Ésszerűbb árufuvarozást!

A „Kamionról vasútra!” kampányban a Levegő Munkacsoport a gazdasági szabályozórendszer és a közlekedési infrastruktúra átalakításáért, egy olyan Magyarországért dolgozik, melyben a teherszállítás káros mellékhatásai nem veszélyeztetik embertársaink életét, környezetünk állapotát.


Mit kell változtatni a gazdasági szabályozókon?

Pirosbetűs ünnepünk az Útdíj Napja, 2013. július elseje, amikor végre bevezették a kilométer-arányos útdíjat a 3,5 tonnánál nagyobb tömegű tehergépkocsikra a magyarországi autópályákon és a főúthálózat jelentős részén, összesen 6513 kilométeren.

Az útdíj értelme az, hogy minden fuvarozó annak arányában vesz részt az úthálózat fenntartásában, amennyire használja azt, továbbá annak arányában járul hozzá a közlekedési környezetszennyezés csökkentésének finanszírozásához, amekkora zajt csap és amilyen mértékben szennyezi a levegőt. Ezáltal ösztönözve van arra, hogy minél kevésbé szennyező járművet használjon, és a lehető legszervezettebben, a legkisebb futásteljesítménnyel juttassa az árut a célba.

A bevezett útdíj részben megfelel a fentieknek, de még van mit fejleszteni rajta. Például egyelőre nincs kivetve a környezet szennyezéséért fizetendő külsőköltség-díj, bár azt lehetővé teszi a 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról.

Változtatni kell az útdíj szerkezetén, be kell vezetni a törvény szerinti külsőköltség-díjat is.

Változtatni kell az útdíj területi hatályán, azt ki kell vetni minden magyarországi útra, beleértve a települések belső útjait is.

Mit kell változtatni az infrastruktúrán?

 • A vasúti infrastruktúra feleljen meg a legkorszerűbb követelményeknek!
 • A közúti infrastruktúra adjon a mainál sokkal több biztonságot minden közlekedőnek!
 • Legyenek az alsóbbrendű utak is jó állapotban, ne csak az autópályák!

Csökkenthető a káros mellékhatás technikai, forgalmi eszközökkel, de a legkisebb hatása annak a fuvarnak van, amely meg sem történik.

Sok a fölösleges kamionos fuvar, ami elmaradna, ha:

 • jobb lenne a szervezettség, a járműkapacitások kihasználtsága;
 • ahol fizikailag lehetséges vasúton is szállítani, ott versenyképesebb volna a vasút, mint a közút;
 • átalakulna a gazdaságban a termelési és fogyasztási szerkezet, sokkal nagyobb szerepet kapna a helyi termelés és fogyasztás.

Káros mellékhatások

A különféle árufuvarozási módozatok közül a legtöbb káros mellékhatása a légi szállítást követően a közúti szállításnak van:

 • Egyetlen 30-40 tonnás kamion okoz annyi kárt az úttestben, mint több százezer személyautó.
 • Évről évre sok százmilliárd forintra rúg a rongálódás értéke, amit a járművekben (különösen a személyautókban) okoznak a kamionok által tönkretett utak.
 • Évente sok ezer tonna mérgezőanyagot, kormot bocsátanak ki a kamionok.
 • Sokszorosan meghaladja a kamionok keltette zaj az ember által egészségkárosodás nélkül tartósan elviselhető mértéket.
 • A kamion okozta baleset következményei általában rendkívül súlyosak.

Hírfigyelő