti nevelés területén. A honlap terület és témakör szerint csoportosítva, kereshető formában tartalmazza a különböző szakterületek környezeti neveléssel foglalkozó civil képviselőit. Hasznos segítség minden környezeti nevelőnek, amikor témanapokra, témahetekre készülve érdekes tantermi vagy szabadtéri foglalkozásokat, játszóházakat keres; továbbképzésen venne részt; munkájához oktatási segédletekre, kiadványokra van szüksége; arra kíváncsi, milyen kísérleti programok zajlanak a környezeti nevelés területén; egyéb hasznos információk, például pályázati lehetőségek után kutat.

A lap tetejére

Szerkeszti: Lukács András
Felelős kiadó: Lukács András
Nyomtatható változat itt letölthető.
A Lélegzetnyi korábbi számai itt megtalálhatók.

Észrevételeiket a hirlevel@levego.hu címen várjuk, a hírlevélről leiratkozni ugyanezen a címen lehet!