Több uniós forrást az éghajlatvédelemre!

Számos hasznos célt szolgálnak majd az uniós források, azonban sokkal többet kellene juttatni az éghajlatváltozás veszélyeinek mérséklésére. Ezt a következtetést vonta le a Levegő Munkacsoport a kormány terveinek áttanulmányozása nyomán. Az éghajlatváltozás a világ számos vezető politikusa és gazdasági szakembere szerint is századunk egyik legsúlyosabb kihívása.

Azok a források, amelyeket a tervek szerint a tömegközlekedésre, a vasútra, illetve az energiahatékonyság javítására fordítanak, elősegítik az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, javítják a versenyképességet, és hozzájárulnak a társadalmi feszültségek mérsékléséhez. Az e célokra szánt összegek azonban nemcsak a szükségestől, de még a korábban tervezettektől is messze elmaradnak.
A közlekedésfejlesztési források túlnyomó része azonban a gyorsforgalmi utak építését szolgálja. „A kormány ezáltal a közúti közlekedésnek nyújt további jelentős támogatást, ami pedig az Európai Unió álláspontja szerint eddig is túlzott támogatásban részesült, és emiatt rendellenesen nagyra növekedett. Érthetetlen, hogy a kormány miért nem a használókkal fizetteti meg az útfejlesztések költségeit, hiszen ez lenne összhangban az általa is hangoztatott piacgazdasági elvekkel. Ráadásul így nagyrészt a külföldieket részesíti kedvezményben, hiszen rohamosan növekszik a hazánkon áthaladó és útjaink gyors tönkremeneteléért felelős kamionok száma” – jelentette ki Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.
A környezeti és energetikai támogatásokat hasonló kettősség jellemzi. Például komoly összeget szánnak a hulladéklerakók és -égetők létesítésére ahelyett, hogy a hulladéktermelőkre hárítanák ezeket a költségeket, piaci eszközökkel ösztönözve őket a hulladékmennyiség csökkentésére és az újrahasznosításra. „A forrásokat inkább az energiahatékonyság javítására, elsősorban az épületek korszerűsítésére kellene fordítani, hiszen Magyarországon a lakások és a középületek fűtésére háromszor annyi energiát használunk fel, mint például Ausztriában. A növekvő energiaárak, a nagy arányú energiaimportunk és a környezetszennyezés mind arra mutatnak: létkérdés, hogy az állam érzékelhető segítséget nyújtson a lakosságnak és a közintézményeknek az energiamegtakarítási beruházásokhoz” – állapította meg Beliczay Erzsébet, a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese.

Budapest, 2006. november 10.

Kapcsolódó anyagok:

A Levegő Munkacsoport véleménye a Közlekedési Operatív Programról
A Levegő Munkacsoport véleménye a Környezet és Energia Operatív Programról

Hírfigyelő