Parkolás vagy egészség: most kell választanunk!

Enyhítsük a parkolási problémákat és gazdagodjunk!

 

Közterülethasználat a józsefvárosi Mária utcában
(A szerző fotója)
 

A közterület rendkívül értékes és szűkösen rendelkezésre álló erőforrás, különösen olyan sűrűn beépített városrészekben, mint Budapest VIII. kerülete, Józsefváros. A kerület önkormányzata már felismerte, hogy az elmúlt évtizedek során rendkívül rosszul gazdálkodtak ezzel az erőforrással és komoly lépéseket tett a közterület-használat megújítására, különös tekintettel a parkolásra. Ugyanakkor az eddigi lépések még messze nem elegendőek egy élhető, egészséges városrész kialakításához.

Józsefvárosban közel 12.000 közterületi parkolóhely van. Egy parkolóhely 14 négyzetmétert foglal el, tehát az összes parkolóhely 168.000 négyzetmétert.

Becsüljük meg a közterületi parkolás által elfoglalt terület értékét! A közterület-használati díj asztali árusítás esetén 1900 forintig terjed naponta és négyzetméterenként. 365 nappal számolva, ez évente 693.500 forintot tesz ki. Ezt az összeget alapul véve, egy parkolóhely értéke évi 9,7 millió forint, az összes józsefvárosi parkolóhelyé pedig több mint 117 milliárd forint! Ezt a hatalmas értéket fővárosunkban jelenleg ingyen vagy nagyon alacsony díj ellenében kapják mindazok, akiknek tulajdonában vagy használatában autó van. Ez még a Józsefvárosban is így van, ahol a lakosság parkolás jóvál többe kerül, mint a főváros többi kerületében: a VIII. kerületben egy autónyi terület elfoglalása asztali árusításra óránként 1100, a nem lakossági parkolásra 300-600, a lakosságira 2,1-3,4 forintba kerül!

Józsefvárosban jelenleg a parkolási kedvezményben részesülő autók száma 8.350, miközben a háztartások száma 37.650. Tehát a háztartások ötöde részesül az évi milliós nagyságú támogatásban, miközben négyötödük ennek csak a hátrányait „élvezi”: az élhetetlen utcákat, a nagyon csekély zöldfelületet, a kevés olyan területet, ahol nyugodtan lehetne, sétálni, másokkal találkozni és beszélgetni vagy sportolni. Mindez pedig mindannyiunk egészségi állapotában, közérzetében megmutatkozik – azokéban is, akiknek van autójuk.

Egy parkolóhelyen ráadásul olyan autókat tárolnak, amelynek piaci értéke többnyire nem haladja meg a 2 millió forintot (a józsefvárosi személygépkocsik kétharmada 14 évnél is régebbi). Egy átlagos városi fa – amely az egyes autókkal szemben mindannyiunkat szolgál – értéke hasonló nagyságú.

Sok tanulmány foglalkozik a városi fák, zöldterületek (illetve a hiányuk) gazdasági hatásaival. Ezek arra a következtetésre jutottak, hogy a zöldítésre fordított összegek bőségesen megtérülnek. Egy tanulmány például kimutatta, hogy Lisszabonban a fákra fordított minden dollár 4,5 dollár hasznot eredményez. Ezek a hasznok elsősorban a lakosság jobb egészségi állapotának, a kisebb levegő- és zajszennyezésnek, az energiamegtakarításoknak (egyetlen fa úgy hűti a környezetét, mint két klímaberendezés), a fák vízmegtartásának és az ingatlanárak növekedésének tulajdoníthatók.

Egy Torontóban több mint 30 ezer lakoson végzett átfogó elemzés kimutatta, hogy ha egy utcán 15-20 méterenként áll egy közepes fa, akkor annyival jobb az ott élők egészsége a hasonló jellegű, de fák nélküli utcákéban élőkhöz képest, mint ha ez utóbbiaknál 7 évvel fiatalabbak lennének.

Egy több kutatás eredményeit összegző tanulmány szerint a fák az ingatlanárakat – a fák számától, jellegétől és egyéb körülményektől függően – 2 és 37 százalék közötti mértékben növelik. A Józsefvárosban 44.400 lakás található, és ezek átlagos alapterülete 54 négyzetméter, vagyis az összes alapterületük közel 2,4 millió négyzetméter. Egy négyzetméter piaci ára egymillió forint körül van, így az összes lakás értéke 2400 milliárd forint. Ha az említett kutatások alapján feltételezzük, hogy a Józsefváros zöldfelületeinek jelentős bővítése legalább 15 százalékkal növelné az ingatlanok értéket, akkor ez 360 milliárd forint értéknövekedést jelent. Másképpen fogalmazva: az, hogy a kerületben parkoló autók elfoglalják a lehetséges fák helyét, legalább ilyen mértékű veszteséget okoz az ingatlantulajdonosoknak.

Tehát sokszorosan megérné, ha autók helyett növényzet foglalná el a közterület minél nagyobb részét. Ennek egyik feltétele, hogy a közterületen parkolók minél inkább szembesüljenek a területfoglalásuk valódi költségeivel. Ennek érdekében jelentősen emelni kell a parkolási díjakat.

A vonatkozó törvényi előírás egy órányi parkolási díj legmagasabb mértékét a benzinár kétszeresében korlátozza, ami jelenleg mintegy 1300 forint. Ehhez képest Józsefvárosban a díj a lakossági parkolási kedvezménnyel nem rendelkezők számára – övezettől függően – 300, 450, illetve 600 forint. 2023-ban a Józsefvárosban a kerületi önkormányzat várhatóan 1,5 milliárd forint, a Fővárosi Önkormányzat 380 millió forint bevételhez jut ezekből a díjakból. Ha a díjakat a törvény által megengedett legmagasabb mértékre emelnék – feltételezve, hogy emiatt 30 százalékkal csökken a kereslet a fizetős parkolás iránt –, akkor az említetten felül az kerületi önkormányzat 600 millió forint, a fővárosi 150 millió forint többletbevételhez jutna. Ezt az összeget nem a kerületi lakosok fizetnék, de minden előnyét ők élveznék: a kevesebb foglalt parkolóhelyet, a kisebb gépjárműforgalmat, továbbá azt, hogy a többlet önkormányzati bevétellel a lakosság életkörülményeit más módon is lehet majd javítani.

Az észszerűbb és igazságosabb közterület-használat érdekben a helyben lakók parkolási díját is emelni kell. A vonatkozó fővárosi rendelet kimondja: „A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese.” Tehát a józsefvárosi lakosoknak a kerületben történő parkolásért évente a 300, 450, illetve 600 forint 250-szeresét, vagyis 75.000, 112.500, illetve 150.000 forintot kellene fizetniük. Igen ám, de a rendelet szerint a kerületi önkormányzat ebből az összegből akár 100 százalékos kedvezményt adhat, és a legtöbb kerületben ezt meg is teszik, állandósítva a parkolási mizériát. (Józsefvárosban 2023. január elsejétől a kedvezmény az első autóra 80%-os, a másodikra 50%-os.)

parkoas_blog_202310_2.jpg
Forrás: ITDP

 

Szükséges tehát a lakossági parkolási kedvezmények megszüntetése – a rászoruló helyi lakosok egyidejű kompenzációjával. Tételezzük fel, hogy az említett 8.350 autóra évi 60.000 forinttal csökken a parkolási kedvezmény, vagyis a tulajdonosaiknak autónként havi 5000 forinttal többet kell fizetniük. Feltételezve, hogy emiatt a kedvezményt igénybe vevők száma 10 százalékkal csökken, az önkormányzat 450 millió forint éves többletbevételhez jutna. Ebből az összegből bőségesen lehetne támogatni a szociálisan rászorulókat és tovább zöldíteni a kerületet. 

Bár az autótulajdonosok által így fizetett összeg messze nem fedezné a területfoglalásuk tényleges költségét, egy ilyen rendszer sokkal igazságosabb lenne, mint a jelenlegi, amelyben kizárólag az autóval rendelkezők kapnak évente milliós nagyságú támogatást. Sokkal demokratikusabb is lenne, mert ezt követően a rászoruló lakosok a kapott szociális támogatást arra költik, amire jónak látják, és kevésbé szorulnak arra, hogy támogassák a lakosság egy részének az autóhasználatát. Erzsébetvárosban egy felmérés szerint a lakosság többsége támogatna egy ilyen átalakítást; feltehető, hogy a józsefvárosiak is hasonlóan gondolkoznak. 

Az eddigi hazai és külföldi tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy a magasabb parkolási díjak csökkentik a közterületen parkoló autók számát és a gépjárműforgalmat. (Józsefvárosban a korábbi 95%-kal szemben ma már átlagosan 70-80% között van a parkolók foglaltsága nappal, és ez sokhelyütt belvárosi utcákban este is 90% alatt marad.)

 1abra.png

 2abra.png

 

3abra.png

Az ábra forrása: ITDP

 

Aki pedig azt gondolja, hogy az autósok már így is túl sok adót fizetnek, azoknak javasoljuk elolvasni az Európai Bizottság honlapján közzétett tanulmányt, amely megállapítja: Magyarországon az autósok a közlekedéssel kapcsolatos adókon, díjakon keresztül mindössze egyharmadát(!) fizetik meg mindazon költségeknek, amelyeket okoznak.

A témáról ajánljuk mindenki figyelmébe a Levegő Munkacsoport által készített rövid videót.

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke

A cikk Józsefváros Civil és kulturális pályázatán elnyert forrásból készült.
A cikkben leírtak nem feltétlenül tükrözik a Józsefvárosi Önkormányzat álláspontját.

 

Parkolás vagy egészség: most kell választanunk!

Egyre szélsőségesebb időjárás, egyre gyakrabban tapasztaljuk a klímaválság hatásait. Ezért különösen figyelnünk kell arra, hogy szervezetünk minél egészségesebb, ellenállóbb legyen. Ezt pedig mindenekelőtt az életmódunk és a környezetünk megváltoztatásával érhetjük el, hiszen ezek 80 százalékban felelnek azért, hogy milyen az egészségünk, és „csak” 20 százalékban a gyógyító egészségügy. (A genetikai adottságainkat itt nem számítjuk, mivel azon nem tudunk változtatni.)

Kép a Levegő Munkacsoport „Több fát, kevesebb autót a közterületeinken!" című videójából

 

A városi környezet egyik meghatározó részét képezik és így az életmódunkra is komoly hatással vannak a közterületek. Kutatások sora bizonyítja, hogy – minden egyéb körülményt azonosnak véve – akik kellemes környezetben laknak, ahol a közterületen sok a fa, növényzet, lehet nyugodtan sétálni, másokkal találkozni, beszélgetni, sokkal egészségesebbek azoknál, akiknek környékén sivárak a közterületek. Sajnos sok budapesti közterület inkább sivár, mint kellemes, különösen a belső kerületekben. Utcáinkat, tereinket aszfalt borítja, rohanó és parkoló autók foglalják el a felszínt, kevés a fa, bokor, pázsit. E tekintetben Budapesten a belső kerületekben a legrosszabb helyzet (van olyan kerület, ahol mindössze egy négyzetméter közcélú zöldterület jut egy lakosra), de a külső kerületek lakótelepein is sok esetben több az autó, mint a fa.

Az utóbbi pár évben már szinte elviselhetetlenné váltak a kánikulai napok, különösen ezeken a sivár részein a városnak. Számos terület nappal annyira felmelegszik, hogy nehéz rajta még átmenni is, és éjszaka sem tud lehűlni. Nem véletlenül mondjuk ilyenkor, hogy „hőgutát lehet kapni”. Amit a statisztika alá is támaszt, hiszen a kánikulai napok idején 15-30 százalékkal többen halnak meg, mint hűvösebb időkben. A kánikulai napok számának, hőmérsékletének növekedése pedig megállíthatatlannak látszik. Az ilyen napokon viszont sokat segíthet a növényzet. A tűző nyári napon az aszfalt 60 Celsius fokra, egy autó fémborítása akár 70 fokra is felmelegedhet, miközben egy árnyékos, növényzettel borított talajfelszín hőmérséklete még kánikulában is ritkán haladja meg a 25 fokot. Bár most még távolinak tűnik a nyári hőség, de soha nincs elég korán készülni rá.

A következtetés egyértelmű: egészségünk érdekében fel kell törnünk az aszfaltborítás egy részét, és oda fákat, bokrokat, pázsitot kell telepítenünk. Még akkor is, ha emiatt kevesebb lesz a közterületi parkolóhely (elsőként a járdákról kell eltüntetni az autókat). Ezért lesznek, akiknek le kell mondaniuk az autótartásról, és ezt sokan megtehetik, hiszen nem kevesen vannak, akik évente alig pár ezer kilométer megtételére használják a gépkocsijukat. Ennek a pár ezer kilométernek a megtételére választhatnak más módot: a városban tömegközlekedést, kerékpárt, sétát, vidéki útra pedig vonatot, autóbuszt, és ha mindenképp szükség van az autó használatára, lehet utazni taxival vagy igénybe venni közautót (autómegosztást). Egy ilyen váltás a kerületünk autós lakosaink többségének is bizonyára komoly megtakarítást eredményezne, amire igencsak szükség van: nem várható ugyanis, hogy az elkövetkező években az energiaárak érdemben csökkennek. Az élelmiszerárak pedig előreláthatóan tovább fognak emelkedni, elsősorban az éghajlatváltozás okozta terméscsökkenés következtében.

Az önkormányzatok számos módon tudják ösztönözni, hogy mérséklődjön a gépjárművek száma. Ilyen eszköz a parkolóhelyek számának csökkentése és a parkolási díjak emelése is. Ezek az intézkedések társadalmilag is igazságosak, hiszen egy autónyi közterület értéke éves szinten milliós összeget tesz ki, amiért jelenleg a jármű tulajdonosa elenyésző összeget fizet. A megemelt parkolási díjak pedig lehetőséget adnak az önkormányzatnak, hogy kellemesebb, élhetőbb közterületeket alakítsanak ki, és több segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. A változást haladéktalanul meg kell kezdeni, nincs időnk éveket, évtizedeket várni.


További anyagaink:

Hírfigyelő