Kérelem az Alkotmánybírósághoz az autópálya-törvény megsemmisítésére

Az Alkotmánybírósághoz fordult a Levegő Munkacsoport, kérve, hogy alkotmányossági szempontból vizsgálja meg és semmisítse meg a gyorsforgalmi utak fejlesztéséről szóló törvényt, mivel az súlyosan sérti az egészséges környezethez való jogot, továbbá megnehezíti a szabad véleménynyilvánítást és a közérdekű adatok megismerését, valamint megengedhetetlen mértékben csorbítja a bíróságok függetlenségét.

Hírfigyelő