Közegészségügy

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) a 2017-ben megszűnt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) utószerve. Vezetője az országos tisztifőorvos, a közegészségügy, a járványügy, a munkaegészségügy, az egészségfejlesztés, valamint az egészségügyi igazgatás és koordináció területén végez feladatokat.

 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Telefonszám: +36 =1) 476-1100

E-mail: tisztifoorvos@nnk.gov.hu

Honlap: https://www.nnk.gov.hu/

 

Az NKK-ban tíz főosztály lát el szakosított feladatokat, ezek vették át a helyét az adott kérdésekkel korábban foglalkozó önálló intézményeknek. A tíz főosztály a következő:

 

Az Egészségügyi Igazgatási Főosztály szakmai felügyeleti és irányítási feladatokat lát el az egészségügyi szolgáltatók tevékenységével és működésével kapcsolatban.

A Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály feladata a fertőző megbetegedések diagnosztikai, klinikai és járványügyi mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálata.

A Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály környezetegészségügyi és toxikológiai kérdésekben folytat a környezeti elemek, víz, talaj, levegő és hulladékok minőségére irányuló vizsgálatokat.

A Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály tanulmányozza a sugárzás biológiai, egészségügyi hatásait, és vizsgálja az egyéni sugárérzékenységben szerepet játszó folyamatokat.

A Közegészségügyi Főosztály szakmai feladatokat végez a környezet- és település-egészségügy, gyógyfürdőügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy területén, vizsgálja a kozmetikai termékek egészségügyi megfelelőségét, valamint a klímaváltozás és a gyermek- és ifjúságügy közegészségügyi vonatkozásait.

A Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály a fertőző betegségekkel, ezek között a HIV/AIDS megbetegedésekkel, a szexuális úton terjedő betegségekkel és az influenzával, valamint a védőoltásokkal kapcsolatban végez szakmai feladatokat.

A Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály a vegyi anyagok használatának egészségügyi és környezeti kockázatát vizsgálja, bejelentéseket fogad és kockázatértékelést folytat.

A Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály a munkakörnyezet monitorozásával, a munkavállalók egészségének megóvásával és javításával kapcsolatos szakmai-módszertani, kutatási és képzési feladatokat lát el.

A Népegészségügyi Stratégiai, Egészségfejlesztési és Egészségmonitorozási Főosztály foglalkozik az országos lakossági egészségfelméréssel, illetve az iskolai egészségfejlesztési programmal.

A Szűrésirányítási Főosztály szervezi és összehangolja a népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokat.

 

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a korábbi Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladatait vette át. Ez a szerv alapvetően intézményfenntartási és irányítási kérdésekkel, az egészségügyi intézmények gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatban jár el, így tehát a lakossággal nincsen közvetlen kapcsolata.

 

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Telefonszám: +36 (1) 356-1522

E-mail: okfo@okfo.gov.hu

Honlap: https://okfo.gov.hu/

 

 

Országos Közegészségügyi Intézet

 

Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) a környezeti szennyezők átfogó vizsgálatával foglalkozik, ideértve a levegő, a víz és a talaj szennyezettségének vizsgálatát, valamint a radioaktív hullaékokkal és a sugárterheléssel kapcsolatos vizsgálatokat, és az eredményekről rendszeresen tesz közzé lakossági tájékoztatókat.

 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Telefonszám: +36 (1) 476-1100

E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu

Honlap: http://oki.antsz.hu/

 

 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet gyógyszerfelügyelettel, gyógyszerellátással, élelmezés- és táplálkozás-egészségüggyel kapcsolatos hatósági, szakmai felügyeleti, tájékoztatási, kutatási és szakértő feladatokat lát el. Ennek keretei között felelős többek között az orvostechnikai eszközök, valamint a gyógyászi célú kábítószerek engedélyezéséért, valamint elvégzi az élelmiszerek laboratóriumi vizsgálatát.

 

Cím: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Telefonszám: +36 (1) 886 9300

E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

Honlap: https://ogyei.gov.hu/nyitooldal

 

 

Innovációs és Technológiaügyi Minisztérium

 

Az Innovációs és Technológiaügyi Minisztérium hatáskörébe kerültek a munkavédelemmel és foglalkoztatás-felügyelettel kapcsolatos, országos szinten ellátandó közigazgatási feladatok. Ezekkel a minisztériumon belül két főosztály foglalkozik, amely közös honlapja: http://www.ommf.gov.hu/index.php

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Munkavédelmi Főosztály

Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Telefonszám: +36 (80) 204-292

E-mail: munkavedelmi-foo@itm.gov.hu

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Telefonszám: +36 (1) 896-2902

E-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@itm.gov.hu

 

Kapcsolódó hírek

Hírfigyelő