Lenne több pénz az oktatásra

Magyarország egyetlen esélye a kibontakozásra, a fejlődésre a mindenki előtt nyitott, magas színvonalú köz- és felsőoktatás. A Levegő Munkacsoport sürgeti, hogy a kormány teljesítse a diákok és oktatók hat pontos követelését.

A Levegő Munkacsoport két évtizeden át tette közzé évről évre ajánlásait a Magyarország költségvetéséhez. Ezek az ajánlások következetesen kiálltak az oktatásnak, az egészségügynek és a kutatás-fejlesztésnek jutó források növelése mellett, és ennek fedezetére mindig kimutatták a pazarló és fölösleges kiadásokat és a lehetséges többletbevételeket.

2008-ban az államháztartás ökoszociális reformjáról szóló tanulmányukban ezt írták a Levegő Munkacsoport szakértői: „Az oktatás színvonalának visszaesése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a társadalmi mobilitás szégyenletes mértékben romlott, valamint hogy a szakmunkásképzés erodálásával már a régiónkban is egyre esélytelenebbekké válunk a gazdasági versenyben. Mindez annak ellenére történik, hogy nyilvánvaló: amennyiben például az oktatásra fordítanák azokat a százmilliárdokat, amelyeket most az autópálya-építésre költenek, akkor világraszóló eredményeket tudnánk felmutatni.”

Ezek a figyelmeztetések, javaslatok a mindenkori kormányoknál következetesen süket fülekre találtak, inkább tovább kurtítgatták az oktatási, felsőoktatási, egészségügyi ráfordításokat. 2010-ben egy olyan párt alakított kormányt, amely ellenzékben keményen kiállt az oktatás, a felsőoktatás fejlesztése mellett. A csalódás azonban rögtön a kormányprogrammal kezdődött, amelyet a Levegő Munkacsoport így értékelt: „A kormányprogramban megfogalmazott elvek általában helyesek, a tervezett cselekvési irányok többsége támogatandó. Így egyet lehet érteni a munka, otthon, család, egészség, rend központba helyezésével. Ugyanakkor a kormányprogramban nem tükröződik, hogy mindezek alapja az oktatás. Megfelelő képzettség, műveltség, illetve széles értelemben vett kulturáltság megteremtése nélkül ugyanis hiú ábránd azt hinni, hogy az említett öt kiemelt terület bármelyike is – amint azt a kormányprogram megfogalmazza – a »közös jövőnk tartóoszlopává« válna. Ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kormányprogram öt kiemelt célja közé egy hatodikat is beemeljen, mégpedig az első helyre: a tudást. Ezt annál is inkább célszerű megtenni, mert e tekintetben a legszélesebb körű társadalmi egyetértés tapasztalható.”

A Levegő Munkacsoport 2011 novemberében kiadott, a válságból kiutat mutató javaslataiban több mint 1350 milliárd forint lehetséges többletforrásra mutatott rá a 2012-es költségvetésben, amiből 300 milliárd forintot az oktatásra javasolt átcsoportosítani. Ehelyett 2012-ben a kormány jelentősen csökkentette a köz- és felsőoktatásra szánt pénzeket. Most is ezt tenné, pedig forrás lenne bőségesen. Ismét be kellene vezetni a többkulcsos személyi jövedelemadót, annál is inkább, mert bebizonyosodott: az egykulcsos adó egyáltalán nem járult hozzá a gazdaság növekedéséhez, és elsősorban azok jövedelmét növelte, akik erre nem szorultak rá. A többkulcsos, igazságos jövedelemadóból származó bevétel a többszöröse lenne annak az összegnek, amit a kormány elvon a köz- és felsőoktatástól. Határozottan fel kellene lépni a korrupció ellen, hiszen évente ezermilliárd forintot meghaladó kárt okoz az országnak; ezzel szemben a kormány számos olyan intézkedést hozott, amelyek tágabb teret nyitnak a korrupciónak. Meg kellett volna szívlelni a Levegő Munkacsoport és más civil szervezetek javaslatait az évi 7000 milliárd forintot kitevő feketegazdaság visszaszorítására. Meg kellene szüntetni a környezetet súlyosan szennyező tevékenységek nyílt és rejtett támogatását is.

Az oktatási hálózat zavaros államosítása, a tankötelezettségi korhatár leszállítása és a szakképzésben a közismereti tárgyak oktatásának gyakorlati ellehetetlenítése, valamint a köz- és felsőoktatás finanszírozásának 2013-ra előirányzott további csökkentése Magyarországot évtizedekre visszavetheti, és elzárhatja a felzárkózás minden esélyétől.

Hazánk, Magyarország jövőjéért aggódva a Levegő Munkacsoport szolidáris mindazokkal, akik az önsorsrontó folyamat visszafordítását követelik, és sürgeti, hogy a kormány hiánytalanul teljesítse a diákok követeléseit.

Kapcsolódó anyagok:

A kormányprogramba több tudás kell

Javaslatok a 2012. évi állami költségvetéshez: kiút a válságból

Hírfigyelő