Valós magyar vállalásokat a párizsi klímakonferenciára!

Tizenhat környezet- és természetvédő civil szervezet üdvözli a magyar köztársasági elnök kezdeményezését, amelyben a világ döntéshozóit sürgetik azonnali és hathatós éghajlatvédelmi cselekvésre. 2015 decemberében ugyanis a világ vezetői összeülnek Párizsban az ENSZ klímacsúcson, hogy megállapodjanak az új, 2020 utáni nemzetközi üvegházgáz kibocsátás-csökkentési vállalásokról. A párizsi tárgyalásokat előkészítő, a héten befejeződő bonni találkozón azonban eddig alig történt előrelépés. A civilek arra buzdítják tagjaikat, hogy támogassák aláírásukkal a köztársasági elnök által létrehozott www.elobolygonk.hu oldalon található petíciót. Felhívják a figyelmet arra, hogy az éghajlatváltozás civilizációnkat fenyegető hatásai csak akkor kerülhetőek el, hogy ha minden nemzet határozott lépéseket tesz a „közös, de megkülönböztetett felelősség” elve értelmében. A bonni folyamatokon messze túlmutatóan, csak olyan párizsi megállapodás tekinthető sikeresnek, amely sürgős és jelentős kibocsátás-csökkentést rendel el összhangban a tudományos eredményekkel. Mivel a jelenlegi helyzet kialakulásáéért elsősorban a fejlett országok a felelősek, támogatniuk kell a globális Dél országait, hogy elősegítsék az energiarendszer megújítását, a szegénység felszámolását és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. Az energia-rendszerváltást mind északon, mind délen az energiatakarékosságra, az energiahatékonyságra és a megújuló energiákra kell alapozni. Magyarországnak is mihamarabb el kell kezdenie az energia- és anyagtakarékos gazdaság felé való rendszerváltást, ezért a kormánytól elvárjuk, hogy támogassa az energiahatékonyságot és a megújuló energiák elterjedését. Kiemelten fontos a decentralizált, közösségi energiatermelési kezdeményezések segítése, amelyet a magyar kormányzatnak jogi és pénzügyi eszközökkel kell ösztönöznie. A 2030-ra szóló energiahatékonysági és megújuló energiás uniós célszámot le kell bontani magyar vállalásokra úgy, hogy a közös, de megkülönböztetett egyéni felelősség alapján Magyarország megfelelően kivegye a részét, és jogilag kötelező vállalásokat tegyen. A fosszilis energiák kiváltása során el kell kerülni a környezetre és társadalomra további terheket rovó álmegoldásokat, mint az atomenergia vagy a biomassza túlzott használata. Éppen ezért sürgetjük, hogy Magyarország lépjen vissza a paksi atomerőmű bővítésétől. Emellett a kormányzat az eddigieknél nagyobb pénzügyi, kapacitásépítési és technológiai segítséget, együttműködést nyújtson a fejlődő országok felé, amellyel az igazságos, energiahatékonyságon és megújuló energiákon alapuló energiaellátás biztosítását és az elkerülhetetlen klímaváltozáshoz való alkalmazkodást segíti elő ezen országokban. Ez a Fejlesztés Európai Évében (EYD2015) kiemelten fontos ügy legyen. Csatlakozó civil szervezetek:

„Bihar” Kis-sárréti Civilek Társasága
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesület
Éghajlatvédelmi Szövetség
Energia és Környezet Alapítvány
Fenntarthatóság Felé Egyesület
Inspi-Ráció Egyesület
Kis Túr Természetvédelmi Egyesület
Közép-magyarországi Zöld Kör
Levegő Munkacsoport
Magyar Természetvédők Szövetsége
Mozgalom az Egészséges Város Környezetéért Társaság
Reflex Környezetvédő Egyesület
Természet és Környezetvédők Solti Egyesülete
Védegylet
Zöld Akció Egyesület

Hírfigyelő