(Füst)ködösít a Pannon Hőerőmű Zrt.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség megvétózta a Pannon Hőerőmű Zrt. szénbányanyitási terveit. A zöldhatóság többek között azzal az indokkal semmisítette meg a korábban már első fokon kiadott egységes környezethasználati engedélyt, hogy a bányaművelés során képződő por károsíthatja a környező erdőket, és hogy a dokumentáció nem terjed ki minden tényezőre. A hőerőmű vezetése most sajtóközleményben bizonygatja igazát. A hatóság elutasító határozatával a Levegő Munkacsoport egyetért, és felhívja a figyelmet arra, hogy a beruházás, ha megvalósul, súlyos légszennyezést okoz a fűtési idényben.

A cég közleménye szerint a Pécs részét képező Vasas területén történő beruházás hasznos a térség számára, mert „a társaság döntően lakossági értékesítés érdekében tervezi kitermelni a szenet”. Ennek azonban épp az ellenkezője igaz. Kevésbé szennyezne, ha a kitermelt anyagot hőerőműben égetnék el, mert lehetőség volna az égetéskor keletkező mérgező, súlyosan egészségkárosító füstgázok semlegesítésére és a részecskekibocsátás szűrőberendezésekkel történő visszafogására. Ismerve a hazai lakossági tüzelőberendezések működését és műszaki állapotát, a szén elégetése rendkívüli légszennyezést okozna, és ezzel visszatérnének az 50-es években tapasztalt gyilkos füstködök. Ugyanis elenyészően kevés olyan kályha és kazán van használatban, melyek alacsony légszennyezéssel képesek elégetni a vasasi szénbányában kitermelendő szenet. Hazánkban gyakorlatilag ismeretlenek azok a szűrőberendezések, melyeket például Svájcban gyakran használnak a kályhák füstjének megszűrésére.

Ráadásul a hazai szénféleségek kéntartalma jellemzően nagyon magas, gyakran 1-7 százalékos. Égésükkor kénsav és kénessav képződik, amely marja, roncsolja a nyálkahártyát, a tüdőt, a légutakat, de magát a tüzelőberendezést és a kéményt is néhány év alatt „megeszi”.

Éppen ezért javasolta a Levegő Munkacsoport a kormány számára, hogy szabályozza rendeletben a tüzelőanyagok összetételét, minőségét, illetve támogassa a korszerű tüzelőberendezések beszerzését. Ennek részben eleget is tett, pályázatot írt ki biomassza-tüzelő berendezések támogatására. A lakosság rendkívül rossz egészségi állapota, a légszennyezés miatt bekövetkező, uniós szinten toronymagas elhalálozások miatt azonban ez messze nem elegendő, azonnali érdemi cselekvésre van szükség a lakosság egészsége, élete védelmében.

Lenkei Péter, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője

Hírfigyelő