Környezetvédelmi Főfelügyelőség szerint nincs szükség környezeti hatásvizsgálatra

A Levegő Munkacsoport a helyi társadalmi szervezettel és két érintett társasházzal közös keresetet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség határozata ellen. A Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont mellé tervezett 53 ezer négyzetméteres bevásárlóközpontnak a Főfelügyelőség szerint nem lesz jelentős hatása a környezetre, ezért nem tartotta szükségesnek környezeti hatásvizsgálat elvégzését. A Levegő Munkacsoport, a helyi társadalmi szervezet és a társasházak lakói úgy vélik, hogy a Főfelügyelőség határozata megsértette az egészséges környezethez való alkotmányos jogot és számos jogszabályt.

A füves BKV sportpályát és a volt napközis tábor területén lévő egy hektáros erdőfoltot tarolja le a hatalmas kereskedelmi beruházás. A közlekedési szakvélemények kimutatták, hogy a gépjármű célforgalom nagymértékben megnövekedne miatta, ezért a környék lakóterületein jelentősen romlana a környezet minősége.

Az elsőfokú hatóság - egyéb körülményeket is mérlegelve - megállapította, hogy a tervezett bevásárlóközpont környezetre gyakorolt hatása jelentős, ezért környezeti hatásvizsgálat végzését írta elő.

Ezt a határozatot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség másodfokú hatóságként felülbírálta azzal, hogy: „a várható környezeti hatások nem indokolják a környezeti hatásvizsgálat szükségességét”.

Bár a Főfelügyelőség határozata tartalmazza többek között azt a tényt, hogy a tervezett létesítmény és a lakótelep közötti Vak Bottyán utcánál már jelenleg is igen nagy zaj határérték túllépés van, mégsem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány elvégzését, holott ilyen esetben ezt a környezeti hatásvizsgálatról szóló rendelet világosan előírja.

A Levegő Munkacsoport és a lakosság szerint a Főfelügyelőség - mivel nem vette figyelembe a vonatkozó jogszabályokban előírt szempontokat - megsértette a lakosság egészséges környezethez való alkotmányos jogát.

Hírfigyelő