Elnökség

Lukács András

lukacs[kukac]levego.hu

elnök
geofizikus

A Levegő Munkacsoportnak megalakulása (1988) óta vagyok a vezetője, 1995-től elnöke. Több mint 60 tanulmány szerzője vagy társszerzője vagyok az ökoszociális államháztartási reform, a környezetbarát közlekedés és a fenntartható energiapolitika témakörében. Több ezer alkalommal jelentem meg a médiában. Szerteágazó közéleti tevékenységekben vettem részt. Az Európai Zöld Költségvetés (Green Budget Europe) elnökségi tagja vagyok annak megalakulása, 2008 óta.

Bardóczi Sándor

bardoczi.sandor[kukac]gmail.com

elnökségi tag
tájépítész, mérnök, közíró

1998-ban diplomázott tájépítész, mérnök, közíró vagyok. Területi tervezésben, településtervezésben, hatásvizsgálatok készítésében és tértervezésben egyaránt több mint másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezem. Regionális kutatási és tervezési munkát végeztem többek közt a Szigetközben, a Duna teljes magyarországi szakaszán, terveztem a Tisza térséget, Vas megyét, Tokaj-Hegyalját. Sopronban, Budapesten, Komáromban, Zala megyében és a budapesti agglomeráció településein településrendezési feladatokban, környezeti hatásvizsgálatokban, településfejlesztési tervek készítésében vettem részt, környezetvédelmi és zöldfelületi koncepciók és tanulmánytervek szerzője vagyok. A BCE Tájépítészeti Karának meghívott előadója, 2013 óta címzetes egyetemi docense lettem. 2009 óta a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozata vezetőségi tagjaként tevékenykedem szakmapolitikai vonalon, tagja vagyok a Magyar Tájépítészek Szövetségének. 2007-től állandó szerzője és szerkesztője vagyok az epiteszforum.hu-nak. Közel 200 esszét, publicisztikát, kritikát írtam, amelyek elsősorban a tágabban értelmezett tájépítészet (környezetrendezés, környezetvédelem, köztértervezés, urbanisztika, várospolitika, regionális politika) témában születtek. 2012-ben szakírói munkámat a Honi Művészetekért Alapítvány Ezüst Ácsceruza-díjjal honorálta, 2014-ben pedig az ÉV Tájépítésze Díj elnöki különdíjában részesültem.

Mihalicz Csilla

újságíró, tanár

mihaliczcsilla21[kukac]gmail.com

Meghatározó volt gyerekkoromban a baranyai és a somogyi kis falu, ahol nevelkedtem, és a kötődés a Balatonhoz, ahol ifjúkoromig éltem, és ahová a családomhoz gyakran visszajárok.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem magyar-történelem szakos diplomát 1985-ben. Dolgoztam az Országos Széchényi Könyvtárban, majd a Magyar Rádió Dokumentációs Osztályán. Két gyermekem születése után lettem újságíró. A 168 óránál tanultam a szakmát, dolgoztam a Magyar Narancsnál, rövid ideig a Magyar Hírlapnál, írtam interjúkat a BUKSZ – Budapesti Könyvszemle számaiba, cikkeket külsősként a Figyelőnek, a HVG-nek. A közéleti újságírásról egyre inkább a női magazinokra tevődött át a fő hangsúly: 14 évig voltam a Nők Lapja újságírója. Az eredeti szakmámhoz csak rövid időkre tértem vissza: legutóbb egy szerb iskolában tanítottam magyart.

2012-től a terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskolában dolgozom, ahol kommunikációs és könyvtári feladatokat látok el.

Az újságírást ma már független külsősként művelem, fő területeim a szociális témák, a környezetvédelem, a női- és gyermekjogok, a civil társadalom, a nemzetközi fejlesztés, az egészségügy. és a kultúrán belül a színház, a zene és az irodalom. Szívesen dolgozom projekteken, ilyen volt két könyv írása (zenei illetve onkológiai témában), valamint legutóbb a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége megbízásából a Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár szerkesztése, bővítése (interjúk, filmek, iskolabemutatások készítése, könyvek szerkesztése 2017. novembertől).

A zöld mozgalomra jó rálátást adott az a könyv, amelynek interjúit az Ökotárs Alapítvány megbízásából készítettem. A zöld 35 színe című 2012-ben megjelent interjúkötet – a 35 legjelentősebb szervezet vezetőjével készített beszélgetések révén – átfogó képet fest a civil környezetvédelem születéséről és fejlődéséről a rendszerváltás utáni első évtizedekben.

Inspiráló feladatnak tartom, hogy egy olyan jelentős civil környezetvédelmi szervezet működését segítsem, mint amilyen a Levegő Munkacsoport, amelynek korábban rövid ideig a kommunikációs feladataiban is részt vállaltam.

Novák Ágnes

novag[kukac]labor5.hu

elnökségi tag
építészmérnök, egyetemi oktató,

1993-óta foglalkozom öko-építészettel és környezetvédelemmel. Ekkor vezettük be az Ökologikus Építészet szakirányú képzést, melynek során a környezetvédelemre és környezettudatos építészetre fókuszáltunk hazai és külföldi oktatókkal együttműködve.
Európai Úniós források bevonásával (TEMPUS, PHARE) 2002-ig oktatás fejlesztésére volt lehetőségünk, majd 2003-2006 között az EU COST egyik alprogramjában képviseltem Magyarországot. Tudományos fokozatot 2007-ben szereztem Környezettudományok tudományágban. Dolgozatom "Az építészeti ökológia szempontjai a nagypaneles lakóépületek és az iparosított építésű lakótelepek fenntarthatóságának vizsgálatához" címmel a hazai lakótelepek jövőképével foglalkozott. 2003-tól a "Szalmabála építészet" hazai elterjesztésében veszek részt. A Levegő Munkacsoporttal a szakmai kapcsolatom 2005-ben kezdődött. Interjú Novák Ágnessel

Pogátsa Zoltán

pogatsa[kukac]gmail.com

elnökségi tag
közgazdász, szociológus

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1999-ben szereztem szociológus diplomát kutatói szakirányon. 1997-98-ban ezt a Westminsteri Egyetemen politológia és nemzetközi kapcsolatok mesterdiplomával egészítettem ki. Az ELTE elvégzése után 1999-2000-ben a budapesti Közép-Európai Egyetemen MA hallgató lettem Délkelet-Európai Tanulmányok szakon. Közben már PhD hallgató voltam 1998-2004 közt a Sussexi Egyetemen, ahol elnyertem a PhD tudományos fokozatot. 2001-2003 közt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen MBA mesterképzést végeztem gazdasági és pénzügyi szakirányon. 1999-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Társadalom és Európa Tanulmányok Intézetének, illetve a Budapesti Műszaki Egyetem Közgazdaságtudományi karának oktatója, kutatója, majd egyetemi docense lettem. Két cikluson keresztül tagja voltam a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Versenyképességi Kutatócsoportjának. Vezető tervező voltam uniós határmenti együttműködési programokban (Magyar–Szerb Határ-menti Együttműködési Operatív Program 2007-2013, VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság, illetve Magyar–Horvát Határ-menti Együttműködési Operatív Program 2007-2013, VÁTI Stratégiai Tervezési Igazgatóság). Tagja voltam a Bolognai Egyetem Erasmus Mundus Master in Eastern European Research fakultásának. Jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás szakjának szakgazdája vagyok, illetve az egyetem Doktori Iskolájának témakiírója. Rendszeresen tanítok a Közép-Európai Egyetem Üzleti Iskolájában, a Corvinus Egyetemen és az ELTE-n.

 

 

   

Hírfigyelő