Ma folytatódik a konferencia a káros támogatásokról

Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter is tart ma előadást „A környezetvédelmi szempontból káros támogatások és megszüntetésük lehetőségei” című nemzetközi konferencián a Magyar Tudományos Akadémián. A konferenciára tisztelettel várjuk a sajtó munkatársait.

A rendezvény részletes programja a http://levego.hu/sites/default/files/kiadvany/allamhaz/lmcs_meghivo.pdf címen található.
Az alábbiakban röviden ismertetjük a tegnap elhangzott előadásokat.
Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke kijelentette: az államháztartási törvény előírja, hogy az éves költségvetés benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni az országgyűlés részére a támogatásokról szóló kimutatást. Ez még egyetlen egyszer sem történt meg annak ellenére, hogy ilyen kimutatás hiányában a képviselők aligha tudnak megalapozott döntést hozni az ország költségvetéséről. Külön gond, hogy az állami támogatások jelentős része olyan tevékenységeket segít elő, amelyek súlyosan rontják a környezet állapotát.
Manfred Rosenfeld az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának képviseletében elmondta, hogy az EU határozottan szorgalmazza az állami támogatások leépítését a gazdaságban, és ezen belül különösen a környezetvédelmi szempontból káros támogatásokét. Ennek megfelelően javasolják az adórendszerek átalakítását is.
Anthony Cox a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD részéről beszámolt arról, hogy szerte a világon súlyos gondot jelentenek a környezetvédelmi szempontból káros támogatások. Ezeknek a támogatásoknak a feltérképezése és mielőbbi leépítése hatalmas pénzösszegeket szabadíthat fel, és egyúttal hozzájárulhat a környezet állapotának számottevő javításához. Az OECD ennek érdekében több tanulmányt készített a témáról. Ez év végéig kidolgoznak egy módszertant ezeknek a támogatásoknak az azonosítására és mérésére.
Kai Schlegelmilch, a német környezetvédelmi minisztérium tanácsadója ismertette azokat a jelentős intézkedéseket, amelyeket a német kormány hozott az említett jellegű támogatások leépítése érdekében.
Kiss Károly, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem docense arról számolt be, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából egy szakértői csoport tanulmányt készített a környezetvédelmi szempontból káros támogatásokról. Ezek a támogatások több ágazatban is (bányászat, energiaszektor, építőipar, közlekedés, mezőgazdaság, élelmiszeripar, területhasználat, vegyipar, vízgazdálkodás) igen jelentősek, és általában rontják az ország versenyképességét is. A kutatás összefoglaló tanulmánya a /sites/default/files/konyvtar/olvaso/karostamogatas.pdf címen található.)
Pavics Lázár közgazdász elmondta, hogy az elemzések alapján kimutatták: a közúti gépjármű-közlekedés támogatása 2004-ben mintegy 3300 milliárd forintot tesz ki, ami a bruttó hazai termék 15 százalékának felel meg. Ennek az összegnek egy jelentős részét a meg nem fizetett környezeti és egészségi károk teszik ki.
Beliczay Erzsébet építész megállapításai szerint jelentősek a káros támogatások a területhasználattal kapcsolatban is. Magyarországon a zöldterületek pusztításának (és az e téren szinte általánossá vált súlyos korrupciónak) egyik fő oka, hogy az ingatlan értéknövekedésekor a megnövekedett haszon a tulajdonos zsebébe vándorol, a társadalmat ért kárt viszont a közösség viseli. Ez utóbbiak közé tartozik az értékes zöldterületek pusztulása, az átszellőző csatornák, kilátás, benapozás „elépítése”, a megnövekedett közlekedési igények és az ezzel járó környezetszennyezés, a többlet infrastruktúra – víz, csatorna, egészségügyi ellátás, iskola stb. – megépítésének hatalmas költségei, valamint az a veszteség, hogy mindezzel párhuzamosan a más helyütt romlik a már meglévő infrastruktúra kihasználtsága.
Podmaniczky László, a Szent István Egyetem oktatója szerint a mezőgazdaságban az állami költségvetésből közvetlenül folyósított káros támogatások több mint 100 milliárd forintot tesznek ki, vagyis az összes hazai mezőgazdasági támogatás 50 százalékát.
A konferencia első napján mintegy 150 fő vett részt.

Hírfigyelő