Zöldfelületi pazarlások és kompenzációk a nagyberuházásoknál

A Levegő Munkacsoport mindig is ellenezte, hogy bevásárlóközpontokkal építsék tele az országot, ennek ellenére ez megtörtént. De néhány esetben legalább abban sikerült megállapodni a beruházó cégekkel, hogy némi kárenyhítésként a jogszabályi kötelezettségen felüli mennyiségű zöldfelületet létesítsenek. Csakhogy a hőséget igencsak megszenvedik a telepített zöldfelületek is, ha a fenntartók nem gondoskodnak a locsolásukról.

A fenntartási szerződés keretében gondozott fatelepítéseknek nagyobb esélyük van a megmaradásra, mint azoknak, amelyeket miután nagy költséggel elültettek, később sorsukra hagytak. A fa szívósságától függ, hogy túléli-e a vegetációs időszakban előforduló csapadékhiányt. A több hétig tartó aszály néha még a 10-15 éve földlabdával elültetett fákat is megviseli, és ilyenkor már nem elég az a néhány vödör víz, amit a környéken lakók a saját háztartásuk költségére odacipelnek. A korona teljes vetületére kiterjedő komoly áztatások szükségesek.

Ahol nem üzemeltetnek automata öntözőberendezést, vagy nem locsolnak rendszeresen, a sekély gyökerű növényzetet kiszáradás veszélyezteti. Ez érvényes nemcsak az egynyári virágokra, hanem az újonnan telepített fákra is, amelyek gyökere még nem fejlődött ki olyan mértékben, hogy a talajvízhez közelebbi rétegekből táplálkozhatna.

A lakók locsolnának – de nem tudnak…

A víz egyre drágább, és az önkormányzatokat nem veti fel a pénz. A lakótelepek kerti csapjait ezért nem mindig teszik kezelhetővé a lakosság számára, valószínűleg költségkímélés miatt. Pedig az értékes, fás növényzet kipusztulása anyagilag is nagyobb veszteség, mint a locsolásukkal elfolyt víz.
Áprilisi cikkünkben megemlítettük a Kőbánya-Kispest metróvégállomás átalakítása ürügyén épült óriási bevásárlóközpont (KÖKI) intenzív tetőkertjeit, amelyeket legutóbbi bejárásunk alkalmával megtekintettünk. A háromszintes, kisméretű fákat is tartalmazó telepítések szépek és üdék. Ezek fennmaradását automata öntözőberendezés biztosítja.

Kipusztulás fenyegeti azonban a beruházó cég által szintén a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére tett vállalása részeként telepített Kosárfonó utcai ligetet és a Vak Bottyán utcai garázssor előtti fiatal fasort. Megtudtuk, hogy a telepítést végző Everling Kft.-vel csak májusig szólt a fenntartási szerződés. A beruházó cég most gondban van, hogy az új szerződés életbe lépéséig hogyan mentheti meg a 30 értékes fiatal fát és a tucatnyi egyedből álló új fasort, mivel az utcai tűzcsapokat csak a Vízművek hozzájárulásával (nyitókulccsal) lehet használni. (Az Everling Kft. lajtos kocsival jár ki a szerződött területekre locsolni.)

Az ilyen problémák kiküszöbölése érdekében határozta el a X. kerületi Árkád bevásárlóközpont beruházója és üzemeltetője, hogy az általa létesített zöldfelületeket saját cégével locsoltatja, gondozza. Az Örs vezér téren a Gyakorló utcai házak előtt 200 méter hosszan elterülő bevásárlóközpont 80 méter hosszúra és 137 méter szélesre tervezett, Árkád II. nevű bővítményének építése most folyik. A létesítmény kapcsán vállalt zöldfelületi létesítmények terveit június 20-án volt alkalmunk megtekinteni.
A cég vállalta, hogy az áruház Kerepesi úti oldalán az emeleti parkolók oldalfalát és az előtte lévő, úgynevezett pengefalat vadszőlővel befuttatja, a növényi futtatást a korábbi épületrészre is kiterjesztve. A Gyakorló-köz felőli oldalon, ahol csak 27 méter távolság marad a lakótelepi ház fala és az új bevásárlóközpont-bővítmény között, és az épület terjeszkedése (Árkád II.) részben a fás zöldfelület rovására is történik, a fák egy részét megóvják és gondozni fogják. A ház falán pedig termőfölddel megtöltött 120×30 centiméter széles zöld erkélyeket alakítanak ki, amelyekbe fákat fognak ültetni – a megszüntetett zöldfelület kompenzálásaképpen.

A Gyakorló utca felőli oldalon az Árkád II. szélessége 10-15 méterrel rövidebb lesz a tervezettnél, és ez lehetővé teszi, hogy 10×70 méteres alapterületen egy kis ligetet telepítsenek az eredeti altalajjal közvetlen kapcsolatban álló termőföldbe.

Az új épületrész átadása után, az elbontandó felvonulási épületek helyén, a Gyakorló utcai házsor előtt  hasonló fás zöldfelületet hoznak majd létre az épületkomplexum teljes hosszán.

Öreg fa, nem vén fa…

József nádor tér
József nádor tér

Míg a fiatal fatelepítések nem tudnak megmaradni és fejlődni öntözés hiányában, az idős fák anélkül is meglepő vitalitást tudnak produkálni. Az igazságügyi szakértő az V. kerületi József nádor tér fáinak a kivágását javasolta a gondozásuk helyett – a mélygarázs terve által befolyásolt hivatalos szakvéleményében. A tér történetét ismertetve írta, hogy a tér faállományának (keleti ostorfák) telepítése 100 évnél régebben történt. „A fákat övező talaj sok évtizede tömörült, rendkívül száraz, és az öntözés, illetve a tápanyag- visszapótlás megoldhatatlan.” Véleménye szerint „a fák megléte szinte csodával határos, arra szakmai magyarázat alig van.”
Nos, ezek az öreg fák idén is dús lombkoronát növesztettek.

Csonkolt fa a József nádor téren
Csonkolt fa a József nádor téren

A természet tehát tud csodákat produkálni. Mivel a lakosság és a Levegő Munkacsoport megfellebbezte a tervezett mélygarázs építési engedélyét, a kerületi önkormányzat kegyelmet gyakorolt, és a fák kivágása helyett – újabb vizsgálat alapján – csak néhány példány ifjító visszacsonkolásáról döntött. A műveletet szakértői felügyelet mellett elvégeztették, és ismét csodának lehettünk tanúi: a csonkolt fák is friss hajtásokat növesztettek! Mindezt anélkül, hogy az önkormányzat egy csepp vizet is kénytelen lett volna rájuk áldozni.

Hasonló jelenséget észlelünk a XI. kerületi Bartók Béla út öreg platánjainál is, amelyekhez szintén ragaszkodott a lakosság, ezért legtöbbjük nem esett áldozatául a 10 évvel ezelőtti útfelújításnak, bár a közlekedés követelményei miatt szakszerű ágcsonkításokat voltak kénytelenek elszenvedni.

A Múzeum körúti hatalmas öreg platánok és a Múzeumkert idős fái is dacolnak a szárazsággal, és elmondható ez városunk többi idős fájáról is, fasorokban, parkokban.

Csonkolt fa a József nádor téren
Csonkolt fa a József nádor téren

A nagy lombkoronával rendelkező idős fák értéke tehát nem csak szépségükben, lombozatuk biológiai aktivitásában, levegőt tisztító, klímát javító, zajszűrő hatásukban rejlik, hanem abban is, hogy a talaj mélyében rejlő nedvességet hasznosítják számunkra.

Pazarlás, ha meglévő értékeinket könnyelműen megsemmisítjük. Új fákat is kell ültetni, de nem a régiek lecserélésével, hanem azért, mert városunk légszennyezettségéhez és laksűrűségéhez viszonyítva még mindig kevés van! Ha például a József nádor téren kivágnák a régi fákat, és földcserével újakat telepítenének, azok biológiai aktivitása évtizedek múlva sem érné el a mostani faállomány teljesítményét.

Pazarlás 20-50 ezer négyzetméteren

A KÖKI bevásárlóközpont melletti lakótelep lakosságától fotókkal illusztrált szemrehányást kaptunk, amiért több, a Vak Bottyán út mentén kifejlődött, dús lombú, nagy fát kivágtak. Amikor a tervekben ellenőriztettük ennek okát, kiderült, hogy az útszélesítésnek estek áldozatul. A csomópont átalakítása és a bevásárlóközpont forgalomvonzása miatt, az épület melletti szakaszon 2×2 sávúra szélesítették a Vak Bottyán utat. (Az út szélesítése szerepel Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében is.) A kérésünkre telepített, még sérülékeny, sok locsolást igénylő kis liget – bár előnevelt, 2 méternél magasabb fákból áll – csak igen hosszú idő múlva lesz képes pótolni a kivágott fák légtisztító tevékenységét. A liget mellett, a Szabó Ervin utca felé eső bekerített telken dús lombozatú, beállt növényzet virul, minden gondozás nélkül, amely – most még ritka kis ligetünkhöz képest – valóságos erdő. De mivel építési telek, a „fejlesztőre” vár, aki majd nyilván letarolja. A lakótelep környezetének élhetősége szempontjából pazarlás lesz ez is. Mint ahogyan pazarlás volt az útszélesítés miatti fakivágás is, és pazarlás – energiapazarlás – a bevásárlóközpontok építésének divatja, mert a bevásárlóközpontok nem csak üzletekből állnak, és az ablak nélküli épületmonstrumokban 20-30-50 ezer négyzetméter szintterületen nagy légterű, reprezentatív belső közlekedő területek vannak, amelyeket klimatizálni és világítani kell éjjel-nappal.

A Levegő Munkacsoport számos környezetvédelmi és gazdasági vonatkozású ok mellett az energiapazarlás miatt ellenzi ezeket a monstrumokat. Ellenérveinket már 20 éve hangoztatjuk szakmai munkáinkban, hatásvizsgálati eljárásokban. A velünk szemben álló beruházói vagy hatósági oldal nem az észérvekben volt erősebb, hanem egyéb eszközökben. Így Budapest és az ország most már tele van bevásárlóközpontokkal.

De legalább néhány esetben sikerült megállapodni – tárgyalni hajlandó – beruházó cégekkel, hogy némi kárenyhítésként a jogszabályi kötelezettségen felüli mennyiségű zöldfelületet létesítsenek. Az általuk épített bevásárlóközpontok „zöldebbek” a többinél. És van olyan régi bevásárlóközpont-beruházó is, aki rendszeresen támogatja faültetési akcióinkat.

Schnier Mária
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese

Hírfigyelő