Miért támogatja a Levegő Munkacsoport a V0 vasútvonal megépítését?

Elengedhetetlen a szállítási volumenek csökkentése a következő évtizedekben, és a magmaradó szállítások tetemes részét is vasútra kell terelni ahhoz, hogy megelőzzük a klímakatasztrófát. A Levegő Munkacsoport azért támogatja a Budapestet délről elkerülő V0 vasútvonal megépítését, mert nagy áteresztőképességű új kapacitást hozva létre, anélkül teszi lehetővé a vasúti áruszállítás erőteljes növelését, hogy vitatkozni kellene azon, az elővárosi személyszállítás és a tranzit áruszállítás közül melyiknek álljon a szemafor.  A 2012. október 11-én Velencén tartott Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencia keretében a V0 megvalósítása érdekében együttműködési nyilatkozatot írt alá Dr. Mosóczi László, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesülés elnöke, Dr. Tóth János, a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkára, Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke és Fülöp Zsolt, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének elnöke.

Megvalósíthatósági tanulmányra kért és kapott támogatást az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programja keretéből a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége.[i] A tanulmány tárgya Komárom és Szolnok között egy Budapestet délre elkerülő vasúti összeköttetés lehetőségeinek a felmérése. A tanulmányt négy cégből álló konzorcium írja a Főmterv Zrt. vezetésével.

Hat változatra készítettek költségbecslést magas, közepes és alacsony műszaki tartalom mellett. A vizsgált változatok különböznek a Budapesttől való távolságban, a nyomvonalon a kiépítés költségeiben és abban, hogy a meglévő vágányok, vasúti szakaszok mekkora részét illesztik bele a V0-ba. A közepes műszaki tartalom, ami a tervezők szerint a leggazdaságosabb megoldás minden nyomvonal esetén, 120-160 km/h sebességet engedne meg legfeljebb 225 kN tengelynyomás mellett két villamosított vágányon.

1. táblázat: Költségbecslések V0 változatokra

A vizsgált nyomvonalsávoknál azt is felmérték a tervezők, hogy mennyire lehet az új vágányépítéseket összehangolni a természetvédelmi szempontokkal és a kijelölt Natura 2000 területekkel, valamint a vízbázis védőövezetekkel. A különféle szempontok összevetése után a tervezők a III., IV. és V. nyomvonalsávot tartják tovább vizsgálandónak.

1. ábra: A tervezők által vizsgált vonalvezetési lehetőségek

Tudjuk, hogy Magyarország jelenlegi kormányának gazdasági prioritásai mellett még a legolcsóbb V0 megvalósítására sem jut pénz, de fontosnak tartjuk, hogy legalább a kivitelezési tervek kidolgozására és az engedélyek megszerzésére, a szükséges lakossági egyeztetések lefolytatására kerüljön sor a következő években. Ha másból nem megy, akkor az Európai Unió Kohéziós Alapjából. Mert a V0 megvalósításával Magyarország a mainál kiszámíthatóbb, környezetkímélőbb, fenntarthatóbb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású vasúti áruszállítási rendszerhez juthat, és  jelentős mértékben csökkenheti Budapest közlekedési és környezeti terhelését. Márpedig a kiszámítható, környezetkímélő, fenntartható és biztonságos vasúti közlekedés a záloga annak, hogy Magyarország is megfelelően hozzájáruljon a közlekedési széndioxid-kibocsátás csökkentésére kitűzött célok eléréséhez.

Kapcsolódó anyag:

Együttműködési Nyilatkozat Magyarország logisztikai versenyképességéért és a fenntartható közlekedési rendszerért a Budapestet elkerülő vasúti körgyűrű, a V0 megvalósításáért.


[i] KÖZOP-2.5.0-09-2010-0005: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a ”V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal kialakítására

Megbízó: Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

Megbízott: V0 Magyarország Konzorcium és  alvállalkozói; FŐMTERV – ÁKMI – COWI – Mott MacDonald 

Hírfigyelő