Javaslat Budapest élhetőségi indikátoraira

Olyan indikátorokra tett javaslatot a Levegő Munkacsoport, amelyekkel számszerűen mérni lehetne, mennyire javult Budapesten az életminőség, milyen mértékben növekszik a főváros vonzereje, versenyképessége. A javaslatot eljuttatta a Fővárosi Önkormányzat vezetőihez.

Az eddig elkészült fővárosi koncepciók, tervek többnyire nélkülözik a konkrét, számszerű célokat. Ha pedig esetenként vannak is ilyen célkitűzések, a nyomon követés marad el, sőt sokszor még az adatgyűjtés sem történik meg. Konkrét, mérhető célok hiányában azonban ellenőrizhetetlen és nehezen számon kérhető, hogy a ténylegesen kívánt irányba és ütemben haladunk-e.

A Levegő Munkacsoport javaslata szerint a legfontosabb indikátorok azok, amelyek a lakosság egészségi állapotát, képzettségét, illetve az életminőségével való elégedettségét mutatják. Ilyen indikátorok például a születéskor várható élettartam, az egészségben eltöltött évek száma, valamint az ezt nagymértékben befolyásoló környezeti tényezők adatai (mint például a levegőtisztaság mértéke).

A Levegő Munkacsoport sürgeti, hogy a Fővárosi Önkormányzat mielőbb határozza meg a főváros élhetősége javulásának, Budapest fejlődésének méréséhez szükséges legfontosabb célokat és az ennek megfelelő indikátorrendszert. Ezek alapján döntsön az elérendő konkrét célokról meghatározott időtávlatokra (például 2030-ra), valamint a részcélokról éves bontásban. Biztosítson forrásokat a szükséges adatok összegyűjtésére és feldolgozására. Az indikátorok alapján pedig évről évre kísérje figyelemmel a változásokat, és amennyiben eltérést tapasztal a kitűzött céloktól, hozza meg a szükséges intézkedéseket.

A Levegő Munkacsoport javaslata itt tölthető le.

Hírfigyelő