Közterület vagy senki földje?

Levegő Munkacsoport - Az állampolgárok joggal várják el, hogy befizetett adójukból a közterületeket is rendben tartsák az illetékesek. Azonban a különböző intézmények, hivatalok, hatóságok egymásra mutogatnak, igyekezve elhárítani magukról a feladatot, a felelősséget. A Fővárosi Önkormányzat, a kerületi önkormányzatok és a többi tulajdonos sem vállalja fel érdemben a közterületek karbantartását. A Levegő Munkacsoport és a Lélegzet Alapítvány a Hereditas Kulturális Egyesülettel közös sajtótájékoztatón sürgette, hogy végre legyen felelőse az ügynek és legyenek ápoltak a közterületek, ezért szimbolikusan egy láda virágot ajándékoztak a fővárosnak.

A közterületeknek is legyen igazi gazdája! Erre hívta fel a figyelmet a Levegő Munkacsoport és a Lélegzet Alapítvány Szervita téri megmozdulásával, amikor a Hereditas Kulturális Egyesülettel közösen, szimbolikus gesztussal felújított egy elhanyagolt, üresen álló beton virágtartó növényzetét.
Szomorú, hogy a belváros kellős közepén kiszáradt fákkal, szemetes vagy gazos virágládákkal mutatkozunk be a turistáknak. Az V. kerületi senki földje csak egy a városban árválkodó közterek közül, aminek szemmel láthatóan nem akad gazdája.
London, Bécs, Eger, Kecskemét és más sikeres városok értékét nagymértékben emelik az ápolt parkok, a sok növény, az árnyat adó fák. Budapesten ezzel szemben szinte nincs olyan közterület, amelyet folyamatosan rendben tartanának. Sem az önkormányzat, sem az ingatlantulajdonosok, a helyi vállalkozók nem érzik magukénak ezeket a területeket. A rangos üzletek, bankok, vállalkozások saját arculatuk építésére nem sajnálják a pénzt, azonban nem zavarja őket az előttük fekvő gondozatlan terület. A kérdés, hogy kinek a felelőssége rendben tartani ezeket a közterületeket? A Fővárosi Önkormányzat, a kerületi önkormányzatok és a többi tulajdonos egymásra mutogat. Az itt élőket és a turistákat nem érdekli, hogy konkrétan ki az, aki a mulasztásokat elköveti. Joggal elvárnák, hogy adóik fejében ápoltak legyenek a közterületek.

Átlátható viszonyokat kell teremteni a felelősség áthárítása, egymásra mutogatás helyett.
A közterület-felügyeletek munkáját sokkal hatékonyabbá kell tenni. Az adófizetők joggal várják el, hogy a pénzükből fenntartott hatóságok végezzék el a jogszabályok által előírt feladataikat. Ez utóbbi közé tartozik a közterületek állapotának érdemi ellenőrizése, a mulasztások számonkérése a tulajdonviszonyoktól függetlenül. Tekintettel arra, hogy a karbantartás ismert kötelesség, a mulasztást a felszólítást követő legrövidebb idő alatt meg kelljen szüntetni.
Amennyiben a felszólítás ellenére a tulajdonos a mulasztást nem szünteti meg, a munkát helyette és költségére végezzék el. Ehhez legyen a felügyeletnek olyan kivitelezői háttere, amely a (zöld)területek minimális rendbetételét, valamint a takarítást elvégzi.
A közterület fogalmába bele kell érteni mindent, ami a közterületről látható, hiszen minden ilyen látvány a közé is.
A Levegő Munkacsoport egyúttal felkéri a lakosságot és a különféle intézmények, üzletek gazdáit, hogy az ingatlanuk előtt tartsanak rendet. Ha kell, öntözzék meg az utcán álló fákat, növényzetet.
Az ápolatlanságból eredő vizuális környezetszennyezés felszámolása mindannyiunk érdeke, szakítsunk végre a régóta tartó rossz gyakorlattal.

Budapest, 2008. június 16.

Holló László Péterffy Ágoston Beliczay Erzsébet
elnök igazgató elnökhelyettes
Hereditas Kulturális Egyesület Lélegzet Alapítvány Levegő Munkacsoport

Zöldterületekkel kapcsolatos további anyagok a www.levego.hu/zoldlevel honlapon találhatók.

Hírfigyelő