A fenyegetéseknek nincs helye – a közigazgatási eljárásban

A Nagymező utcai mélygarázs ügyében együttműködő civil szervezetek megdöbbenéssel olvas-ták a WK Bt. mélygarázsépítő cég fenyegető hangú sajtóközleményét. Miután a Fővárosi Főügyészség a fakivágási engedély után az építési engedély ellen is óvást emelt, a WK Bt. levelet küldött a Közigazgatási Hivatalnak - amely 8 napon belül köteles elfogadni vagy elutasítani az ügyészi óvást. A levél szerint a WK Bt a számára kedvezőtlen döntés esetében másfél milliárdos kártérítést fog követelni.

A kártérítési követelés már első ránézésre túlzó: az egyik internetes portál megállapította, hogy az érintett rövid utcaszakasz burkolatának helyreállításáráért többet követel a beruházó, mint amennyibe a Király utca teljes felújítása került! A helyreállítási költségen túl különösebb indokolás nélkül 800 millió forintot követel a cég. Az a cég, amely akkor gyorsította fel az utcát romboló munkálatait, amikor megtudta, hogy az ügyészség sürgős eljárást folytat az építési engedély törvényességének ügyében.

A bíróság ezt a tényt is bizonyára figyelmbe veszi, amikor a kártérítésről kell majd döntést hoznia, hiszen a polgári törvényköny értelmében: „A károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget.”

Nem zárjuk ki, hogy az ügyben eljáró hatóságok hibái miatt bizonyos mértékű kártérítés megilletheti a WK Bt-t. Erről a kérdésről adott esetben a bíróság hivatott dönteni. Azonban ettől az igénytől élesen el kell választani a megalapozatlan, és riasztó mértékű kártérítéssel való fenyegetést, amivel megpróbálják befolyásolni a közigazgatási hivatal döntését.

Reméljük, hogy ahogyan a munkagépekkel történő erődemonstráció, úgy az efféle fenyegetések sem gátolhatják a jogszabályok érvényesülését.

###

Védegylet
Dr. Várady Tibor, munkatárs

Nagymező utcaiak Érdekvédő Egyesülete
Hantos Enikő, elnök

Levegő Munkacsoport
Beliczay Erzsébet, elnökhelyettes

0509ÓVÁS! Egyesület
Molnár Péter

Hírfigyelő