Megér-e biztonságunk öt kilométer autópályát?

A Levegő Munkacsoport az előzetes tárgyalások alapján bízik abban, hogy az MSZP költségvetési és környezetvédelmi munkacsoportja kezdeményezi az egyes hatóságoknál, ellenőrző szerveknél tervezett költségvetési megszorítások visszavonását. A Levegő Munkacsoport először levélben kereste meg az MSZP-t, javasolva, hogy az állami ellenőrző szerveknél tervezett pénzügyi megszorítások helyett jövőre 5 kilométerrel kevesebb autópályát építsenek. Öt kilométer autópálya megépítése messze nem ér annyit, mint az ország hírnevének további csorbítása, versenyképességünk gyengítése, valamint a lakosság biztonságának lerontása, alkotmányos jogainak megsértése. Az állami ellenőrző szerveknél történő pénzügyi megszorítások sokkal nagyobb károkat okoznak, mint amennyi előnnyel járnak.

A biztonságért, a jogszabályok betartatásáért felelős szervek gyengesége a fejlődésben elmaradt országok jellemzője. Ezzel szemben a világ legversenyképesebb országaiban a legszigorúbbak a biztonságot szolgáló – többek között a környezet- és egészségvédelmi – előírások. Az ellenőrzés feltételei pedig olyanok, hogy az előírásokat be is tudják tartatni. Magyarország részére követendő mintának e téren Svédországot kellene tekinteni.
Az Európai Unió a csatlakozás előtt készült országjelentéseiben már kifogásolta jogszabályaink végrehajtásának gyengeségét. Ez a helyzet tovább romlott amiatt, hogy az elmúlt időszakban a különböző hatóságoknál komoly létszámleépítések, pénzügyi megszorítások történtek. Így ezek a szervek már képtelenek megfelelően ellátni feladataikat. A leépítések azért is megdöbbentőek, mert érdemben nem mérséklik az államháztartás hiányát, a kockázatai viszont beláthatatlanok. A jelenlegi helyzet csak azoknak kedvez, akik igyekeznek a jogszabályokat megkerülni.
A Levegő Munkacsoport az MSZP költségvetési és környezetvédelmi munkacsoportjával folytatott tárgyalások után bizakodó. Reméljük, hogy a legfontosabb ellenőrző szervektől – többek között a környezetvédelmi felügyelőségektől, a nemzeti parkoktól, az ÁNTSZ-től, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől, a közlekedési felügyeletektől, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól és a növényvédelmi szolgálattól – nem bocsátanak el további dolgozókat, és mindent megtesznek azért, hogy ezek az intézmények maradéktalanul elláthassák feladataikat, óvják biztonságunkat és egészségünket.

2006. november 27.

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke

Kapcsolódó anyag:

„A hatóságok, ellenőrző szervek helyzetéről a 2007. évi költségvetési törvényjavaslat tükrében” című tanulmány

Hírfigyelő