Civilek a költségvetésről

Minden állampolgárnak joga van arra, hogy véleményt nyilvánítson arról, mennyit és milyen módon szed be pénzt az állam, és abból mennyit és milyen célra költ el. Ennek a jognak az érvényesítését kívánja elősegíteni a „Civilek a költségvetésről” #KÖLTSÉGVETÉS2016 projekt, amelyről ma tartott sajtótájékoztatót a projektet koordináló Költségvetési Felelősségi Intézet és a részt vevő többi civil szervezet.

A költségvetés többé vagy kevésbé mindannyiunk életére hatással van, mégis sok országban – és ez különösen igaz Magyarországra – a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseknek még a felvetése is sokszor egy szűk politikai elit előjoga. Maguk a költségvetési dokumentumok mind szerkezetükben, mind nyelvezetükben annyira bonyolultak, mondhatni, bizánciak, hogy elolvasásuktól még azok is elriadnak, akiknek dönteniük kell róla. A hétköznapi ember számára fontos és értelmezhető információk jelentős része nem elérhető, ami pedig elérhető, az nem értelmezhető. Ennek változnia kell, ha azt szeretnénk, hogy a társadalom minél nagyobb részének véleménye eljusson a költségvetési vitába. A vélemények becsatornázásának egyik legfontosabb módja, ha a különféle ügyek és társadalmi csoportok képviseletét felvállaló civil szervezetek nem várnak a döntéshozók kérdéseire, hanem kezdeményezően lépnek fel.

A most elinduló projekt célja, hogy a lehető legtöbb döntéshozóhoz és választópolgárhoz eljusson a résztvevő civil szervezetek szakmai véleménye a kormány 2016. évi költségvetési törvényjavaslatáról, és így befolyásolja annak végleges tartalmát.

A sajtótájékoztatón a Levegő Munkacsoport nevében felszólaló Lukács András elnök elmondta, hogy szervezetük 1991 óta készít javaslatokat az állami költségvetés módosítására, esetenként akár 1000-2000 milliárd forint átcsoportosítását szorgalmazva. Az általuk készített, ún. zöld költségvetések célja: csökkenteni a jó dolgok adóit, növelni a támogatásukat, ugyanakkor növelni a rossz dolgok adóit, felszámolni a támogatásukat. A jó dolgokhoz tartozik például az alkotó emberi munka, az oktatás, az egészségügy, a kultúra, az energiahatékonyság, a környezetvédelem; a rossz dolgokhoz tartozik többek között a környezetszennyezés, az egészségkárosítás, a feketegazdaság, a korrupció.

A projektről bővebb tájékoztatást a www.feleloskoltsegvetes.hu honlapról, a Levegő Munkacsoport vonatkozó tevékenységéről a https://www.levego.hu/tevekenysegeink/allamhaztartasi-reform címen lehet bővebb tájékoztatást kapni.

Hírfigyelő