Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

A katasztrófavédelmi igazgatóságok feladatkörébe tartozik a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása, valamint a nemzetgazdaság, és az úgynevezett kritikus infrastruktúra védelme (ez utóbbi körébe azok a létesítmények tartoznak, amelyek elengedhetetlenek olyan létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, mint az egészségügyi ellátás biztosítása vagy az ország honvédelme).

A katasztrófavédelmi igazgatóság országos szervezeti egysége a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága: https://www.katasztrofavedelem.hu/

Területi szinten a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok járnak el: https://www.katasztrofavedelem.hu/9/igazgatosagok-szervezetek


 

A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján továbbá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és tizenegy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság területközi szervként (tehát nem a megyehatárokhoz igazodva) vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat is ellát.

Vízügyi hatósági szervként egyes vízvédelmi engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési, szakhatósági, illetve vízkészletjárulék tekintetében adóhatósági hatásköröket gyakorolnak, vízvédelmi hatóságként pedig meghatározott környezetvédelmi engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési, valamint szakhatósági feladatokat látnak el: https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg

Az egyes területközi szervként eljáró katasztrófavédelmi igazgatóságok illetékességi területét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Hírfigyelő