Lukács András tanulmányai

 • 1992 Célpont: Magyarország. A közúti járműforgalom jellemzői és a motorizációban érdekelt nyugati tőke támadása*
  http://www.lelegzet.hu/archivum/1993/04/1571.hpp.html
 • 1993 Javaslatok az 1994. évi állami költségvetési törvényjavaslat módosítására*
 • 1994 Miért elkerülhetetlen és hogyan valósítható meg az energiaárak emelése?*
  http://mek.oszk.hu/13700/13765/13765.pdf
 • 1994 Javaslatok az 1995. évi állami költségvetési törvényjavaslat módosítására*
 • 1994 Magyar közlekedéspolitikai koncepció környezetorientált értékrendben*
  http://real.mtak.hu/4515/
 • 1994 Identifying and Quantifying the Benefits of Public Transport in Budapest
  http://www.worldcat.org/identities/lccn-n2001-103235/
 • 1995 Javaslatok az 1996. évi állami költségvetési törvényjavaslat módosítására*
 • 1995 The Transport Sector in Hungary – a reference study for WWF*
 • 1995 Az energia valódi költségei*
  https://www.lelegzet.hu/archivum/1996/12/1134.hpp.html
 • 1996 Javaslatok az 1997. évi állami költségvetési törvényjavaslat módosítására*
  http://korny.uni-corvinus.hu/kti/13_szam.pdf
 • 1996 The European Investment Banks' Loan To Hungary's M3 Highway – a case study*
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvany/m3eib-wh.htm
 • 1996 National Transport Study*
 • 1997 Forced March: The Incorporation of the Environmental Dimension in the Hungarian Transport Sector*
 • 1997 Javaslatok az 1998. évi állami költségvetési törvényjavaslathoz*
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2029/allamh_0.pdf
 • 1997 Az elővárosi vasutak előnyei*
  http://www.c3.hu/~levego/koltsegv.tes/KOLT98.HTM#Azel%C5%91v%C3%A1rosivasutak
 • 1997 Az energiahatékonyság makrogazdasági hatásainak elemzése a közlekedésben*
 • 1998 Államháztartási reform – másképpen
  https://www.levego.hu/kiadvanyok/allamhaztartasi-reform-maskeppen/
 • 1999 Ajánlások az 1999. évi állami költségvetési törvényjavaslathoz és a 2000. évi költségvetési koncepcióhoz
  https://www.levego.hu/sites/default/files/koltsegvetes/Tart.htm
 • 2000 A tervezett fővárosi 4. metróról és javaslatok a további teendőkre
 • 2000 Gazdaságtalan-e a vasút?*
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2035/vasut300_0.pdf
 • 2000 Városromboló tényezők – Az elnéző banki szabályozásé s a következetlen lakáspolitika, mint a környezetromboló városi terjeszkedés ösztönzői*
  http://www.lelegzet.hu/archivum/2000/09/2251.hpp.html
 • 2000 Problems in the Implementation of the Helsinki Principles on Transport – the case of Hungary2001 The EU Enlargement Process and Transport – the Case of Hungary
  https://www.levego.hu/english/euept/euept.htm
 • 2001 Energia, környezet, nemzetgazdaság, társadalom, különös tekintettel az időszerű nemzetközi összefüggésekre*
 • 2002 Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?
  http://mek.oszk.hu/13700/13748/13748.pdf
 • 2002 Közlekedés és környezetvédelem (Gábor Dénes Főiskola, video)
 • 2002 Gazdaságtalan-e a vasút?*
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2035/vasut300_0.pdf
 • 2002 Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei*
  https://www.levego.hu/sites/default/files/konyvtar/olvaso/koltsegvetes/kolts_tart.htm
 • 2002 Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei című tanulmány kommunikációs érvei és indokai (A reform PR-technikái)*
 • 2002 A 4-es metróról és Budapest közlekedéséről*
 • 2002 A termőföld és a zöldfelületek védelme gazdasági eszközökkel*
  https://www.levego.hu/sites/default/files/koltsegvetes/m3.htm
 • 2003 EU-csatlakozás – közlekedés – környezetvédelem*
 • 2003 A motorizációval összefüggő állami bevételek és kiadások
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvany/allamhaz/szgk_kolts.pdf
 • 2003 Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei – Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez*
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvany/allamhaz/szgk_kolts.pdf
 • 2004 Javaslatok az adótörvények módosításához*
 • 2005 Közlekedési támogatások: (A közlekedéssel kapcsolatos állami bevételek és kiadások)*
  http://mek.oszk.hu/09700/09738/09738.pdf
 • 2006 A sínek tovább bírják*
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2066/kamionkiadvany1_0.pdf
 • Az államháztartás ökoszociális reformja – Javaslatok a 2006. évre*
  http://mek.oszk.hu/09600/09698/09698.pdf
 • 2006 Javaslatok az adótörvények és állami támogatások módosítására*
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvany/allamhaz/ahtjav_0711.pdf
 • 2006 Public-Private Partnership: Trick or Opportunity?*
  http://mek.oszk.hu/09600/09696/09696.pdf
 • 2006 Ajánlások Budapestért – Mit várunk az önkormányzatoktól 2006 és 2010 között?*
  http://mek.oszk.hu/13700/13734/13734.pdf
 • 2006 Az energiahatékonyság nemzetgazdasági lehetőségei a közlekedésben*
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/energiahat_kozl.pdf
 • 2007 Tiltandó támogatások – Környezetileg káros támogatások a magyar gazdaságban*
 • 2007 Adócsalás személygépkocsi-elszámolással és egyéb trükkökkel*
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2079/adocsalas_0.pdf
 • 2007 Improving the Knowledge Base on Car Purchasing Decision Mechanisms and the Environmental Impact of Company Car Taxation*
 • 2008 Hamupipőkéből királyné: A távfűtés jövőjéről*
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/tavfutes.pdf
 • 2008 Az államháztartás ökoszociális reformja – 2008*
  http://konyvtar.ksh.hu/cgi763?session=10811622&infile=details.glu&loid=788447&rs=9919679&hitno=2
 • 2008 Ökoszociális államháztartási reform: kiút a válságból
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kapcsolodo/nemzeti-erdek_0812.pdf
 • 2008 Zöld államháztartási reform (ismeretterjesztő füzet)
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2041/levegofuzetek_okoado_0.pdf
 • 2009 Közlekedjünk ésszerűbben! (ismeretterjesztő füzet)
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2095/konferenciafuzet_0.pdf
 • 2009 Díjazzuk a kamionokat? (ismeretterjesztő füzet)
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2098/kamion_2010_0_0.pdf
 • 2009 Dugó vagy dugódíj? (ismeretterjesztő füzet)
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2100/dugodij_0.pdf
 • 2009 Ökoszociális államháztartási reform: kiút a válságból (a Nemzeti Érdek 2008. téli számában megjelent tanulmány)
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kapcsolodo/nemzeti-erdek_0812.pdf
 • 2009 Közlekedjük ésszerűbben – Út a városi közlekedés új kultúrájához: A közlekedés részecskeszennyezésének csökkentési lehetőségei Budapesten 2011-ig (tájékoztató füzet a „Közlekedjünk együtt!” kampány keretében)
 • 2009 Az adórendszer átalakítása a környezet védelme és a versenyképesség javítása érdekében* (A tanulmány A magyar gazdaság versenyképessége 2007-2009 című, 314 oldalas kötetben jelent meg, amely szemelvényeket tartalmaz a Gazdasági Versenyképesség Kerekasztal tanulmányaiból és javaslataiból.)
  https://www.levego.hu/sites/default/files/1_osszegzes-gszt2010.pdf
 • 2010 A közúti és vasúti közlekedés társadalmi mérlege Magyarországon* (a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kht.-vel közösen készített tanulmány)
  https://www.levego.hu/sites/default/files/kozuti_vasuti_kozlekedes_tarsadalmi_merlege_magyarorszagon_0.pdf
 • 2010 Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon* (Angol változatban is elérhető: Shifting freight from truck to rail, based on Hungary’s experience)
  https://www.levego.hu/sites/default/files/arufuv-vasut-2010-08v_1.pdf
 • 2010 Környezetbarát közlekedés* (a Gazdasági és Szociális Tanács megbízásából a Zöld gazdaságélénkítés kutatás keretében)
  https://www.levego.hu/site/assets/files/2109/kornyezetbarat-kozlekedes_2010_0.pdf
 • A közoktatásra fordított kiadások nemzetgazdasági hatásai és közoktatás többletforrás-szükséglete* (a Gazdasági és Szociális Tanács megbízásából a Zöld gazdaságélénkítés kutatás keretében)
  https://www.levego.hu/sites/default/files/8-oktatas-koltseg-gszt2010.pdf
 • 2010 Mit várunk a magyar EU-elnökségtől?
  https://www.levego.hu/lelegzetnyi/0911.htm#Mit%20v%C3%A1runk%20a%20magyar%20EU%20eln%C3%B6ks%C3%A9gtol?
 • 2011 Subsidization of fossil energies in Hungary*
 • 2011 Korommentes városok – Legjobb példák a közlekedési légszennyezés csökkentésére
  https://www.levego.hu/kiadvanyok/korommentes-varosok-legjobb-peldak-a-kozlekedesi-legszennyezes-csokkentesere/
 • 2012 Javaslatok a 2012. évi állami költségvetéshez: kiút a válságból
  https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/javaslatok-a-2012-evi-allami-koltsegveteshez-kiut-a-valsagbol/
 • 2012 Javaslatok a nem közlekedési felhasználású energia adóztatásának átalakítására*
  https://www.levego.hu/kiadvanyok/javaslatok-a-nem-kozlekedesi-felhasznalasu-energia-adoztatasanak-atalakitasara/
 • 2013 Comments on the Draft Country Specific Recommendations for 2013 for Hungary
  https://www.levego.hu/sites/default/files/comments_on_the_draft_country_specific_recommendations_for_2013_0.pdf
 • 2014 Good Intentions Meet Reality: The dire consequences of EU funding in Hungary
 • 2014 Comments on the Draft Country Specific Recommendations for 2014 for Hungary
 • 2014 Comments of the Clean Air Action Group on the Operational Programmes of Hungary for 2014-2020
  https://www.levego.hu/sites/default/files/op-comments-caag-2014aug28v.pdf
 • 2015 Comments on the Draft Country Specific Recommendations for 2015 for Hungary
 • 2016 2017 Assessment of Country Reports and Proposals for Country-Specific Recommendations (Hungary)
 • 2016 Legyen végre dugódíj Budapesten!*
  https://www.levego.hu/sites/default/files/dugodij-javaslat-lmcs.pdf
 • 2016 Javaslatok a 2017. évi állami költségvetéshez
  http://kfib.hu/uploads/Civilek_koltsegvetesrol_2017/Z%C3%B6ld-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s.pdf

*társszerző

Hírfigyelő