Küldetésünk

A Levegő Munkacsoport küldetése

„Minden élőlénynek joga van a tiszta, életet adó levegőhöz. A Levegő Munkacsoport 1988 óta azért dolgozik, hogy minden ember egészséges környezetben, emberhez méltó módon éljen. Mindezt szakmai alapokon, az érintettek bevonásával, politikai és gazdasági részérdekektől függetlenül, következetesen és átláthatóan teszi.”

 

A Levegő Munkacsoport kiemelt és belső értékei (áttekintés)

 

A Levegő Munkacsoport kiemelt és belső értékei részletesebben

 

KIEMELT ÉRTÉKEINK

 

ÉRTÜNK HOZZÁ

Szakterületünk elismert képviselői vagyunk. A környezetvédelmi tevékenységünk érdekében aktívan használjuk a közgazdasági, jogi, településfejlesztési, építészeti, közlekedési, agrármérnöki, biológiai, vegyi és egyéb szakismereteinket. Munkánk során a legújabb tudományos eredményeket és nemzetközi tapasztalatokat is alkalmazzuk.

FÜGGETLENEK VAGYUNK

Politikai, gazdasági és egyéb részérdekektől függetlenül, kizárólag értékeink és alapszabályunk szellemében dolgozunk, képviseljük szakmai álláspontunkat. Határozottan megőrizzük a politikai pártoktól való függetlenségünket.

BETARTJUK A SZABÁLYOKAT

Tevékenységünk során betartjuk a jogszabályokat, a demokratikus együttélés íratlan szabályait, és az általános erkölcsi normáknak megfelelően működünk.

NINCSENEK TITKAINK

A társadalmi élet minden szereplőjétől – különös tekintettel a közpénzek felhasználóira – elvárjuk azt, hogy átláthatóan és ellenőrizhetően működjenek, és mi magunk is így működünk.

SEGÍTÜNK

Kiemelten törekszünk az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadsága, valamint a demokrácia kiteljesítésére. Munkánk során kiemelten képviseljük azokat a csoportokat, amelyeknek érdekérvényesítő képessége gyenge, és tevékenységünkbe illeszkedő problémáikkal hozzánk fordulnak.

A BELSŐ MŰKÖDÉS ÉRTÉKEI

 

JÓ BELSŐ LÉGKÖR

A Levegő Munkacsoport demokratikus szervezet. Büszkék vagyunk arra, hogy működésünkre jellemzőek a civil értékek: vitakultúra, egymás tisztelete, az egymás iránti szolidaritás, őszinteség, nyitottság és tolerancia.

SZEMÉLYES ELKÖTELEZETTSÉG

Tagként és munkatársként egyénileg is elkötelezettek vagyunk a szervezet, és annak értékei, küldetése iránt. Magánemberként és hivatásunkban is környezet- és természetvédő, törvénytisztelő és erkölcsös életmódot folytatunk.

MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁG

A változó körülményekre való érdemi reagálást jól szervezett működéssel törekszünk elérni. Ennek érdekében feladatainkat és felelősségünket világosan elhatároljuk, projektjeinket jól megtervezzük, a végrehajtást, működést rendszeresen ellenőrizzük.

Hírfigyelő