Doktori értekezés a környezet- és tájgazdálkodásról

Dr. Ángyán József, a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének igazgatója 2006. február 28-án sikeresen megvédte "A környezet- és tájgazdálkodás agroökológiai, földhasználati alapozása (Magyarország integrált földhasználati zónarendszerének kialakítása)" című MTA doktori értekezését (1.).

Ángyán tanár úr nevéhez köthető a többfunkcionális mezőgazdaság, és a környezet- és tájgazdálkodás elveinek hazai feldolgozása és terjesztése, valamint Magyarország földhasználati zonációs térképének elkészítése, mely fontos szerepet kapott az Érzékeny Természeti Területek lehatárolásában és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program differenciált gazdálkodási rendszereinek kidolgozásában.

Az akadémiai védés nagy nyilvánosság mellett zajlott, az MTA Nagyterme teljesen megtelt az érdeklődőkkel. A védés kezdetén ismertették a jelölt szakmai életrajzát (2.). Ezt követően Dr. Ángyán József röviden összefoglalta tudományos téziseit (3.). A vizsgálatok alapja az volt, hogy a természet megőrzése csak stratégiaváltással érhető el. Az előadó szerint az egyes védett területek megőrzésében a szegregáció helyett az integrációra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, a védelem és a használat arányát az egyes területek adottságainak figyelembevételével kell meghatározni. Fontos cél kell, hogy legyen a természetvédelemnek a gazdasági döntésekbe való beépülése. A földhasználati intenzitás szempontjából a jelenleg alkalmazott néhány kategória helyett át kell térni egy következetesebb rendszerre, melyben az intenzív földhasználat és a szigorúan védett, a földhasználatot tiltó területek között több földhasználati intenzitású terület is fellelhető.

A természetvédelemhez hasonlóan a mezőgazdálkodásban is nagy szükség van a stratégiaváltásra. A mezőgazdaságnak nem lehet egyedüli célja az árutermelés (élelmiszer, esetleg biomassza), hanem lényegesen több feladatot kell ellátnia. Az árutermelés mellett szükség van a természeti (tájfenntartás, ökológiai funkciók, termőföld- és vízvédelem) és a társadalmi (népességmegtartás és munkahelyteremtés vidéken, a turizmus alapjának biztosítása, és a paraszti kultúra hagyományainak ápolása) erőforrások fenntartásában nyújtott szerepre is. Ezen teljesítmények ellentételezésének szükségességét már az Unió döntéshozói is észrevették, így a Közös Agrárpolitika is elkezdett átalakulni, a közvetlen termelési támogatások mellett egyre nagyobb a szerepe a táj fenntartásáért adott összegeknek.

Ángyán József a hazai földhasználati zónák kialakításához meghatározta az egyes területek agráralkalmasságát és környezeti érzékenységét és értékét, majd a kapott adatok összegzésével készült el az egyes területek „optimális” földhasználat-intenzitását mutató térkép. Az agráralkalmasság meghatározásához a szerző több domborzati és talaj- (9 db), valamint klímaparamétert (7 db) használt fel. A környezeti tényezők értékelése során is több tényező került figyelembevételre, például az élővilág értékessége (7 paraméter), a talajadottságok (5 paraméter) és a vízbázis érzékenysége (2 paraméter). Az adatbázis elkészítése során az értékek meghatározását az egész ország 1 hektáros területekre való felbontásával minden egyes cellában elvégezték.

A kapott adatok alapján célszerű lenne 500 ezer hektár intenzív szántó extenzív kezelésbe vonása és 1 millió hektár szántóföldi művelésből való kivonása (ezt legkedvezőbben 610 ezer hektár erdő és 310 ezer hektár gyep telepítésével és 20–20 ezer hektár kert/gyümölcsös és vizes élőhely kialakításával lehetne elérni).

Az összefoglalót követően a bírálók, Berzsenyi Zoltán, Szűcs István és Várallyay György ismertették kritikai észrevételeiket (4.), melyre a jelölt a bíráló bizottság véleménye alapján kielégítően válaszolt (5.), így a Magyar Tudományos Akadémia doktora címben részesült.

A Levegő Munkacsoport ezúton is gratulál Dr. Ángyán Józsefnek, akivel hosszú évek óta igen gyümölcsöző szakmai együttműködést folytat.

Pál János

1. https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=136
2. https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=142
3. https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=137
4. https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=139
https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=140
https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=141
5. https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=135

Hírfigyelő