Levél az ingatlanfejlesztésekkel kapcsolatos visszásságokról

Tizenkét környezetvédő civil szervezet levelet juttatott el az országgyűlés elnökének és öt országgyűlési bizottság elnökéhez azzal a kéréssel, hogy vizsgálják felül a települések rendezésével és a beruházások engedélyezésével kapcsolatos jogszabályokat.

A levélben hivatkoznak az állampolgári jogok országgyűlési biztosának a kecskeméti Malom Center Bevásárló- és Szórakoztató Központtal kapcsolatos, 2005. május 18-án kelt jelentésére, amelynek megállapításaival és következtetéseivel egyetértenek. A szervezetek megállapítják, hogy tevékenységük során hasonló jelenségekkel találkoztak más beruházásoknál is. Amint az ombudsman is leszögezi, a hatályos jogszabályok „nem alkotnak zárt egységet, nem teremtenek összhangot, egyensúlyt az épített környezetben élők jogai és az e környezetben nagyarányú változtatást végrehajtani kívánók szabadsága között. A nagy számban előforduló „mérlegelési jogkörök” és az ellentétesen is értelmezhető keretnormák akár egyetlen döntéshozónak is kiszolgáltathatják a közreműködő hatóságokat és a teljes lakosságot. Hatályos jogunk nem garantálja a beruházás iránt elkötelezett (szubjektíve elfogult) döntéshozók feletti országos (objektív) kontrollt sem.”

A civil szervezetek parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kérik annak megvizsgálására, hogy a kecskeméti védett városközpontba a szintén védett malomegyüttes helyébe hogyan kerülhetett az épülő hatalmas létesítmény. A bizottság vizsgálja meg a teljes folyamatot, beleértve az ombudsmani jelentés kiadását követően történteket is, és kezdeményezze a vonatkozó jogszabályok módosítását.

A civil szervezetek levele
Az ombudsman jelentése

Hírfigyelő