Összevisszaság a hatóságok illegális égetések elleni fellépésében

Jelentős eltérés tapasztalható a kormányhivatalok gyakorlatában a háztartásokban folyó illegális égetések tekintetében. Erre a következtetésre jutott a Levegő Munkacsoport azokból a válaszokból, amelyeket nyolc kormányhivataltól kapott a témával kapcsolatos levelére. Ezért a Levegő Munkacsoport a Miniszterelnökséghez fordult, kérve, hogy az egységes jogalkalmazás érdekében részletes hatósági útmutató készüljön, és szervezzék meg az érintett ügyintézők továbbképzését.

Hazánk legsúlyosabb környezet-egészségi problémája a levegő részecskeszennyezettsége. Mára ennek első számú felelőse a háztartási tüzelés lett. Ebben szerepet játszanak a jogszerű, de káros tüzelési módok (például a lignit vagy a nedves fa égetése), valamint a félig-meddig legálisnak mondható égetések (például avarégetés, tarlóégetés) is. A legsúlyosabb gondot azonban az illegális égetések jelentik. A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájához nap mint nap érkeznek panaszok arról, hogy egyes lakosok szeméttel, gumiabronccsal, takarófóliával, bálás ruhával, lakozott fával vagy más tiltott anyaggal tüzelnek nyílt téren vagy tüzelőberendezésben.

A panaszosok arról is rendszeresen beszámolnak, hogy a hivatalos eljárások csak nagyon ritkán vezetnek eredményre. A hatóságok a legtöbb esetben nem tesznek semmit, illetve nem lépnek fel érdemben, holott egy rendkívül veszélyes és súlyosan jogsértő tevékenységről van szó.Az eljárások eredménytelenségét nagyrészt az ügyintézők ismerethiánya, valamint a felmerülő bizonyítási és jogértelmezési nehézségek okozzák. Az eljárások hatékonyabbá tétele érdekében a Levegő Munkacsoport gyakorlati javaslatokat küldött a megyei kormányhivatalok számára, amelyek az illegális égetésekkel kapcsolatos eljárásokat lefolytató járási hivatalok feletti szakmai kontrollt látják el. A 20 kormányhivatal közül eddig nyolc válaszolt. A válaszok megerősítették a Levegő Munkacsoport eddigi tapasztalatait, hogy a hivatalok gyakorlata távolról sem egységes, fontos jogi és szakmai kérdésekben van ellentmondás az egyes területi szervek álláspontja között.

Így például a Levegő Munkacsoport által javasolt mintavételen alapuló szakértői vizsgálat kapcsán az egyik kormányhivatal szerint a „hamuteszt általános használhatóvá tétele támogatandó, amely jelentősen megkönnyítené a tényállás tisztázása során a hatóság munkáját”, míg egy másik vélemény szerint a hamuteszt nem könnyíti meg a hatóság munkáját.

Az eltérések miatt a Levegő Munkacsoport levelet írt a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárságához, kérve, hogy az egységes jogalkalmazás érdekében készüljön részletes hatósági útmutató, és szervezzék meg az érintett hatósági ügyintézők speciális továbbképzését is.

Hírfigyelő