Mit ajánljon az EU a magyar kormánynak?

Jelentősen emelje az oktatás és az egészségügy színvonalát, fordítson többet a kutatás-fejlesztésre, hozzon érdemi intézkedéseket a korrupció és adócsalások visszaszorítására, csökkentse a piactorzító támogatásokat, állítsa vissza a progresszív személyi jövedelemadót, mielőbb vezesse be a tehergépkocsik használatarányos útdíját, számottevően javítsa a társadalmi részvétel lehetőségeit, növelje az ellenőrző hatóságok kapacitásait! Elsősorban ezeket kellene ajánlania az EU-nak Magyarország részére – írta a Levegő Munkacsoport az Európai Bizottságnak eljuttatott véleményében.

Az uniós tagállamok kormányai minden év első félévében jelentést nyújtanak be az Európai Bizottságnak előrehaladásukról a társadalom és a gazdaság legfontosabb területein. Ugyanezen időszak alatt a Bizottság ajánlásokat ad a kormányoknak ezzel kapcsolatban. Mindezt „európai szemeszternek” nevezik. Az utóbbi időszakban a civil szervezetek is juttatnak el javaslatokat a Bizottságnak az európai szemeszter kapcsán. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az Európai Zöld Költségvetés (Green Budget Europe), amely tagjai segítségével most nyolc tagországra állított össze javaslatokat (ezek sajnos csak angolul olvashatók). A Magyarországra vonatkozó részt a Levegő Munkacsoport készítette.

A Levegő Munkacsoport szerint mindenekelőtt sürgetni kellene a magyar kormányt, hogy hozzon érdemi intézkedéseket a korrupció, a fekete- és szürkegazdaság visszaszorítására. Erre vonatkozóan több civil szervezet (így a Levegő Munkacsoport és a Transparency International is) konkrét, gyorsan megvalósítható javaslatokat tett, azonban ezek a kormányzatnál többnyire süket fülekre találtak, sőt az elmúlt 10 év során az egymást váltó kormányok épp a javaslatokkal ellentétes intézkedések sorát tették. Többek között halaszthatatlan a hatóságok, ellenőrző szervek komoly fejlesztése is – annál is inkább, mert ezeket a szerveket az elmúlt tíz évben oly mértékben legyengítették, hogy képtelenek ellátni a jogszabályokban előírt feladataikat.

Szintén elodázhatatlan a gazdasági szabályozás, a jogalkotás átláthatóságának és megalapozottságának javítása, és ehhez a kormányzatnak megfelelő elemzéseket kellene készítenie, továbbá megerősítenie a témával foglalkozó civil szervezetek részvételi lehetőségeit. A részvétel megerősítése annál is inkább szükséges, mert ezeken a területeken az elmúlt két évben súlyos visszalépések történtek.

Az ország gazdaságpolitikáját, a szabályozókat úgy kellene alakítani, hogy az a természeti erőforrásokkal való takarékoskodást és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezze. Valódi eredmény eléréséhez részletes, végrehajtható intézkedési tervet kell kidolgozni és azt következetesen végre kell hajtani.

Mielőbb meg kell szüntetni a hatalmas piactorzító támogatásokat, amelyeket az állam nyújt különböző vállalkozásoknak, illetve gazdasági tevékenységeknek. Mielőbb be kell vezetni a tehergépkocsik kilométer- és szennyezésarányos útdíját az ország minden útján.

A fenti intézkedések révén keletkező többletbevételek felhasználásával pedig számottevően növelni kell az oktatási és egészségügyi ráfordításokat, továbbá a kutatás-fejlesztési kiadásokat.

Hírfigyelő