Lazuló levegővédelmi szabályok?

A vidékfejlesztési tárcánál folyamatban van a levegő védelméről szóló hazai előírások felülvizsgálata és egy egységes, új kormányrendelet megalkotása. A módosítási folyamatot az uniós szabályozás változása indította el, de a jogalkotó számos egyéb előírást is alaposan átalakítana.

A felülvizsgálat szükségességével és a nyilvánosságra hozott tervezet néhány javaslatával (például határérték megállapítása a PM2,5 frakcióra, és expozíciócsökkentő intézkedések bevezetése) a Levegő Munkacsoport is egyetért. Azonban számos olyan változás is szerepel a tervekben, amelyek a korábbi szabályozáshoz képest visszalépést jelentenének a környezetvédelem és a lakosság érdekei szempontjából. A visszalépés a civil szervezet szerint az Alkotmánybíróság következetes gyakorlatába ütközne, mert a környezetvédelem jogszabályban biztosított szintjét csak más, kiemelten fontos alkotmányos alapjog sérelme miatt lehetne csökkenteni (azonban a csökkentés akkor sem lehet aránytalan).

Ilyen aggályos visszalépés a tervezetben, hogy ezentúl a levegő bűzzel való terhelése csak akkor lenne tilos, ha ez a „lakosságot zavaró módon” történne. Ezzel elsősorban az a probléma, hogy a zavarás bizonyítása, illetve bírósági értelmezése elhúzódó jogvitákhoz vezethet, miközben a környezetterhelő állapot fennmaradna. Szintén aggályos, hogy a bűzzel járó tevékenységek közül csak a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyköteles létesítmények esetén lenne kötelező védelmi övezetet kialakítani. Ez azt jelentheti, hogy például egy 2999 darab 30 kilogramm feletti hízónak helyet adó sertéstelep védőövezet nélkül is felépülhetne.

A Levegő Munkacsoport nem tartja indokoltnak a téli sózás és homokszórás többi légszennyező forrásnál előnyösebb levegővédelmi elbírálásának tervét sem. Egyrészt, mert ezek a tevékenységek is komoly egészségkárosodást (pl. szilikózis) és környezetszennyezést (zöldfelületek károsítása) okozhatnak, másrészt, mert már régóta rendelkezésre állnak alternatív, kevésbé káros síkosságmentesítési módszerek.

Továbbra is szükséges lenne az órás levegőterheltségi értékek nyilvánosságra hozatalának előírása a legtöbb légszennyező anyag tekintetében (az új jogszabály tervezetében csak a napi határértékek közzététele lenne kötelező). A jogalkotó emellett elmulasztja a kiváló lehetőséget arra, hogy egy határozott (és nagyon régóta várt) lépéssel országos tiltást vezessen be a zöldhulladék háztartási elégetésére (a kezeletlen fa és tüzelőanyag kivételével). A civil szervezet azt szeretné elérni, hogy az országszerte komoly környezeti és egészségi károkat okozó avarégetésre a helyi önkormányzatok rendeletei se biztosíthassanak lehetőséget a lakosságnak.

A Levegő Munkacsoport szakmai alapon kidolgozott javaslatait eljuttatta az új szabályozás előkészítését végző Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

Hírfigyelő